Majlinda Zahaj


Email: majlinda.zahaj@univlora.edu.al

Doc. Majlinda Zahaj ka kryer studimet e larta për Mjekësi të Përgjithshme në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë gjatë viteve 1988-1994. Po në këtë fakultet ka kryer edhe studimet pasuniversitare si specializante dhe studente në master e doktoraturë, duke marrë titujt: Mjeke mikrobiologe, Master në degët Biomjekësore dhe Eksperimentale dhe Doktore Shkencash në Mikrobiologji.

Doc.Majlinda Zahaj punon në Fakultetin e Shëndetit Publik (ish Fakulteti i Infermierisë) që prej vitit 1997. Gjatë këtyre viteve është angazhuar në mësimdhënien e disa moduleve në të dyja ciklet e studimit, duke kontribuar edhe në hartimin e curiculave dhe teksteve mësimore.

Për shumë vite kjo pedagoge ka kryer disa detyra administrative në shërbim të këtij fakulteti në cilësinë e Shefes së Departamentit të Lëndëve Mjekësore, Shefes së Departamentit të Infermierisë dhe Këshilltares Akademike të Fakultetit .

Kjo pedagoge ka patur një angazhim konstant në projektet kërkimore-shkencore të fakultetit dhe aktivitetet shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Emër Mbiemër Majlinda Zahaj
E-mail majlinda.zahaj@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Përgjegjëse departamenti
Grada shkencore MSc.
Fusha/fushat studimore Mikrobiologji, Farmakologji
Titulli akademik Docente
Fakulteti Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti Departamenti i Infermierisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Doc. Majlinda Zahaj ka kryer studimet e larta për Mjekësi të Përgjithshme në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë gjatë viteve 1988-1994. Po në këtë fakultet ka kryer edhe studimet pasuniversitare si specializante dhe studente në master e doktoraturë, duke marrë titujt: Mjeke mikrobiologe, Master në degët Biomjekësore dhe Eksperimentale dhe Doktore Shkencash në Mikrobiologji.Doc.Majlinda Zahaj punon në Fakultetin e Shëndetit Publik (ish Fakulteti i Infermierisë) që prej vitit 1997. Gjatë këtyre viteve është angazhuar në mësimdhënien e disa moduleve në të dyja ciklet e studimit, duke kontribuar edhe në hartimin e curiculave dhe teksteve mësimore.

Për shumë vite kjo pedagoge ka kryer disa detyra administrative në shërbim të këtij fakulteti në cilësinë e Shefes së Departamentit të Lëndëve Mjekësore, Shefes së Departamentit të Infermierisë dhe Këshilltares Akademike të Fakultetit .

Kjo pedagoge ka patur një angazhim konstant në projektet kërkimore-shkencore të fakultetit dhe aktivitetet shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Albanian Society of Clinical Microbiology
Fokusi i punës kërkimore Antibiotikorezistenca.
Efektet e padëshëruara të barnave.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) 2012 – “Ndikimi i statusit socio-ekonomik në sëmundshmërinë dhe zhvillimin e fëmijëve.” (Studim cros-seksional 6-mujor (Qershor-Nëntor 2012) në pavionin e sëmundjeve pediatrike në Spitalin Rajonal të Vlorës). Programi për ‘Kërkim fondamental dhe ekselencë’ MASH 2012.2011 – “Përcaktimi i frekuencës dhe strukturës së antibiotikorezistencës në shtamet bakteriale të izoluara në spitalin rajonal – Vlorë” (Studim cros-seksional 6-mujor në pavionin e sëmundjeve të brendshme në spitalin rajonal të Vlorës). Programi për ‘Kërkim fondamental dhe ekselencë’ MASH 2011.

2006 – “Kurbat e rritjes – mënyra bashkëkohore e verësimit të rritjes dhe zhvillimit të fëmijëve” – Fakulteti i Infermierisë, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.

Kurse të nivelit Bachelor Bazat e farmakologjise
Fiziologji
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Farmakologji klinike
Epidemiologji
Botimet Zahaj M., Lacej D., Koraqi A., Blerta K., 2012 “Determination of Etiologic Structure and Antibiotic Resistance Frequency of Different Specimens at The Regional Hospital Of Vlora” Balkan Journal Of Clinical Laboratory. XX, 12, 1. ISSN 1452-8258. Faktor impakti: 1.084.https://www.dmbj.org.rs/pdf/BCLF_program_final3007.pdfZahaj M. 2012“Përdorimi i drejtë i antibiotikëve: sa njihet dhe nga se ndikohet.” DIJA – Revistë vjetore për shkencë, art, kulturë. Nr.10/2012 viti X. ISSN 2336-9310. COBISS.CG-ID 22278416.

Zahaj M. 2011 “Some data on bacterial resistance in Vlora region during period of 2007 – 2011” Prioritetet strategjike te shendetit public dhe promovimit shendetesor ne komunitet. ISBN 978 – 99956-91-74-5

Saliaj A., Zahaj M. etj 2006 “Kurbat e zhvillimit-vlerësimi bashkëkohor” – Konferenca shkencore ‘Kërkimi shkencor – pjesë e reformës së arsimit të lartë’, UT “Ismail Qemali” Vlorë.

Zahaj M. et al, 2005 :”Kriza Hiperkatabolike e hipertermise malinje”, Buletini shkencor Nr.5, UT “Ismail Qemali” Vlorë, 2005.

Zahaj M. et al: 2009 “Main Causes of Anemia in Patients at Vlora Hospital.”, Balkan Journal of Clinical Laboratory- XVII,09,1 ISSN 1310-4543. https://www.dmbj.org.rs/index.php?lang=en

 

Curriculum Vitae