Ergysa Ikonomi


Email: ergysa.ikonomi@edu.al

Lindur në Berat më 07.07.1983.

Në vitin 2006 merr titullin “Jurist” në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Në vitin 2006 përfundon studimet në Akademinë Diplomatike Shqiptare Tiranë “Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci”.

Në vitin 2009 merr titullin “Avokat” nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë.

Në vitin 2010 përfundon studimet Master i Nivelit II “Shkenca Administrative” në Albanian University, Tiranë.

Aktualisht vazhdon studimet e doktoraturës në Departamentin e të Drejtës Civile, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Emër Mbiemër Ergysa Ikonomi
E-mail ergysa.ikonomi@edu.al
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore MSc.
Fusha/fushat studimore Shkenca Juridike
Titulli akademik LEKTOR
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Drejtësisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Lindur në Berat më 07.07.1983.Në vitin 2006 merr titullin “Jurist” në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Në vitin 2006 përfundon studimet në Akademinë Diplomatike Shqiptare Tiranë “Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci”.

Në vitin 2009 merr titullin “Avokat” nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë.

Në vitin 2010 përfundon studimet Master i Nivelit II “Shkenca Administrative” në Albanian University, Tiranë.

Aktualisht vazhdon studimet e doktoraturës në Departamentin e të Drejtës Civile, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Dhoma e Avokatisë
Fokusi i punës kërkimore Puna kërkimore shkencore konsiston në:- marrjen pjesë në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e të Drejtës Civile,

– përmirësimi i ciklit të leksioneve,

-ndjekjen e studimeve të doktoraturës.

Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Tetor – Dhjetor 2011Universiteti “Ismail Qemali”, në kuadër të programit „Për kërkim fondamental dhe ekselencës“

“Studim mbi zbatimin e parimit të transparencës në organet e qeverisjes vendore“

Kurse të nivelit Bachelor DRE 221 “E Drejtë Familjare”
DRE 131 “E Drejtë Civile”
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Master Profesional INF 410 “E Drejtë në Infermieri”
Botimet Buletini Shkencor i Universitetit “Ismail Qemali” : “Euthanasia:Deciding to die”

 

Curriculum Vitae