Enida Pulaj


Email: enida.pulaj@hotmail.com

Pas një periudhe pune 6-vjeçare në sektorin bankar, ka filluar pedagoge pranë departamentit të Administrimit.
Është angazhuar në dhënien e disa lëndëve në sistemin Bachelor dhe Master Profesional. Disa prej tyre përmendim: Menaxhim Biznesi, Menaxhim Strategjik, Marredheniet e Punës, Planifikim Strategjik në Administratën Publike, Menaxhim Burime Njerëzore, Bota në një Ekonomi Globale, Ekonomiksi i Industrise etj.
Aktualisht është studente e doktoraturës prane Departamentit të Menaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranes

 

 

Emër Mbiemër Enida Pulaj
E-mail enida.pulaj@hotmail.com
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore Phd student
Fusha/fushat studimore Menaxhim
Titulli akademik Lektore
Fakulteti Fakulteti i Ekonomisë
Departamenti Departamenti i Administrim Biznesit
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Pas një periudhe pune 6-vjeçare në sektorin bankar, ka filluar pedagoge pranë departamentit të Administrimit.
Është angazhuar në dhënien e disa lëndëve në sistemin Bachelor dhe Master Profesional. Disa prej tyre përmendim: Menaxhim Biznesi, Menaxhim Strategjik, Marredheniet e Punës, Planifikim Strategjik në Administratën Publike, Menaxhim Burime Njerëzore, Bota në një Ekonomi Globale, Ekonomiksi i Industrise etj.
Aktualisht është studente e doktoraturës prane Departamentit të Menaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranes
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka
Fokusi i punës kërkimore Strategjitë konkuruese dhe atraktiviteti i Industrisë.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Hartimi i një adresari të Organizatave Jofitimprurëse (OJF) aktive që operojnë në Zonën e Jugut të Shqipërisë.
Kurse të nivelit Bachelor Menaxhim Biznesi, Menaxhim strategjik, Marredheniet e punes, Menaxhim burime njerezore, Bota ne nje ekonomi globale, Ekonomiksi i industrise etj.
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë nuk ka
Botimet Pulaj, E. (2012), “The challenges and applied strategies of the construction industry in Albania”, International conference “Recruitment Through The Prism of Entrepreneurship“, Faculty of Economics, Podgorica Maj 2012, ISBN 978-86-80133-63-8
https://www.ekonomija.ac.me/sites/ekonomija.bild-studio.me/files/multimedia/fajlovi/vijesti/2013/02/zbornik_2012.pdfPulaj, E. (2012), “A strategic analysis of the albanian youth employment”, The international conference in economics and administration ICEA – FAA 2012, Faculty of Business and Administration, University of Bucharest, ISSN: 2284 – 9580, ISSN-L: 2284 – 9580 https://conference.faa.roPulaj, E. (2012), “The Impact of Informality at the Labour Market: The case of Construction Industry during Albanian Transition Period”, 7th Annual South-East European Doctoral Student Conference, pp. 422- 429, ISBN 978-960-9416-05-4, ISSN 1791-3578
https://www.seerc.org/dsc2012/

Pulaj, E, Cipi, A & Agaraj, Xh. (2012), “The challenges and the insurance industry analysis. The case of Albania”, 1st Annual International Conference on Business, Technology and Innovation. Kosove 2012,
ISSN 66488 https://ijbte.ubt-uni.net/?download_category=downloads

Pulaj, E & Kume, V. (2012), “Basic tools and frameworks for analyzing and understanding competitiveness and their application within the industry”, International Economy & Business Doctoral Students Conference, Faculty of Economy, Tirana University.

 

Curriculum Vitae