Jonida Mehmetaj


Email: jonida.mehmeti@univlora.edu.al

Jonida Ylli Mehmetaj, lindur në Korçë më 15.09.1985. Ka realizuar studimet në shkollën e mesme “Naim Frashëri” në Vlorë, Dega pikturë. Vijon me studimet universitare në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Shkencave Politike përgjatë viteve 2004-2008. Vlerësuar me rezultate shumë të mira.

Diplomuar me Master i Nivelit të Dytë në Universitetin e Tiranës, përkatësisht në Institutin e Studimeve Europiane, Dega: Politika dhe Qeverisja në Europë, përgjatë viteve 2010-2012. Vlerësuar me rezultate shumë të mira. Ndërkohë që prej vitit 2012 po realizon studimet e doktoraturës në Shkollën Doktoriale të Universitetit Europian të Tiranës. Në degën E drejta Ndërkombëtare.

Në vitet 2009-2012 ka punuar si pedagoge e jashtme pranë “Universitetin Kristal”. Në mars të vitit 2012 punon si pedagoge efektive pranë Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali”.

Emër Mbiemër Jonida Mehmetaj
E-mail jonida.mehmeti@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc.
Fusha/fushat studimore Shkenca Politike, Shkenca Juridike
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Drejtësisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Jonida Ylli Mehmetaj, lindur në Korçë më 15.09.1985. Ka realizuar studimet në shkollën e mesme “Naim Frashëri” në Vlorë, Dega pikturë. Vijon me studimet universitare në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Shkencave Politike përgjatë viteve 2004-2008. Vlerësuar me rezultate shumë të mira.Diplomuar me Master i Nivelit të Dytë në Universitetin e Tiranës, përkatësisht në Institutin e Studimeve Europiane, Dega: Politika dhe Qeverisja në Europë, përgjatë viteve 2010-2012. Vlerësuar me rezultate shumë të mira. Ndërkohë që prej vitit 2012 po realizon studimet e doktoraturës në Shkollën Doktoriale të Universitetit Europian të Tiranës. Në degën E drejta Ndërkombëtare.

Në vitet 2009-2012 ka punuar si pedagoge e jashtme pranë “Universitetin Kristal”. Në mars të vitit 2012 punon si pedagoge efektive pranë Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali”.

Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Vullnetare pranë Projekt të UNDP(Programi i Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara)
Fokusi i punës kërkimore 1. Punimi i temës së disertacionit me temë “Roli i BE në garantimin e të drejtave themelore”. Punimi i variablave të disertacionit, kërkimi dhe studimi i materialeve të ndryshme për punim.2.Konferencave të ndryshme të tilla si:

14- 18 Maj 2013. Prishtinë. – Pjesëmarrje në Konferencën e Pestë Vjetore të Shkencës, me titull “JAVA E SHKENCËS”. Organizuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë. Botimi në Proceedings i abstraktit me temë “Adaptimi dhe vështirësitë në implementimin e politikave europiane në sistemin postkomunist.” Autor i dytë, me tre autorë.

15-16 Mars 2013, Durrës. – Pjesëmarrje në Konferencë Shkencore Kombëtare, me titull “The society, the state and law: human rights’ challenges in Albania”. Organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, në bashkepunim me Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit “Luarasi”. Tema e abstraktit “Problematika e raporti shtet – shoqëri, të drejtat e njeriut në sistemin demokratik të Shqipërisë”. Autor i parë, autor i vetëm.

13-14 Shkurt 2013, Tiranë. – Pjesëmarrje në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare, me titull “Shqipëria dhe Pakicat Kombëtare Etnike dhe Kulturore” organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit Marin Barleti dhe nga Instituti Shqiptar për Çështjet Publike. Tema e abstraktit “Roli i medias në sensibilizimin e opinionit publik për përfshirjen e komunitetit rom në kuadër të BE”. Autor i parë, autor i vetëm.

26-28 Nëntor 2012, Vlorë. – Pjesëmarrje tek International Interdisiplinary Conference Vlora Albania. “Identity, Image & Social Cohesion in the time of Integrations and Globalization”. Organizuar nga AIS, Universiteti i Vlorës etj. Botimi në Proceedings i abstraktit me temë “The Europian Union’s strateg for the Western Balkans under the effects of globalization”. Autor i parë, autor i vetëm.

3. Kërkimi dhe punimi i materialeve për ndërtimin e leksioneve mësimore.

Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) 1. Punimi i një projekti i titulluar
‘Speak Up Stop Discrimination’.Konkurs esesh ndërmjet studentëve të Universitetit ‘Ismail Qemali’ departamenti i Drejtësisë, që do të zhvillohet në muajin nëntor.

Përgatitur nga Lektorja Jonida Mehmetaj.
Financuar nga UNDP.

2. Projekti i UNDP(Programi i Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara)“Për fuqizimin e grupeve vurnerabël në Shqipëri “.

Për periudhën, Korrik 2008 -Shtator 2013.

Pozicioni: Vullnetare, pjesmarrëse, trajnuese.

Ka asistuar pranë Kordinatores së projektit për zbatimin e punëve dhe përgjegjësive si më poshtë vijon:

● Asistimi në hartimin e dy projekteve në infrastukturë për rrethin e Fierit.
● Ngritjen e Organizatave me Bazë Komunitare
● Planifikimin dhe organizimin e trajnimeve për Organizatat me Bazë Komunitare dhe Pushtetin Lokal
● Mbështetja e Organizatave me Bazë Komunitare për të hartuar projekte.

Kurse të nivelit Bachelor Nuk ka.
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Kurse të nivelit Master Shkencor në
“Marrëdhënie Ndërkombëtare”Lëndët:
– Diplomaci,
– Menazhim Krizash,
– Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut
në Nivel Ndërkombëtar,
– Normat Ndërkombëtare në Fushën
Ekonomike.
Botimet Mehmetaj, J. (2013).Revista Gjeopolitika.Volumi 9.”Roli i medias në sensibilizimin e opinionit publik për përfshirjen e komunitetit rom në kuadër të BE” ISSN: 2218-7294. Në pritje.

 

Curriculum Vitae