Ersilio Tushaj


Email: ersilio.tushaj@univlora.edu.al

Fitues ne Olimpiada Kombëtare e Ndërkombetare te Matematikës dhe Fizikës 2001′-2006′
Diplomuar në Master Shkencor Inxhinjeri Ndërtimi dhe Arkitekture, Bologna 2012′
Fitues i aplikimit per Doktoraturë ne Inxhinjeri Ndertimi dhe Inxhinjeri Fizike UPT 2013′

 

 

Emër Mbiemër ERSILIO TUSHAJ
E-mail ersilio.tushaj@univlora.edu.al
Telefon (069) 5431577
Pozicioni juaj në UV pedagog
Grada shkencore Msc.
Fusha/fushat studimore Inxhinjeri ndërtimi, Inxhinjeri Matematike dhe Fizike
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Teknike
Departamenti Departamenti i Inxhinjerisë Elektrike
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Fitues ne Olimpiada Kombëtare e Ndërkombetare te Matematikës dhe Fizikës 2001′-2006′
Diplomuar në Master Shkencor Inxhinjeri Ndërtimi dhe Arkitekture, Bologna 2012′
Fitues i aplikimit per Doktoraturë ne Inxhinjeri Ndertimi dhe Inxhinjeri Fizike UPT 2013′
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë
Fokusi i punës suaj kërkimore Fushat e ndryshme inxhinjerike
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Nuk ka
Kurse të nivelit Bachelor Leksione
Matematikë e pergjithshme per Ekonomikun
Matematikë e zbatuar per Ekonomikun
Teknologji materiale elektrikeSeminare
Vizatim teknik
Grafikë Inxhinjerike
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka

 

Curriculum Vitae