Ilira Pulaj


Email: ilira.pulaj@univlora.edu.al

Ilira Pulaj ka lindur ne Vlorë, Shqipëri. Studimet themelore në Fakultetin e Ekonomise i ka përfunduar në vitin 2009. Në vitin 2011 ka përfunduar studimet master per Studime Ekonomike Europiane. Aktualisht është studente në shkollën e doktoraturës pranë Departamentit të Ekonomiksit, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë.
Në 2009 është pranuar si specialiste finance prane Universitetit ʻ Ismail Qemaliʻ, Vlorë. Në 2011 e në vazhdim është pedagoge pranë Departamentit të Ekonomiksit, Fakulteti i Ekonomise, Universitetit ʻ Ismail Qemaliʻ, Vlorë.

 

Emër Mbiemër Ilira Pulaj
E-mail ilira.pulaj@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore Phd student
Fusha/fushat studimore Ekonomiks
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Ekonomisë
Departamenti Departamenti i Shkencave Ekonomike
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Ilira Pulaj ka lindur ne Vlorë, Shqipëri. Studimet themelore në Fakultetin e Ekonomise i ka përfunduar në vitin 2009. Në vitin 2011 ka përfunduar studimet master per Studime Ekonomike Europiane. Aktualisht është studente në shkollën e doktoraturës pranë Departamentit të Ekonomiksit, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë.
Në 2009 është pranuar si specialiste finance prane Universitetit ʻ Ismail Qemaliʻ, Vlorë. Në 2011 e në vazhdim është pedagoge pranë Departamentit të Ekonomiksit, Fakulteti i Ekonomise, Universitetit ʻ Ismail Qemaliʻ, Vlorë.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Universiteti ʻ Ismail Qemaliʻ, Vlorë
Fokusi i punës kërkimore Ekonomiksi dhe Zhvillimi
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Modeli Taksor dhe Financiar në Shqipëri. Ndikimi i tyre në stimulimin e Biznesit dhe Rritjes Ekonomike
Kurse të nivelit Bachelor Mikroekonomi
Hyrje në Ekonomi
Politikat e Zhvillimit Ekonomik
Rritja Ekonomike dhe Zhvillimi
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Mikroekonomiksi i Zhvillimit.
Botimet • Remittances and their impact on economic growth, Albanian Socio Economic Journal, Pub.Serials Publication ISSN: 2222-5846, Pulaj I., (2013).• Pulaj, I. 2013, ‘Analysis of the Relationship of Demand and Supply Variables in the Construction Sector over the Price of Apartments in Albania’, 4th Internacional Conference ʻInformatin System and Technology Innovation: their application in Economy 2013 Proceeding: ISBN 978‒9995‒6377‒8‒1

• Pulaj, I. Mustafaraj,M. (2012), ‘Simulation and Design of Electronic Processing Circuit for Restaurants e-Procurement System’, 3th Internacional Conference Informatin System and Technology Innovation: their application in Economy 2012 Proceeding: ISBN 978‒9995‒6377‒8‒1

 

Curriculum Vitae