Fejzi Alushi


Email: fejzialushi@univlora.edu.al

Eksperienca Akademike Mësimdhënie
1995 e në vazhdim Lektor i Sëmundjeve të brëndëshme në Fakultetin e Shëndetit Publik
në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.

Studime Universitare dhe Grada Akademike
2012-Doktor i Shkencave Mjekësore. Fakulteti i Mjekësisë Tiranë.
1979 – Mjekësi e Përgjithshme. Fakulteti i Mjekësisë Tiranë.

Botime Universitare dhe Monografi
2008-Botim Libër “ Sëmundjet e Brendëshme” II ( ISBN 978-99956-00-21-1).
2005-Botim Libër “ Sëmundjet e Brendëshme” I ( ISBN 99927942-8-3).
2013- Botim Libër Geriatria-Gerontologjia (ISBN-978-9928-153-35-7).

Eksperienca Profesionale Mjekësore
2005-2007 Drejtor i DRSKSH Vlorë.
1979 e në vazhdim Mjek Patolog, Nefrolog, Ekografist

Emër Mbiemër Fejzi Alushi
E-mail fejzialushi@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore Dr.
Fusha/fushat studimore Shkenca Infermierore
Titulli akademik Lektor, Doktor i Shkencave
Fakulteti Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti Departamenti i Shëndetit Publik
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Mësimdhënie Fakulteti i Shëndetit Publik. Departamenti i Shëndetit Publik
INF 350, INF 451, INF Sëmundje e Brendëshme I dhe IIEksperienca Akademike Mësimdhënie
1995 e në vazhdim Lektor i Sëmundjeve të brëndëshme në Fakultetin e Shëndetit Publik
në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.

Studime Universitare dhe Grada Akademike
2012-Doktor i Shkencave Mjekësore. Fakulteti i Mjekësisë Tiranë.
1979 – Mjekësi e Përgjithshme. Fakulteti i Mjekësisë Tiranë.

Botime Universitare dhe Monografi
2008-Botim Libër “ Sëmundjet e Brendëshme” II ( ISBN 978-99956-00-21-1).
2005-Botim Libër “ Sëmundjet e Brendëshme” I ( ISBN 99927942-8-3).
2013- Botim Libër Geriatria-Gerontologjia (ISBN-978-9928-153-35-7).

Eksperienca Profesionale Mjekësore
2005-2007 Drejtor i DRSKSH Vlorë.
1979 e në vazhdim Mjek Patolog, Nefrolog, Ekografist

Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Shoqata e Nefrologëve të Shqipërisë
Fokusi i punës suaj kërkimore Studime te avancuara mbi SRC (Sëmundjen Renale Kronike)
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Studim prospektiv mbi SRC (Sëmundjen Renale Kronike)
Kurse të nivelit Bachelor Lektor i lëndës:Sëmundje e Brendshme 1
Sëmundje e Brendshme 2
Geriartria
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Lektor i lëndës:Sëmundje e Brendshme e Avancuar 1
Sëmundje e Brendshme e Avancuar 2
Botimet Teksti Universitar:Sëmundje e Brendshme 1
Sëmundje e Brendshme 2
Geriartria
Monografi: “Infeksionet e Vijave Urinare”

 

Curriculum Vitae