Evis Alushi


Email: evis.allushi@univlora.edu.al

Ka lindur me 23.04.1981.
Ka ndjekur studimet universitare pranë Fakultetit të Infermierisë,Universiteti Ismail Qemali Vlorë.
Është në ndjekje të studimeve postuniversitare, Master Shkencor në Shkenca Infermierore.
Është pedagoge pranë Universitetit Ismail Qemali Vlorë,prej vitit 2008.

 

Emër Mbiemër Evis Alushi
E-mail evis.allushi@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore Msc
Fusha/fushat studimore Shkenca Infermierore
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti Departamenti i Infermierisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Ka lindur me 23.04.1981.
Ka ndjekur studimet universitare pranë Fakultetit të Infermierisë,Universiteti Ismail Qemali Vlorë.
Është në ndjekje të studimeve postuniversitare, Master Shkencor në Shkenca Infermierore.
Është pedagoge pranë Universitetit Ismail Qemali Vlorë,prej vitit 2008.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka.
Fokusi i punës kërkimore Fokusi i punës kërkimore shkencore është në drejtim të përmirësimit të dokumentimit të punës së infermierit nëpërmjet implementimit të një modeli të ri të kartelës infermierore, në repartin e pediatrisë,Spitali Rajonal,Vlorë.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) “Rezistenca antibakteriale në Spitalin Rajonal të Vlorës” – programi
‘Për kërkim shkencor dhe ekselencë’ Universiteti ‘Ismail Qemali’, Vlorë 2011.
Kurse të nivelit Bachelor INF 110 Terminologji mjekësore dhe aplikimi i dokumentacionit infermieror
INF 170 Zhvillimi pediatrik social dhe human
INF 330 Kujdesi special tek adulti
INF 300 Praktikë profesionale
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka
Botimet Buletini Shkencor (ISSN 2072-5620) “Studim rastesh me intoksikacione të paraqitura në Spitalin Rajonal të Vlorës në repartin e pediatrisë për periudhën 2008-2010”.

 

Curriculum Vitae