Erald Derveni


Email: erald.derveni@univlora.edu.al

Ai është lindur në Fier më 02.04.1986,ka kryer shkollën e mesme në gjimnazin e profilizuar “Janaq Kilica”,studimet e larta i ka kryer në “Universitetin Mjekësor te Tiranës”,diplomuar ne vitin 2010

 

 

Emër Mbiemër Erald Derveni
E-mail erald.derveni@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore MSc.
Fusha/fushat studimore Shkenca Mjekësore
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti Departamenti i Nënës dhe i Fëmijës
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Ai është lindur në Fier më 02.04.1986,ka kryer shkollën e mesme në gjimnazin e profilizuar “Janaq Kilica”,studimet e larta i ka kryer në “Universitetin Mjekësor te Tiranës”,diplomuar ne vitin 2010
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Urdhëri i Mjekut të SHqipërisë
Fokusi i punës kërkimore NUK KA
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Konferencë e Fakultetit të Shëndetit Publik ,Vlorë “Prioritetet Strategjike të Shëndetit Publik dhe Promovimi Shëndetësor në Komunitet” Tema: “Vlerësimi I CRL-së në tremujorin e parë të shtatëzanisë dhe korelacioni i saj me peshën e lindjes”
Dita kombëtare e infermierit- Aktivitet për sensiblizimin dhe informimin e komunitetit, matja e tensionit arterial dhe glicemisë në pika strategjike të qytetit të Vlorës
Kurse të nivelit Bachelor INF 150-Fiziologji(leksion)
INF 170-Zhvilim Pediatrik Human dhe Social(leksion)
INF 210-Pediatri(leksion)
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë INF 550-Imunogjenetike(seminar)
INF 271-272 Pediatri e avancuar(seminar)
INF 462-Kirurgji(seminar)
Botimet NUK KA

 

Curriculum Vitae