Gentiana Lepuri


Email: gentiana.lepuri@univlora.edu.

Ka përfunduar studimet e larta në 2005 pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Shkencave Sociale, Dega Psikologji.
Në 2009 ka përfunduar Masterin Shkencor në Pedagogji të Specializuar Sociale. Aktualisht është duke ndjekur studimet doktorale në psikologji pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Tiranë.
Nga 2005-2007 ka punuar si psikologe dhe më pas si drejtuese e grupit social, pranë Shoqatës “Vatra”. Më pas nga 2008-2011 ka ushtruar profesionin e psikologes pranë Spitalit Psikiatrik Vlorë. Gjatë këtyre viteve ka punuar dhe si pedagoge e jashtme pranë Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali” si dhe si eksperte psikologe pranë Gjykatës së Rrethit Vlorë dhe Agjensisë së Zhvillimit “Auleda”. Aktualisht punon si pedagoge efektive pranë Fakultetit të Shkencave Humane, Departamenti i Edukimit, Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”.

Emër Mbiemër Gentiana Lepuri
E-mail gentiana.lepuri@univlora.edu.algenta2002al@yahoo.it
Telefon  
Pozicioni juaj në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Psikologji Klinike
Titulli akademik Lektore
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Edukimit
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Ka përfunduar studimet e larta në 2005 pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Shkencave Sociale, Dega Psikologji.
Në 2009 ka përfunduar Masterin Shkencor në Pedagogji të Specializuar Sociale. Aktualisht është duke ndjekur studimet doktorale në psikologji pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Tiranë.
Nga 2005-2007 ka punuar si psikologe dhe më pas si drejtuese e grupit social, pranë Shoqatës “Vatra”. Më pas nga 2008-2011 ka ushtruar profesionin e psikologes pranë Spitalit Psikiatrik Vlorë. Gjatë këtyre viteve ka punuar dhe si pedagoge e jashtme pranë Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali” si dhe si eksperte psikologe pranë Gjykatës së Rrethit Vlorë dhe Agjensisë së Zhvillimit “Auleda”. Aktualisht punon si pedagoge efektive pranë Fakultetit të Shkencave Humane, Departamenti i Edukimit, Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë IS (Instituti i Sociologjisë)
Fokusi i punës kërkimore Psikologji klinike, Psikologji shkollore, Edukim, Pedagogji e specializuar.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Projekt kërkimor në kuadër të marrjes së diplomës së masterit, Projekt kërkimor në kuadër të vlerësimit të evoluimit të trafikimit me Shoqatën “Vatra”,Projekt kërkimor në kuadër të vlerësimit dhe hartëzimit të burimeve të zonës së Lumit të Vlorës me Agjensinë e Zhvillimit “Auleda”,Projekt kërkimor në kuadër të studimeve doktorale.
Kurse të nivelit Bachelor Çrregullime të sjelljes dhe personalitetit, Neuroriedukim, Çrregullimet e gjuhës, Psikologji grupi, Probleme të shikimit.
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Aftësia e kufizuar shqisore, Praktika mësimore.
Botimet Xhelili (Lepuri), G. 2013 Mental Health practices in Albania and in Europe: literature review, EDIS (Publishing Institution of the University of Zilina)Xhelili, G. 2012 Outcomes of discharged females versus those ëaiting for discharge from Vlore Psychiatric Hospital (Albania), PubMed.gov (US National Library of Medicine, National Institute of Health); IJSP (International Journal of Social Psychiatry)

 

Curriculum Vitae