Ilirjan Lipi


Email: ilirjan.lipi@univlora.edu.al

Doktor i Shkencave Ekonomike(2006)
Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomik në fushën e Administrim Biznesit.Master në fushën e Manaxhimit të Biznesit, Universiteti i Tiranës. Pedagog ne Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali” prej vitit 1998

 

 

Emër Mbiemër Ilirjan Lipi
E-mail ilirjan.lipi@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore Dr
Fusha/fushat studimore Menaxhim Biznesi
Titulli akademik Docent
Fakulteti Fakulteti i Ekonomisë
Departamenti Departamenti i Administrim Biznesit
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Doktor i Shkencave Ekonomike(2006)
Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomik në fushën e Administrim Biznesit.Master në fushën e Manaxhimit të Biznesit, Universiteti i Tiranës. Pedagog ne Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali” prej vitit 1998
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka
Fokusi i punës kërkimore Fokusi i punës kërkimore është në fushën e menaxhimit.Njëkohësisht edhe administrata publike dhe performanca e tyre jane objekt studimi i kërkimeve më të fundit.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Hartimi i një adresari të Organizatave Jofitimprurëse (OJF) aktive që operojnë në Zonën e Jugut të Shqipërisë.Grupi i Projektit:Dr. Xhiliola Agaraj (Drejtuese projekti)
Dr. Elenica Pjero
Dr. Ilirjan Lipi
MBA. Enida Pulaj
MA. Shkelqim Sinanaj
Kurse të nivelit Bachelor •Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
•Biznes Ndërkombëtar
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Master Profesional
•MBNJ në Administratën Publike
Master Shkencor
•Menaxhim Operacionesh i Avancuar- MBA
•Menaxhim Operacionesh i Avancuar në Korporatat Ndërkombetare-Master Ekonomiks
Botimet 1)Libra
•Lipi I.(2009) Menaxhimi i Burimeve Njerëzore – Raste Studimi, Ushtrime
ISBN-978-99956-765-8-2 Botim i parë, Tetor 2009,Europrint
• Lipi I.(2009) Biznes Ndërkombëtar-Raste studimi,Ushtrime
ISBN-978-99956-765-7-5 Botim i pare, Tetor 2009, Europrint
•Lipi I. (2001) Marrëdhëniet e Punës – Cikël Leksionesh2) Redaktor
•Reformat e Manaxhimit Publik në Europën Qëndore dhe Lindore, 2010
Redaktor i versionit në shqip: Dr. Ilirjan Lipi
• Decentralizimi Fiskal dhe Transferimi i Granteve në Venet në Tranzicion. Një Prespektivë Kritike. Autor: Zeljko Sevic ISBN 978-99956-34-55-1, Dr.Ilirjan Lipi Redaktor i Versionit në Shqip, 2009

 

Curriculum Vitae