Juljana Xhindoli


Email: juliana.xhindoli@univlora.edu.al

Juljana Josif Xhindoli. Lindur dhe banuese në Vlorë. Ka kryer studimet në Fakultetin e Infermierisë Vlorë, Dega Infermier i Përgjithshëm në vitin 2001. Ka punuar në Spitalin Rajonal të Vlorës, në pozicionin e kryeinfermieres në Repartin e Neonatologjisë. Ka kryer specializime dhe kualifikime në fushën e Neonatologjisë, Menaxhim spitalor dhe inkuadrim të studentëve në praktikë. Ka kryer studime në fushën e mirërritjes së fëmijëve. Mbaroi masterin shkencor në “Shkenca Infermierore” FSHP-UV. Sot pedagoge në Fakultetin e Infermierisë pranë Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

 

Emër Mbiemër Juljana Xhindoli
E-mail juliana.xhindoli@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore “Infermier i Përgjithshëm”
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti Departamenti i Nënës dhe i Fëmijës
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Juljana Josif Xhindoli. Lindur dhe banuese në Vlorë. Ka kryer studimet në Fakultetin e Infermierisë Vlorë, Dega Infermier i Përgjithshëm në vitin 2001. Ka punuar në Spitalin Rajonal të Vlorës, në pozicionin e kryeinfermieres në Repartin e Neonatologjisë. Ka kryer specializime dhe kualifikime në fushën e Neonatologjisë, Menaxhim spitalor dhe inkuadrim të studentëve në praktikë. Ka kryer studime në fushën e mirërritjes së fëmijëve. Mbaroi masterin shkencor në “Shkenca Infermierore” FSHP-UV. Sot pedagoge në Fakultetin e Infermierisë pranë Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Presidente Urdhri Infermierit të Shqipërisë Qarku Vlorë
Anёtare e Kёshillit Kombёtar tё UISH
Fokusi i punës kërkimore Cilësia e kujdesjeve Infermierore.
Përkujdesja dhe ushqyerja e shëndetëshme në fëmijërinë e hershme.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Qershor- Dhjetor 2012 Pjesёmarrёse nё projektin “Depistimi i komunitetit tё qytetit tё Vlorёs nё lidhje me hipertensionin dhe hipergliceminё ” Studim depistues realizuar nga Departamenti i Kujdesit pёr Nёnёn dhe Fёmijёn, Fakulteti Infermierisё, UV.
Maj-Shtator 2012 Pёrfshirё nё Projektin “Përkujdesja dhe zhvillimi në fëmijërinë e hershme” si konsulente/trajnuese per zhvillim klasash shtatёzanie I organizuar nga World Vision Albania, Programi i Zhvillimit Zonal Vlorë.Shkurt- Prill 2012 Pranё World Vision nё Zyrёn e Programit tё Zhvillimit Zonal, Vlorё; projekti i Shёndetёsisё si trajnuese nё trajnimet me komunitetin nё kuadёr kryesisht tё problemeve tё ushqyerjes dhe mirёrritjes sё fёmijeve.

Maj-Dhjetor 2011 Pjesёmarrёse nё projektin “Zhvillimi psiko-motor i femijeve parashkollore te qytetit te Vlores. Niveli krahasues dhe faktoret ndikues” Doc.Aurela Saliaj, Msc R. Lalo, Juljana Xhindoli.

