Lorenc Danaj


Email: lorencdanaj@univlora.edu.al

2003   Mbaruar Liceun e Përgjithshëm  Athinë, GREQI.

2008   Mbaruar Fakultetin e Drejtësisë me rezultate të shkëlqyera TIRANE .

2009   Mbaruar  Master për Marëdhënie Ndërkombëtare TIRANE.

2010   Mbaruar  Post Master Fakulteti i Ekonomisë, “Marketing i Avancuar”TIRANE.

2011   Mbaruar  Master  të nivelit të dytë “Shkenca Penale” Universiteti i Tiranës Fakulteti i drejtesise.

2013   Mbaruar studimet e Doktoraturës, Fakulteti i Drejtësisë duke marrë gradën “Doktor i Shkencave”

 

Emër Mbiemër Lorenc Danaj
E-mail lorencdanaj@univlora.edu.al
Pozicioni juaj në UV Pegagog
Grada shkencore Doktor i Shkencave
Fusha/fushat studimore Shkenca Juridike
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Drejtësisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Nuk ka
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Dhoma kombëtare e Avokatisë
Ministria e Drejtësisë
Avokati i Popullit
Fokusi i punës kërkimore Botuar konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit me ISBN.
Botuar revista shkencore brenda dhe jashtë vendit me ISSN.
Botuar tekstin mësimor e drejta e luftës.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Nuk ka
Kurse të nivelit Bachelor E Drejtë Penale 1
E Drejtë Penale 2
Procedurë penale
Kriminologji
Penologji
E Drejtë Penale Ushtarake
E Drejtë Ndërkombëtare Publike
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Gjykime Penale Ndërkombëtare
Legjislacion i Shëndetit Publik
Botimet Revista juridike Academicus Janar 2011
Revista juridike Jus Justica Janar 2011
Revista juridike Academicus Qershor2012
Revista Juridike Academicus Qershor 2013
Revista java e Shkences Prishtinë Qershor 2012
Buletini Shkencorë U.V Dhjetor 2012
Baykent University Stamboll Shtator 2012
Konferencë ndërkombëtare Genoa 2011
Konferencë ndërkombëtare Kosovë 2012
Konference ndërkombëtare Tirane 2012

 

Curriculum Vitae