Klajdi Mone


Email: klajdim@yahoo.com

Ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës për periudhën 1997-2001. Ka përfunduar masterin në të drejtën publike pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës për periudhën 2005-2007. Aktualisht në përfundim të studimeve të doktoratës.

 

 

Emër Mbiemër Klajdi Mone
E-mail klajdim@yahoo.com
Pozicioni juaj në UV Pedagog
Grada shkencore DR (në proçes)
Fusha/fushat studimore Shkenca juridike
Titulli akademik Lektori
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Drejtësisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës për periudhën 1997-2001. Ka përfunduar masterin në të drejtën publike pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës për periudhën 2005-2007. Aktualisht në përfundim të studimeve të doktoratës.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Prej vitit 2006, avokat, anëtar i Dhomës së Avokatisë Vlorë.
Prej tetorit të vitit 2008, përfaqësues i Komitetit Shqiptar të Helsinkit për rrethin e Vlorës.
Bashkëpunëtor me Qendrën për Nisma Ligjore dhe Qytetare, Tiranë.
Fokusi i punës suaj kërkimore Pjesëmarrja në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, botime në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, përfundimi i studimeve të doktoratës dhe vazhdimi më tej për titullin profesor i asociuar.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Korrik 2009-konferencë shkencore kombëtare, janar 2010-konferencë shkencore kombëtare, tetor 2010-konferecë ndërkombëtare në Athinë, shkurt 2011-konferencë kombëtare, qershor 2011-konferencë shkencore kombëtare, nëntor 2011-konferencë shkencore ndërkombëtare, nëntor 2012-konferencë shkencore ndërkombëtare, maj 2013-konferencë shkencore ndërkombëtare. Botim shkencor kombëtar-2008, botim shkencor kombëtar-2009, botim shkencor kombëtar-2012, botim shkencor ndërkombëtar-2013.
Kurse të nivelit Bachelor Viti I, “E drejtë publike” dhe “E drejtë kushtetuese”.
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Viti I, “E drejtë kushtetuese e krahasuar”.
Botimet Mone K., 2008, “Kontrata e regjimit pasuror midis bashkwshortwve”, revista “Tribuna Juridike”, Tiranw.
Mone K., 2009, “Natyra juridike e dekreteve tw Presidentit tw Republikws nw Shqipwrisw”, revista Juridike “Studime Juridike”, Fakulteti i Drejtwsisw, Universiteti i Tiranws.
Mone K., 2012, “Partitw politike dhe pwrfaqwsuesit e tyre nw Kuvend me imunitet tw kufizuar”, Buletini shkencor i Universitetit tw Vlorws.
Mone K., 2013, “Political marketing application by political parties: a framework for understanding its impact in demokracy”, Mediterranean Journal of Social Sciences, vol. 4, no. 4, Rome, Italy.

 

Curriculum Vitae