Farie Hodaj


Email: farie.hodaj@univlora.edu.al

Farie Hodaj është Docente e Gjuhës Angleze. Ajo ka kryer studimet e larta në 1969 – 1973, Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji, Departamenti i Gjuhes Angleze. Në vitet 1976 – 1999 ka punuar si mësuese e Gjuhës Angleze në shkollë të mesme dhe tetëvjeçare të qytetit të Vlorës. Nga viti 1999 punon si pedagoge me kohë të plotë në departamentin e Gjuhëve të Huaja, dega Gjuhe Angleze, Fakulteti i Shkencave Humane.
Në 2003 – 2006 , kreu studimet pasuniversitare SHPU në nivelin “Master Shkencor“ në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Tiranës, studime që i përfundoi në 2008 me rezultate të larta dhe merr titullin “Master Shkencor” në Letërsi/ Gjuhës Angleze në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departamenti i gjuhës Angleze.
Ka marrë pjesë në seminare, workshop-e e konferenca për zhvillimet në fushën e letërsisë dhe mësimdhënies së gjuhëve të huaja. Eshtë referuese në konferenca ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit mbi letërsinë, gjuhësinë dhe mësimdhënien e gjuhës angleze. Ka botuar artikuj dhe tekste mbi mësimdhënien e gjuhës angleze.

Emër Mbiemër Farie Hodaj
E-mail farie.hodaj@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore Msc.
Fusha/fushat studimore Letërsi
Titulli akademik Docente
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Farie Hodaj është Docente e Gjuhës Angleze. Ajo ka kryer studimet e larta në 1969 – 1973, Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji, Departamenti i Gjuhes Angleze. Në vitet 1976 – 1999 ka punuar si mësuese e Gjuhës Angleze në shkollë të mesme dhe tetëvjeçare të qytetit të Vlorës. Nga viti 1999 punon si pedagoge me kohë të plotë në departamentin e Gjuhëve të Huaja, dega Gjuhe Angleze, Fakulteti i Shkencave Humane.
Në 2003 – 2006 , kreu studimet pasuniversitare SHPU në nivelin “Master Shkencor“ në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Tiranës, studime që i përfundoi në 2008 me rezultate të larta dhe merr titullin “Master Shkencor” në Letërsi/ Gjuhës Angleze në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departamenti i gjuhës Angleze.
Ka marrë pjesë në seminare, workshop-e e konferenca për zhvillimet në fushën e letërsisë dhe mësimdhënies së gjuhëve të huaja. Eshtë referuese në konferenca ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit mbi letërsinë, gjuhësinë dhe mësimdhënien e gjuhës angleze. Ka botuar artikuj dhe tekste mbi mësimdhënien e gjuhës angleze.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Instituti Alb- ShkencaELTA
Fokusi i punës kërkimore Letërsi Angleze. Motivimi në nxitjen e mendimit kritik, të studëentëve. Analiza dhe interpretimi në një shkallë të lartë të autorëve të ndryshëm të letërsisë.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Studime kërkimore për mikrotezën për marrjen e titullit”Master”.
Kurse të nivelit Bachelor
ENG 144 Gjuhë Angleze e Avancuar

ENG 151 Gramatikë e Gjuhës Angleze

Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Praktikë profesionale
Botimet Botimet:
LIBRA
Hodaj, F (2011). English of Mathematics. 2011
Hodaj,F(2010). Introduction to English Phonology, ISBN 978-99956-91-07-3, 2010,Triptik, Vlore
Hodaj,F (2010)- Practice Tests, Triptik, Vlorë, 2010
Hodaj, F. (2009) Correcting mistakes in English Language Teaching , Conference Proceeding ISBN-10: 1-59942-873-3, Universal Publishers, USA 2009
Hodaj,F (2005).- Teste të Gjuhës Angleze për Shkollën e Mesme TRIPTIK, 2005
Hodaj, F (1986). “Zhvillimet e Reja në Metodologjinë e Mësimëdhënies së Gjuhës Angleze” Gazeta “Mësuesi” 1986.
BOTIME NE ORGANE SHKENCORE BRENDA DHE JASHTE VENDITArtikuj dhe Proceeding
-Hodaj, F (2009).Correcting errors in the communicative speaking class, Communicating Linguistically, Inter-culturaly and Socially, MIRGEERALB, Tirane, ISBN 978-9928-105-90-5

-Hodaj, F (2010)Portfolios in Language Classroom Assessment, ELT Conference Proceedings, Athine 2010
-Hodaj, F Mars (2010), TESOL, Living and Learning in a Brave New World, Athine, Greq
-Hodaj, F (2010)Tema: Portfolios in Language Classroom Assessment (Botuar ne Conference Proceedings TESOL Newsletter, Nr.95, 2010), Konferenca V nderkombeare, Universiteti AAB- Riinvest, Prishtinë Ligjerimi: Drejtshkrimi I toponimeve angleze në Shqipen Letrare.(Botuar ne Conference Proceedings)
Hodaj, F Korrik (2009), The 2nd International Online Language Conference , IOLC 2009, Spain Ligjerimi: Correcting mistakes in English Language Teaching , Conference Proceeding ISBN-10: 1-59942-873-3, Universal Publishers, USA 2009
-Hodaj, F (2004) Konferencën ELTA , Professional Teacher Development in the New Millennium”, Elbasan 12-13 Qershor 2004: Modern methods in teaching languages
-Hodaj, F (2004), Konferencë ndërkombëtare, Restructing pre-service and in-service . training of teachers of FL through combining face-to-face learning with distance education, Monpelie, France Ligjerimi: The Future of Teaching and Learning Languages
-Hodaj, F(2002). Konferencë ndërkombëtare me temën “Teaching English: From Traditional to Contemporary” Shkup, Maqedoni. 19-21 Prill 2002 Ligjerimi: “Using games to teach English” (Botuar ne Conference Proceeding)

 

Curriculum Vitae