Jonada Zyberaj


Email: jonada.zyberaj@univlora.edu.al

Jonada Zyberaj, lindur në qytetin e Vlorës në 23.12.1985, është diplomuar “Juriste” në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës në vitin 2008. Në vitin 2009 përfundon Masterin e Nivelit të Dytë në Albanian University për Marrëdhënie Ndërkombëtare.Në janar të vitit 2011 përfundon studimet Master i Nivelit të Dytë në Universitetin e Bolonjës, Itali dhe merr titullin “International Lawyers”. Nga Nëntori i vitit 2012 vazhdon studimet në shkollën e doktoraturës, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në Departamentin e të Drejtës Civile.
Në 2009 merr titullin “Avokat” nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë.
Nga viti 2008 e në vazhdim punon pedagoge pranë Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

 

Emër Mbiemër Jonada Zyberaj
E-mail jonada.zyberaj@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore Msc
Fusha/fushat studimore Shkenca Juridike
Titulli akademik Lektore
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Drejtësisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Jonada Zyberaj, lindur në qytetin e Vlorës në 23.12.1985, është diplomuar “Juriste” në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës në vitin 2008. Në vitin 2009 përfundon Masterin e Nivelit të Dytë në Albanian University për Marrëdhënie Ndërkombëtare.Në janar të vitit 2011 përfundon studimet Master i Nivelit të Dytë në Universitetin e Bolonjës, Itali dhe merr titullin “International Lawyers”. Nga Nëntori i vitit 2012 vazhdon studimet në shkollën e doktoraturës, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në Departamentin e të Drejtës Civile.
Në 2009 merr titullin “Avokat” nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë.
Nga viti 2008 e në vazhdim punon pedagoge pranë Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Dhoma Kombëtare e Avokatisë
Fokusi i punës suaj kërkimore 1.Punimi i tezës së disertacionit me temë; “Përcaktimi i atësisë në rastet e riprodhimit artificial”.
2.Pjesëmarrje në konferenca dhe botime shkencore .
3.Përgatitja e leksioneve në lëndën “E Drejtë Civile”, “E Drejtë Familjare” dhe “E Drejta në Infermieri”.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Projekti “Studim mbi zbatimin e parimit te transparences ne organet e qeverisjes vendore “
Tetor-Dhjetor 2011, në kuadër të programit “Për kërkim fondamental dhe ekselencë”, Ministria e Arsimit dhe Shkencëws
Kurse të nivelit Bachelor “E Drejtë Civile” dhe “E Drejtë Familjare”
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë “E Drejta në Infermieri”.
Botimet Ikonomi E, Zyberaj J.“Euthanasia: deciding to die”. “Buletini Shkencor” Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

 

Curriculum Vitae