Nexhip Mërkuri


Email: Nexhip.Merkuri@univlora.edu.al 

Ka përfunduar shkollën e mesme të lartë dhe studimet pasuniversitare me kohë të plotë. Ka shërbyer vetëm në nivele të ndryshme të arsimit, në nivelin e parë të Universitetit, në nivelin e dytë dhe udhëheqje në nivelin e tretë. Është dekoruar me urdhëra dhe medalje. Përveç marrjes së gradës ka ngjitur shkallët e titujve duke marrë titullin “ Profesor”.Është pjesëmarrës me kumtesa në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare për gjuhësinë. Ka hartuar projekte për kualifikimin e mësuesve, për kulturën dhe pasurinë gjuhësore të Përmetit, Vlorës, Beratit etj.; duke i shoqëruar me botime në vitet e përfundimit.

Në disa Universitete Perndimore ka qënë për përvojë në mësimdhënie dhe përvojë gjuhësore. Ka dhënë leksione të gjuhës shqipe në Universitetin e Salentos, Itali, Qershor, 2007, në kuadër të projektit “Interventi di informacione dell’immagine dell’Albania” për përgatitjen e përkthyesve të rinj.

Emër Mbiemër Nexhip Mërkuri
E-mail Nexhip.Merkuri@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore Doktor
Fusha/fushat studimore Gjuhësi
Titulli akademik Profesor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Gjuhë Letërsisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Ka përfunduar shkollën e mesme të lartë dhe studimet pasuniversitare me kohë të plotë. Ka shërbyer vetëm në nivele të ndryshme të arsimit, në nivelin e parë të Universitetit, në nivelin e dytë dhe udhëheqje në nivelin e tretë. Është dekoruar me urdhëra dhe medalje. Përveç marrjes së gradës ka ngjitur shkallët e titujve duke marrë titullin “ Profesor”.Është pjesëmarrës me kumtesa në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare për gjuhësinë. Ka hartuar projekte për kualifikimin e mësuesve, për kulturën dhe pasurinë gjuhësore të Përmetit, Vlorës, Beratit etj.; duke i shoqëruar me botime në vitet e përfundimit.Në disa Universitete Perndimore ka qënë për përvojë në mësimdhënie dhe përvojë gjuhësore. Ka dhënë leksione të gjuhës shqipe në Universitetin e Salentos, Itali, Qershor, 2007, në kuadër të projektit “Interventi di informacione dell’immagine dell’Albania”
për përgatitjen e përkthyesve të rinj.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka.
Fokusi i punës kërkimore Terminologji, gramatikë dhe onomastikë.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Hartues dhe drejtues i projektit “Kualifikim për metodat e reja në lëndët gjuhë shqipe dhe lexim letrar për mësuesit pa arsimin përkatës”. Tiranë, 1-31 gusht 1996; Bashkëhartues i projektit “Trashëgimia kulturore e Lumit të Vlorës “(2005-2006); Bashkëhartues i projektit ndërkombëtar “Interventi di informacione dell’immagine dell’Albania” (2006-2008); Fjala krahinore dhe prirja në gjuhën standarde. Universiteti “Ismail Qemali”, 2009.
Kurse të nivelit Bachelor Hyrje në gjuhësi
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Gjuhësi e përgjithshme
Botimet Mërkuri, N (2013). Formim gjuhësor. Ushtrime, teste.(tekst universitar) Vlorë, Triptik. Mërkuri, N. (2011) Gjuhë shqipe 1. Modul. (tekst universitar). Vlorë, Triptik.Mërkuri, N.(2009) E folmja e Përmetit, fjalor krahinor, fjalori i bimësisë së trashëguar. Vlorë, Triptik.Mërkuri, N. (2008) Gjuhë shqipe 2. Modul. (tekst universitar).Vlorë, Europrint.

Mërkuri, N. (2008) Teste në lëndën e gjuhës amtare 2. Vlorë, Europrint.

Mërkuri,N. (2008) Teste, fletë pune në lëndën e gjuhës amtare 3. Vlorë, Europrint.

Mërkuri, N. (2008) Teste, fletë pune për gjuhën shqipe 5. Vlorë, Europrint.

Mërkuri, N.(2007) Teste, fletë pune për gjuhën shqipe 4. Tiranë, Progres.

Mërkuri, N. (2006) Teste, fletë pune për gjuhën shqipe 3. Tiranë, Progres.

Mërkuri, N.;(b.a) (2004) Modele të suksesshme mësimdhënieje. Gjuhë shqipe 5-8. Lexim letrar 5-8. Vlorë, Europrint.

Mërkuri, N.(2003) Kërkime etnolinguistike tek emërtimet e bimësisë. Vlorë, Triptik.

Mërkuri, N.(2000) Probleme të mësimdhënies, Gjuhë shqipe, Lexim letrar. Tiranë, Drier.

 

Curriculum Vitae