Kurse të nivelit Bachelor Lënda: Urgjencat mjekësore. Kodi 340
Lenda: Kujdesi Special ndaj Adultit. Kodi 330
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Master shkencor në Shkenca Infermierore, Fakulteti Shëndetit Publik. UV-Vlorë
Botimet 1- Xhindoli J, Selfo D. (2013). ”Njohja e teknikёs sё reanimimit kardio-respirator dhe asistencёs Infermierore sipas praktikave mё tё mira tё bazuara nё fakte. Studim informues”. Neraida. Tiranё. ISBN 88811676-6
2- Petani R, Xhindoli J. (2013). “Astma bronkiale. Faktorёt etiologjikё dhe demografikё qё rrezikojnё atё”. Neraida. Tiranё. ISBN 88811676-6
3- Llavdaniti M, Xhindoli J, Shehu K. (2013). “Etikё- komunikim, zbatimi I kodit tё Deontologjisё, celsi I suksesit pёr njё shёrbim sa mё tё kulturuar” Neraida. Tiranё. ISBN 88811676-6
4- Xhindoli J. Petani R. Shena Dh. (2013), ”PREVALENCE OF LABIOPALATUM-SCHISI. RETROSPECTIVE DESCRIPTIVE STUDY IN THE NEONATE WARD IN VLORЁ HOSPITAL FOR TIME PERIOD OF 2005-2011”. Shkodёr, www.icrae2013.unish.edu.al ; ISSN: 2308 – 0825 ICRAE_2013%20(E)/data/doc/851.pdf The 1st International Conference on Research and Educatıon – Challenges Toward the Future (ICRAE2013), University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”, Shkodra, Albania
5- Kamberi F. Xhindoli J. Selfo D. (2013) FEED SCHOOL-AGE CHILDREN (6-11 YEARS OLD) , TENDENCY FOOD,CROSS-SECTIONAL DESCRIPTIVE STUDY. Shkodёr,www.icrae2013.unish.edu.al; ISSN: 2308 – 0825 ICRAE_2013%20(E)/data/doc/860.pdf
6- Xhindoli J. Selfo D. (2012) “The prevalence of breastfeeding in children 0-6 months in the city of Vlora,in the period September 2010 and September 2011”. (Base descriptive study community) N°AIS Vlora 2012-15606/2, Fq.100. Polis. ISBN: 978-9928-4000-2-4.
7- Selfo D, Nocka E, Xhindoli J. (2012). “Prevalenca e sёmundjeve tё syve nё Spitalin e Vlorёs nё periudhёn 2009-2011 dhe edukimi shёndetёsor” Shkup, Prufi-Print ISSN 1409-6369
8- Xhindoli J. Petani R. Shena Dh. (2012), “Prevalenca e Krizes hipertensive.Studim retrospektiv i tipit vleresues dhe informues ne Repartin e Urgjences ne Spitalin Rajonal te Vlores per periudhen Janar – Dhjetor 2011”. Vlorё, Europrint, ISBN – 978-99956-95-27-9
9- Deraj Zh. Xhindoli J. (2012) “Pneumonia tek i porsalinduri. Prevalenca dhe trajtimi i pneumonive ne repartin e neonatologjise vlore per vitin 2003”. Vlorё, Europrint, ISBN – 978-99956-95-27-9
10- Xhindoli J. (2012), Infeksionet nozokomiale dhe kateterizimi urinar. Vlorё, Europrint, ISBN – 978-99956-95-27-9
11- Dr. Dumi A, Xhindoli J.,Sinaj Z, Bodo E, Bimo E, (2012) “Management and recovering reforms of health Albanian system are the important part of Albania government” Journal of Research in International Business and Management (ISSN: 2251-0028) Vol. 2(6) pp. 151-156, June 2012. Available online https://interesjournals.org/JRIBM/Contents/2012%20content/June.htm12- Xhindoli J, Canaj I, Luci R, Hoxha Z. (2011) “Aplikimi i metodes Nena-Kangur nё repartin e Neonatologjisё Spitali Rajonal Vlorё nё 2009” Vlorё, ISBN 978-99956-91-74-5

13- Bilushi Y, Prifti V, Luci R, Xhindoli J, Sinani G. (2010) “Shpeshtesia e rasteve me abdomen akut, te trajtuara ne repartin e terapise intensive, te Spitalit te Vlores ne vitet 2009-2010” Kёrҫovё,Vizion, Medicus ISSN 1409-6366 UCD 61

 

Curriculum Vitae