Lorena Alikaj


Email: lorena.alikaj@univlora.edu.al

Lorena Alikaj ka përfunduar studimet themelore për ekonomi në vitin 2007 pranë universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Në vitin 2011 ka përfunduar studimet master për Financë Nderkombetarë, pranë Paris School of Business (Pole ESG). Aktualisht po ndjek shkollën e doktoraturës pranë Departamentit të Ekonomiksit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.
Që prej vitit 2011 ajo është pedagoge pranë Departamentit të Ekonomiksit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë.

 

Emër Mbiemër Lorena Alikaj
E-mail lorena.alikaj@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore Msc
Fusha/fushat studimore Shkenca Ekonomike
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Ekonomisë
Departamenti Departamenti i Shkencave Ekonomike
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Lorena Alikaj ka përfunduar studimet themelore për ekonomi në vitin 2007 pranë universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Në vitin 2011 ka përfunduar studimet master për Financë Nderkombetarë, pranë Paris School of Business (Pole ESG). Aktualisht po ndjek shkollën e doktoraturës pranë Departamentit të Ekonomiksit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.
Që prej vitit 2011 ajo është pedagoge pranë Departamentit të Ekonomiksit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë
Fokusi i punës kërkimore Ekonomia Monetare
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Modeli Taksor dhe Financiar në Shqipëri.Ndikimi i tyre në stimulimin e Biznesit dhe Rritjes Ekonomike.
Kurse të nivelit Bachelor Hyrje në Ekonomi
Mikroekonomi
Ekonomia Monetare
Bazat e Ekonomiksit
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë nuk ka
Botimet KONFERENCA:1. “Privatization, Liberalization and the Greek telecommunication Sector: a Social Cost-Benefit Analysis”. 1st Annual International Conference in Business, Technology and Innovation, held on in Prishtina, Kosovo -2-3 November, 2012.
2. “Poverty Reduction and Decentralization, their relationship; has decentralization impact into the Poverty reduction? Case of Albania. International Interdisciplinary Conference On 100 Anniversary of the Albanian Independence, Vlore, Albania. 26-28 November, 2012. ISBN: 9789928-4100-4-7.
3. “The role of SME-s towards economic growth of Albania: is their growth a sure indicator of strong economy?” 2nd International Scientific Conference, Economic and Social Development held in Paris, France, 5 April, 2013. ISBN: 978-961-6825-73-3BOTIME:

1.“ Accounting and Theories of Management, One Important Support of Albanian Reality to Distinguishing Financially Business Development in EU Countries”. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol.2, No.1, March 2013. ISSN 2281-4612 (online).

 

Curriculum Vitae