Lavdosh Malaj


 • Lavdosh Malaj
 • Pedagog
 • MSc
 • Gjuhesi
 • Lektor
 • Fakulteti i Shkencave Humane
 • Departamenti i Gjuhëve të Huaja
 • Unë, Lavdosh  Malaj kam lindur më 29 Shkurt 1968 në Kocul, Vlorë. Më 1986, përfundova  arsimin e mesëm për degën Anglisht në shkollën e mesme pedagogjike “Pandeli Sotiri”, Gjirokastër. Po atë vit, fillova të punoj si mësues i gjuhës Angleze ne Bishan të Vlorës për afërsisht dy vjet. Më 1988, fillova studimet e larta në degën e Gjuhës Angleze në Universitetin e Tiranës.
  Më 1992, u diplomova si mësues i gjuhës Angleze.  Në verë të këtij viti emigrova në Greqi, ku punova për 8 muaj dhe në 1993, emigrova në Afrikën e Jugut, ku punova në Konsullatën Shqipëtare.
  Në vitin 2005, u ktheva në Shqiperi. Po atë vit fillova të punoj si mësues në shkollëne mesme Mynyr Xhindi, Vllahine, Vlorë dhe njëkohesisht fillova  si pedagog i jashtëm në Universitetin Ismail Qemali, Vlorë. Më 2008, mbarova Masterin në Nivelin e Dytë (Shkencor), në Gjuhësi, në U.T-Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Tiranë. Jam në Studimet e Doktoraturës, në U.T me temën: “ Përmbledhja si strategji e hartimit të tekstit dhe zbatimi didaktik i saj.” (Studim përqasës në gjuhën angleze dhe shqipe). Jam lektor në Departamentin e Gjuheve te Huaja, Fakulteti i Shkencave Humane, në Universitetin Ismail Qemali, Vlorë.
 • Nuk ka
 • Përmbledhja si strategji e hartimit të tekstit dhe zbatimi didaktik i saj.” (Studim përqasës në gjuhën angleze dhe shqipe)
 • Nuk ka
 • Eng 358 Sociolinguistika
  Engh 131 Gjuha Angleze për shkencat humane
 • Eng 440 Metodat Pedagogjik të Mësimdhënies
  Eng 550 Njohuri të Gjuhës Angleze
 • Malaj, L.
  QERSHOR 2012
  Titulli: The Important Aspects of Text Summary Strategies and Their Didactic Use
  Vendi i botimit:UNIVERSITETI I TIRANES
  Shtëpia botuese: MIRGEERALB
  Malaj, L.
  Viti: 2011
  Titulli: Are Summary Strategies Effective in Text Composition and Foreign Language Learning?
  Vendi i botimit: UNIVERSITY OF CRAIOVA, ROMANIA
  Shtëpia botuese: EDITURA UNIVERSITARIA
  Malaj, L.
  Viti: 2013
  Titulli: Përmbledhja e Tekstit Letrar një Strategji e Rëndësishme në Arsimimin e Studentëve
  Vendi i botimit:UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI, VLORE
  BULETINI SHKENCOR

CURRICULUM VITAE