Erjona Dervishaliaj


Email: erjona.dervishaliaj@univlora.edu.al

Erjona Dervishaliaj prej 9 vjetёsh ёshtё lektore e psikologjisё nё Universitetin e Vlorёs Ismail Qemali.Ka pёrfunduar studimet e universitare nё Psikologji Klinike dhe studimet pasuniversitare nё Psikologji Kёshillimi, pranё Fakultetit tё Shkencave Sociale nё Universitetin e Tiranёs. Aktualisht ndjek studimet doktorale nё psikologji pranё kёtij fakulteti.
Gjatё periudhёs janar-maj 2010 ajo ka qenё pjesё e programit tё zhvillimit profesional Junior Faculty Development Program, duke kaluar njё semestёr pranё Departamentit tё Edukimit dhe Zhvillimit Human ne Universitetin e Minnesota, USA.

 

Emër Mbiemër Erjona Dervishaliaj
E-mail erjona.dervishaliaj@univlora.edu.al
Pozicioni juaj në UV Pedagog
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Psikologji Klinike/Psikologji Kёshillimi
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Edukimit
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Erjona Dervishaliaj prej 9 vjetёsh ёshtё lektore e psikologjisё nё Universitetin e Vlorёs Ismail Qemali.Ka pёrfunduar studimet e universitare nё Psikologji Klinike dhe studimet pasuniversitare nё Psikologji Kёshillimi, pranё Fakultetit tё Shkencave Sociale nё Universitetin e Tiranёs. Aktualisht ndjek studimet doktorale nё psikologji pranё kёtij fakulteti.
Gjatё periudhёs janar-maj 2010 ajo ka qenё pjesё e programit tё zhvillimit profesional Junior Faculty Development Program, duke kaluar njё semestёr pranё Departamentit tё Edukimit dhe Zhvillimit Human ne Universitetin e Minnesota, USA.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka
Fokusi i punës kërkimore Psikologji Kёshillimi
Psikologji Edukimi
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) 2010-nё vazhdim
“Vlerёsimi i stresit nё familjet e fёmijёve me çrregullime zhvillimi” kёrkim qё zhvillohet nё kuadrin e studimeve doktorale nё psikologji.2008
“Prindërit e fëmijëve me çrregullime tё zhvillimit; stresi, strategjitё e pёrballjes dhe nevojat për suport”, kërkim i zhvilluar ne kuadrin e mbrojtjes se titullit MasterLugina Ekologjike; Studim i burimeve social-ekonomike të zonës së Lumit të Vlorës, 2007, bashkëautore, studim i financuar nga UNDP/ARTGOLD Albania
Kurse të nivelit Bachelor Hyrje nё Psikologji
Psikologji Zhvillimi
Psikologji Edukimi
Psikologji Grupi
Metoda tё Kёrkimit Shkencor
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Psikologji Anormale
Metoda tё Kёrkimit Shkencor
Psikologji Edukimi
Botimet “Mental Health Practices in Albania and in Europe: literature review”, Xhelili, G., Dervishaliaj, E. SCIECONF, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina , Volume 1, Issue 1, June 2013
ISBN: 978-80-554-0726-5“Të jesh prind i një fëmije me çrregullime zhvillimi: strategjitë e përballjes se stresit”- Aktet, Vell. IV, Nr. 4, Tiranë-Prishtinë-Shkup 2011, fq 598-602.“Burimet e perceptuara të stresit në familjet e fëmijëve me çrregullime zhvilimi”. -Buletin Shkencor,i Universiteti i Vlorës Ismail Qemali, Nr 13, Europrint, Vlorë 2008, fq 124-135

 

Curriculum Vitae