Petrit Taraj


Email: petrit.taraj@univlora.edu.al

Diplomuar për Mësuesi në vitin 1987 në “Universitetin “Aleksandër Xhuvani” Elbasan.
SHPU – Master 2008 – Fakulteti i Shkencave Sociale, Tiranë.
Doktoratura në proces në Pedagogji – Mësimdhënie.

 

 

Emër Mbiemër Petrit Taraj
E-mail petrit.taraj@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Shkencat e Edukimit
Titulli akademik Docent
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Edukimit
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Diplomuar për Mësuesi në vitin 1987 në “Universitetin “Aleksandër Xhuvani” Elbasan.
SHPU – Master 2008 – Fakulteti i Shkencave Sociale, Tiranë.
Doktoratura në proces në Pedagogji – Mësimdhënie.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë (AIS) Albania Institute of Sociology – Anëtar i Asamblesë.
Fokusi i punës kërkimore Kërkimi shkencor është i fokusuar në fushën Psiko – Pedagogjike. Drejtimi i kërkimit shkencor është i fokusuar në Mësimdhënie.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) 1999-2000
“ Zhvillimi i Mendimit Kritik gjatë Leximit dhe Shkrimit i Institutit të Shoqërisë së Hapur në New York dhe në bashkëpunim me Shoqatën Ndërkombëtare të Leximit në Washington, Pjesëmarrjen në kursin e plotë të organizuar me mësues, drejtues të shkollave dhe pedagogë, Tiranë 10 tetor 2000.
Kurse të nivelit Bachelor EDU 225- Pedagogji
EDU 231- Metodologji e Mësimdhënies
EDU 370- Praktika Mësimore
EDU 349- Pedagogji familjare
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka.
Botimet III. BOTIME NE ORGANE SHKENCORE BRENDA DHE JASHTE VENDIT
• Taraj,P. (2013). “Evulation of academic stress of students in relation with factors: Self Managment, Study results and Academic programs”. Struga – Skopje – Republic of Macedonia : COBISS. MK-ID 94499082 , Proceedings book ISBN 978-608-65446-4-5.
• Taraj, P. (2013). Relationships between the academic stress of the students and the factors that affect in it. University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”, The Faculty of Education Sciences, The 1st International Conference on “Research and Educatıon – Challenges Towards the Future (ICRAE2013). Abstract Conference Proceedings ISSN: 2308-0825
• Taraj, P. (2012). Topic: students’ stress, academic factors influence on stress. International Multidisciplinary Conference “Identity, Image & Social Cohesion in the Era of Integration and Globalization” Vlorë Albania. Proceedings ISBN: 978-9928-4000-2-4,
• Taraj, P.(2011). Relations between stress factors and academik performance of students., Proceedings 6th Internacional Conference Of Albanian Institute Of Sociology,” Education in ‘turbulent times”- the albanian case in European and global context”, ISBN: 978-9928-4000-2-4, Tiranë –Albania, 21-22 November 2011.
• Taraj,P (2011). Impakti i feedback “Internacional Conference on Education 7-8 may 2010, University of Vlora “ Ismail Qemali”, Albania, Proceedings book ISBN -978- 99956-95-14-9.

 

Curriculum Vitae