Lejda Abazi


Email: lejda.abazi@univlora.edu.al

Lindur në Vlorë më, 27 tetor 1984. Diplomuar në Universitetin “SAPIENZA” Romë, Itali në

1. Bachelor për Shkencat dhe Teknikat Psikologjike në Nderhyrjen Klinike të Personit, Grupit, Institucionit.
2. Master Shkencor në Psikologji Dinamike dhe Klinike për Personin, Organizatat dhe Komunitetin.
3. Master i nivelit të II në Ndërmjetësim Familjar.
Pjesë e stafit akademik në Universitetin”Ismail Qemali” Vlorë prej Tetorit 2011.

 

 

Emër Mbiemër Lejda Abazi
E-mail lejda.abazi@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Shkencat Psikologjike
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Edukimit
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Lindur në Vlorë më, 27 tetor 1984. Diplomuar në Universitetin “SAPIENZA” Romë, Itali në1. Bachelor për Shkencat dhe Teknikat Psikologjike në Nderhyrjen Klinike të Personit, Grupit, Institucionit.
2. Master Shkencor në Psikologji Dinamike dhe Klinike për Personin, Organizatat dhe Komunitetin.
3. Master i nivelit të II në Ndërmjetësim Familjar.
Pjesë e stafit akademik në Universitetin”Ismail Qemali” Vlorë prej Tetorit 2011.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.
Fokusi i punës kërkimore 1. Referim në Konferenca ndërkombëtare në fushën e psikologjisë.
2. Pergatitje të artikujve studimor me tematikë Psikologjinë e Shëndetit dhe botim në revistat “Tabaccologia” dhe Revista Mjeksore e Istitutit të Shendetit Publik.
3. Pjesëmarrje ne kurse trajnimi në fushat Psikologji-Edukim-Ndërmjetësim Familjar.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) 1. Tema e Diplomës Bachelor: “Eksperienca e praktikës në residencën Felix me adoleshentë në rrezik psiko-social”.
2. Tema e Diplomës Master Shkencor: “Varësia ndaj duhanit dhe trajtimi”.
3. Tema e Masterit të nivelit të II:”Komunikimi në çift, paraqitja e një rasti të ndërmjetësimit familjar”.
Kurse të nivelit Bachelor 1. Psikologji Komunikimi
2. Komunikimi
3. Psikologji Loje
4. Kërkim Shkencor
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë 1. Edukim i Hershëm
2. Psikologji Infantile në Master Infermieri Pediatrike
Botimet 1. Intervista a Girolamo Sirchia: 5 – anni dopo la legge contro il fumo in Italia. Tabaccologia 4/2009. Organo ufficiale della Societa Italiana di Tabaccologia, faqe 10-13, Mangiaracina G., Abazi L. ISSN: 1970-1187.
2. “Nuove dipendenze: dalla relazione oggettuale al collezionismo patogeno”. Tabaccologia 3/2011. Organo ufficiale della Società Italiana di di Tabaccologia-SITAB, faqe 30-35. ISSN 1970-1187.
3. Abazi, L. (2013) “Ndërmjetësimi familjar, një realitet edhe ne Shqiperi” Kosove:Java e shkences 2013-Prishtine, Min. e Arsimit, Shkences dhe Teknologjise.
4. Abazi, L. (2013) “Smoke in young university albanians” Roma:Mediterranean Center of Social and Education Research.

 

Curriculum Vitae