Frosina Londo


Email: frosinalondo@yahoo.it

2010. DOKTOR SHKENCASH fushën e GJUHESISE. “ Përvetësimi i Gjuhës italiane nëpërmjet zhvillimit të aftësive të të folurit, të shkruarit e të lexuarit”. Fakultetit të Gjuhëve të Huaja Tiranë.

2005. Studime të thelluara pasuniversitare (SH. P. U) në drejtimin GJUHËSI me mbrojtje të mikrotezës me temë “Pervetësimi i gjuhës italiane në shkollë nëpërmjet veprimtarive të dëgjimit, të të folurit e të leximit”.

1988. Studime të Larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja. Dega Gjuhë e Letërsi italiane .

Emër Mbiemër Frosina Londo
E-mail frosinalondo@yahoo.it
Pozicioni juaj në UV Pedagoge
Grada shkencore Dr.
Fusha/fushat studimore Shkencat humane
Titulli akademik Docent
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) 2010. DOKTOR SHKENCASH fushën e GJUHESISE. “ Përvetësimi i Gjuhës italiane nëpërmjet zhvillimit të aftësive të të folurit, të shkruarit e të lexuarit”. Fakultetit të Gjuhëve të Huaja Tiranë.2005. Studime të thelluara pasuniversitare (SH. P. U) në drejtimin GJUHËSI me mbrojtje të mikrotezës me temë “Pervetësimi i gjuhës italiane në shkollë nëpërmjet veprimtarive të dëgjimit, të të folurit e të leximit”.

1988. Studime të Larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja. Dega Gjuhë e Letërsi italiane .

Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Anetare e Shoqates se mesuesve te gjuhes italiane, Shqiperi
Anetare e Shoqates Dante Alighieri, Italia; Seksioni i Tiranes
Fokusi i punës kërkimore Kërkime në Fushën e Gjuhësisë, Kulturës dhe Edukimit.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) TEMPUS Joint Europian Project Contract° D–JEP- 16118-2001 Project Curricula Design,
Koordinator për Universitetin e Vlorës në programin, INTERREG III Italia- Shqiperi, projekti Promoalba, Koordinator për Universitetin e Vlorës në INTERREG III Italia- Albania, projekti Pernatur, Pjesëmarrës në INTERREG III Italia- Shqipëri, projekt IM.AR.T.T, Pjesëmarrës në INTERREG II Italia- Albania, projekti Formation of the Albanian Teachers
Kurse të nivelit Bachelor SOCIOLINGUISTIKË
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë DIDAKTIKË E GJUHËS SË HUAJ
METODA TË KËRKIMIT NË EDUKIM DHE
KULTURË ITALIANE
Botimet QYRDETI Frosina : “Italian for tourism- a new course for
Albanian students taking a degree in tourism at the University of Vlora”.Teaching Foreign Languages for Specific Purposes. Conference Proceedings. Perugia, Italy, September 2011. (121-127)
QYRDETI Frosina: “Roli i medias dhe stereotipi shqiptar në Itali”. Proceedings.
QYRDETI Frosina : “Abate vincitore del premio Campiello. Una testimonianza interculturale”. Revista Orizzonti culturali italo-rumeni. Nr 10 Tetor 2012. https://www.orizzonticulturali.it/
QYRDETI Frosina: “ La scrittura di Carmine Abate: un incentivo di interculturalità”. Revista Il Convivio. Cultura e Prospettive. Nr. 3, 2012. 43-50.QYRDETI Frosina: “La narrativa di Abate un incontro di culture e religione”. The bulletin of the center for dialogue between scienzes and theology. Anul VII, nr 1-2/2011. 266-275.
QYRDETI Frosina: “Tra le lingue con lo sguardo europeo”. Anali della Facoltà Filologica dell’Università di Craiova, Romania. Nr. 1-2 (2012) : 175-185.
QYRDETI Frosina : “ L’italiano nel sistema educativo albanese” Romanian- American University, Bukuresht, Rumani. Nr. 1-2 (2011) : 75-87.
QYRDETI Frosina : “ Tra le lingue e culture con lo sguardo europeo”. Anali della Facoltà Filologica dell’Università di Craiova, Romania. Nr. 1 (2011) : 263-270.
QYRDETI Frosina : “Cultural Studies: their place and role in BA and Ma foreign language study programmes”. Banja Luka, Bosnia- Hercegovina. Conference Proceedings. (2011) : 149-161.
QYRDETI Frosina : “ The communicative Approach and the acquisition of spoken Italian” Papers on Language, Literature and Cultural Studies, Departement of Foreign Languages, University of Vlora.(2011) : 160-170.
QYRDETI Frosina : “Educazione linguistica degli studenti stranieri. Lo sviluppo delle abilità orali con i Media”. Anali della Facoltà Filologica dell’Università di Craiova, Romania. Nr. 1-2 (2010) : 430-438.
QYRDETI Frosina : “Diffusione e promozione della lingua e della cultura italo – albanese. Esperienze di studenti e docenti del Dipartimento Italianistica dell’Università di Valona, Albania. ” Anali della Facoltà Filologica dell’Università di Craiova, Romania. Nr. 1-2 (2010) : 439-446.
QYRDETI Frosina : “Per una valutazione obiettiva degli studenti” Anali della Facoltà Filologica dell’Università di Craiova, Romania. Nr. 1-2 (2009) : 179-189
QYRDETI, Frosina. “ La Didattica della Composizione di un testo argomentativo da parte di studenti albanesi” Universiteti i Kraiovës. 1-2 Nr. (2008): 129:139.
QYRDETI, Frosina. “Didaktika e te shkruarit ne Italisht”. Revista Pedagogjike.Instituti i Trajnimit e Kurrikulave Nr 3 (2008): 106:114
QYRDETI, Frosina “Të shkruash në gjuhën amtare e në gjuhë të Huaj”. Buletini Shkencor i UV. Nr. 12 (2008): 47:56.
QYRDETI, Frosina. “Il cinema come mezzo formativo nell’educazione degli apprendenti stranieri “Universiteti i Kraiovës. 1-2 Nr. (2007): 261: 272.
QYRDETI, Frosina. “ La letteratura nell’ Insegnamento della Lingua Italiana LS. Elementi e motivazioni “ Universiteti i Kraiovës.1-2 Nr. (2007): 131: 141.
QYRDETI, Frosina. “Përvetësimi i gjuhës italiane në shkollë nëpërmjet veprimtarive të komunikimit gojor”. Revista Pedagogjike.Instituti i Trajnimit e Kurrikulave Nr 4 (2006): 56:69
QYRDETI, Frosina “Përvetësimi i gjuhës italiane dhe komunikimi.” Buletini Shkencor i UV. Nr. 8 (2006): 3: 12.

 

Curriculum Vitae