Kozeta Hyso


Email: kozetahyso@univlora.edu.al

Kozeta Hyso aktualisht pedagoge e Letërsisë Amerikane në Departamentin e Gjuhëve të Huaja në Universitetin “ Ismail Qemali” Vlorë.
Mësimdhënia e saj dhe fushat kërkimore të interesit përfshijnë zhvillimet e modernizmit në shekullin e 20 –të në letërsinë amerikane, rrymat e ndryshme letrare, ndërvajtjet dhe përplasjet letraro-kulturore, lëvizjet politike dhe prezantimin e tyre në tekstet letrare si dhe studimet më të thella në origjinat e influencave.
Projekti i saj aktual rreh në një studim mbi barrierat dhe përplasjet kulturore dhe futjen e edukimit financiar që herët në sistemin arsimor shqiptar.
Thellimi i njohurive në Leksikun e Gjuhës Angleze, Letërsia moderne amerikane.

Emër Mbiemër Kozeta Hyso
E-mail kozetahyso@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore Dr
Fusha/fushat studimore Gjuhësi
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Kozeta Hyso aktualisht pedagoge e Letërsisë Amerikane në Departamentin e Gjuhëve të Huaja në Universitetin “ Ismail Qemali” Vlorë.
Mësimdhënia e saj dhe fushat kërkimore të interesit përfshijnë zhvillimet e modernizmit në shekullin e 20 –të në letërsinë amerikane, rrymat e ndryshme letrare, ndërvajtjet dhe përplasjet letraro-kulturore, lëvizjet politike dhe prezantimin e tyre në tekstet letrare si dhe studimet më të thella në origjinat e influencave.
Projekti i saj aktual rreh në një studim mbi barrierat dhe përplasjet kulturore dhe futjen e edukimit financiar që herët në sistemin arsimor shqiptar.
Thellimi i njohurive në Leksikun e Gjuhës Angleze, Letërsia moderne amerikane.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka.
Fokusi i punës kërkimore The new Perspectives of Financial Education in our General system of Education.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Perspektivat e reja të arsimimit financiar në sistemin e përgjithshëm arsimor shqiptar, dhe Përkthimi i terminologjisë në sistemin bankar.
Kurse të nivelit Bachelor Po
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk kam
Botimet BOTIME Në ORGANE SHKENCORE BRENDA DHE JASHTE VENDIT
Artikulli me temë ¨ Developing Interculture&Comunicative Competences in Teaching Legal English¨Botohetne buletinin¨Constructing,Deconstructing,Reconstracting Language and Literary Matters¨ Faculty of Philosophy Niksic Montenegro adrese e mail : marijak@t-com.meISBN 978-86-7798-045-0 COBISS.CG-ID 16887568
Artikulli me temë: “ Imposing Financial Literacy in the General System of Education” Botohet ne: The One Voice International Collection of Scholary Works, 2009-2010. Nr konfirmimit: 6XNQAX9FBE6. Email:rosanna.pittella@elementalethics.com
Mail: 7921 Deer Run Road, Glenside, PA 19038
Phone: 267-287-8357 Fax: 215-948-3398. NR Botimit. Fn.9980302D.
Artikulli me temë: ¨From Floss to Women´s studies¨BotohetteOne Voice International Collection of Scholary Works, 2010-2011. Confirmation number: 58NVV4AFDUNrosanna.pittella@elementalethics.comMail: 7921 Deer Run Road, Glenside, PA 19038
Phone: 267-287-8357 Fax: 215-948-3398
Artikulli me temë:¨ Some ways that “Business English is globalizing education”BOTUAR te Mendimi Akademik. University of Vlora. Volumi 2 No 4 (Shtator) 2010. E mail https: //www univlora.edu.al.
Artikulln me temë :ENHANCING WORD MEANING AWARENESS.Dorezuar per botim Universiteti i Tiranes.Person kontakti: Lida Tabaku e mail: lidatabaku@yahoo.com
Artikulli me temë¨ Importance of Vocabolary Teaching to Advanced Forign Language Students in Improving Reading Comprehension ¨Kozeta Hyso , Elida Tabaku Botuar ne Problems of Educations in the 21-st Centry . Pedagogical and Psychological Issues in Education -2011 Lithuania. Volume 29 ,2011 ISSN 1822-7864. Web page :https://www.gu.projektas. It; https: //www.jbse.webinfo.It/ Problems _of _Edication.htm. SMC ,, Scientia Educologica ,Lithuania 2011.
Artikulli me temë : ¨Enhancing Words- Meanings Awarness ¨Botuar në Botimi i Akteve të Konferences Shekncore Nderkombetare Tirane 17-19 Dhjetor2009 ISBN: 978-9928-105-90-0. Shtepia botuese Mirgeeralb Tirane.
Artikulli me temë : Core vocabulary learning strategies Per BOTIM University of Montenegro Niksic
Email: marijak@t-com.mealexmontenegro@t-com.me
Artikulli: Business English,Communucative Competences in Business English.Dorezohet per botim në të përvitshmen e Universiteti te Bukureshtit ,Romania. E-mail : ludmillak3@gmail.com,mirimia2003@yahoo.comArtikulli“ Vocabulary Notebooks ” Botuar ne Lingua MobilisVolumi 4 (37) 2012..ISSN 1998-1546. Email- AlexSelyutinalexsell@mail.ru
Artikulli me temë: “ Lack of Skills To Cope with Reading Comprehensive Test.” I pa botuar

 

Curriculum Vitae