Evis Çelo


Email: eviscelo@yahoo.com

Znj.Evis CELO qysh prej vitit 2000 e në vijim ka qëne asistente pedagoge në
Departamentin e Gjuhëve të Huaja dhe në disa departamente të tjera të Fakultetit të Shkencave Humane në Universitetin “Ismail Qemali” në Vlorë si dhe në Shkolla të Mesme prestigjose të qytetit të Vlorës.
Pas marrjes së gradës Master (SHPU)në Fakultetin Histori-Filologji në Universitetin e Tiranës me vlerësimin “shumë mirë”ka punuar si pedagoge efektive në këtë Universitet.Gjatë kësaj periudhe ka realizuar në mënyre tepër korrekte programin mësimor-akademik për lëndët e Gjuhës Angleze në të gjitha nivelet.

Ka marrë pjesë në seminare,debate e diskutime dhe tema studimore-shkencore të organizuara nga Universiteti i Vlorës dhe në mjaft seminare dhe konferenca të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare e ndërkontinentale.

Fryti i një pune të përhershme të saj ka qenë edhe botimi i librave te saj dhe artikujve e studimeve të tjera shkencore. Duke dhënë kështu kontributin e saj në hallka te rëndësishme të procesit akademik me një kolagjitet të ngahershëm, ku me përkushtimin e thellë dhe zotërimin e dijeve ka ndihmuar haptas në zhvillimin e talenteve, përkthimin e literaturës angleze dhe eksplorimin linguistik anglishtes dhe shqipes!

Aftësitë e saj intelektuale, talenti gjuhësor e letrar dhe përkushtimi për eksplorimin e të panjohurës e çuan në marrjen e titullit “Doktor i Shkencave në Gjuhësi.” me vlerësimin “shumë mirë”

Emër Mbiemër Evis Celo
E-mail eviscelo@yahoo.com
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore Dr.
Fusha/fushat studimore Gjuhësi Angleze dhe Shqipe
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Znj.Evis CELO qysh prej vitit 2000 e në vijim ka qëne asistente pedagoge në
Departamentin e Gjuhëve të Huaja dhe në disa departamente të tjera të Fakultetit të Shkencave Humane në Universitetin “Ismail Qemali” në Vlorë si dhe në Shkolla të Mesme prestigjose të qytetit të Vlorës.
Pas marrjes së gradës Master (SHPU)në Fakultetin Histori-Filologji në Universitetin e Tiranës me vlerësimin “shumë mirë”ka punuar si pedagoge efektive në këtë Universitet.Gjatë kësaj periudhe ka realizuar në mënyre tepër korrekte programin mësimor-akademik për lëndët e Gjuhës Angleze në të gjitha nivelet.Ka marrë pjesë në seminare,debate e diskutime dhe tema studimore-shkencore të organizuara nga Universiteti i Vlorës dhe në mjaft seminare dhe konferenca të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare e ndërkontinentale.

Fryti i një pune të përhershme të saj ka qenë edhe botimi i librave te saj dhe artikujve e studimeve të tjera shkencore. Duke dhënë kështu kontributin e saj në hallka te rëndësishme të procesit akademik me një kolagjitet të ngahershëm, ku me përkushtimin e thellë dhe zotërimin e dijeve ka ndihmuar haptas në zhvillimin e talenteve, përkthimin e literaturës angleze dhe eksplorimin linguistik anglishtes dhe shqipes!

Aftësitë e saj intelektuale, talenti gjuhësor e letrar dhe përkushtimi për eksplorimin e të panjohurës e çuan në marrjen e titullit “Doktor i Shkencave në Gjuhësi.” me vlerësimin “shumë mirë”

Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë 1)Anëtare e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe poetëve të Vlorës “Petro Marko”.2)Qershor 2012 Anëtare e shoqatës dhe bordit të revistës “Carmina Balcanica”
Asociata culturala CRAIOVA,ROMANIA.

No.Legjitim 29776116

Fokusi i punës kërkimore Nëpërmjet punës kërkimore shkencore synohet të arrihet një shkallë më e lartë integrimi midis kulturave ballkanike dhe europiane,ku përparësi do të ketë zhvillimi i gjuhës së huaj në nivele bashkëkohore.Gjuha e huaj në këtë rast do të konsiderohet si një armë e fuqishme në komunikimin ndërkulturor si dhe përqasjet që bëhen në gjuhën amtare shqipe shfaqin dhe ngrënë lart tradita e elemente të fjetur shqiptar.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) 1)Mars 2009-Qershor 2009
Kam qënë Projektuese-Zbatuese dhe Drejtuese e revistës shkencore “Mendimi Akademik” në universitetin e Vlorës.
2)Prill 2009-2010
Titulli i Projektit: Riforcimi dhe funksionimi i qëndrës së përditshme multidisciplinare për njerëzit e moshës së tretë. Qyteti i Vlorës
EMRI I ORGANIZATES: “Shoqata per integrim ekonomik e kulturor për njerëzit në nevojë”
Kurse të nivelit Bachelor ENG 131
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka
Botimet Librat shkencor e letrar
1)CELO.E. 2003 “Shpresa të mëdha”,Vlorë-Albana,Triptik.
2)CELO.E. 2003 “Shpirti në pasqyrë”,Vlorë-Albana,Triptik.
3)CELO.E.2011 Fjalorthi”proverba -Angleze”Vlorë-Albania,Europrint.
4)CELO.E.2011 “Kambanat e heshtjes”Vlorë-Albania,Europrint.Artikujt shkencor kombëtar e nderkombëtar
1)CELO.E.2008 “Kërkime Universitare” Gjirokastër-Albania,Argjiro sh.p.k
2)CELO.E.2009 “Buletin shkencor” Vlorë-Albania,Triptik.
3)CELO.E.2011 “Studime Albanologjike 2″ Tiranë-Albania,shtëpia botuese e librit universitar.
4)CELO.E.2011 “Kërkime Universitare ” Gjirokastër-Albania,Argjiro sh.p.k
5)CELO.E.2011 “The Heritage ” STrugë-Kosovë,
6)CELO.E.2011 “The Heritage 5″ STrugë-Kosovë,
7)CELO.E.2011 Ohrid 29,IX-1,X MACEDONIA-Skopje. Book of Procceding
8)CELO.E. 2011,”Studime sociolinguistike”universiteti “Fan.S.Noli” Korçë-Alnania.Book of Procceding.
9)CELO.E. 2012,”Java e Shkenca”universiteti “Fan.S.Noli” Prishtinë-Kosovë.Book of Procceding.
10)CELO.E.2012 OPTIME U.F.O–University,Tiranë,Albania,shtëpia botuese ,Pegi.
11)CELO.E.2012 Journal of Education and Social Research vol 2 Maj 2012.(On Line+Print),universiteti “La Sapienza”Romë
12)CELO.E.Maj 2012 revista Carmina Ballcanica ““Review of south-east spirituality& Culture” Krajovë,Rumani,
13)CELO.E.2012,Qershor 2012 First international ICTEA –I 2012.The present and Future of ICT education.”.Book of Procceding.Vlorë,Alnania,shtëpia botuese “Aulona press”.
13)CELO.E.Tetor 2012 “2nd International Conference on Leadership Technology and Innovation ” me (3)tre Kumtesa. Istanbul, Turqi.
14)CELO.E.Craiova, 22 October 2012 Editura universitaria,Craiova.Romania

15)CELO.E.19 qershor 2013,“9-th Strategic and Management Conference” book of proceeding,Rigë,Letoni.

 

Curriculum Vitae