Enerit Saçdanaku


Email: eneriti@gmail.com

Gjate viteve 2005-2008 ka kryer studimet bachelor ne Biologji, Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Departamenti i Biologjise.
Me pas gjate 2008-2010 perfundon studimet Master Shkencor ne Biologji Mjedisore, Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Departamenti i Biologjise, ku merr titullin “Biolog Mjedisi”.
Ne Maj 2012 regjistrohet në ciklin e tretë të studimeve (doktoraturë), pranë Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Departamenti i Biologjisë, në fushën e Biologjisë së Ruajtjes.
Gjatë këtyre viteve ka marrë pjesë në shumë trajnime, kualifikime e konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit

Emër Mbiemër Enerit Saçdanaku
E-mail eneriti@gmail.com
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Biologji
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Teknike
Departamenti Departamenti i Biologjisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Gjate viteve 2005-2008 ka kryer studimet bachelor ne Biologji, Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Departamenti i Biologjise.
Me pas gjate 2008-2010 perfundon studimet Master Shkencor ne Biologji Mjedisore, Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Departamenti i Biologjise, ku merr titullin “Biolog Mjedisi”.
Ne Maj 2012 regjistrohet në ciklin e tretë të studimeve (doktoraturë), pranë Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Departamenti i Biologjisë, në fushën e Biologjisë së Ruajtjes.
Gjatë këtyre viteve ka marrë pjesë në shumë trajnime, kualifikime e konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka.
Fokusi i punës kërkimore Aktualisht vazhdon studimet e doktoraturës në fushën e Biologjisë së Ruajtjes. Më konkretisht fokusi i punës së tij është studimi dhe rujatja e Breshkave Detare si dhe e atyre të ujërave të ëmbla.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Ka marrë pjesë në projektin 3-vjeçar 2008-2010, të financuar nga MEDASSET (Shoqata për Ruajtene e Breshkave Detare me qender ne Greqi). Projekti u zhvillua në zonën e Gjirit të Drinit, Laguna e Patokut dhe nxorri si përfunim se gjiri i Drinit është një habitat shumë i rëndësishëm ushqimor për Breshkat Detare.
Në vitin 2011 ka qënë pjesë e grupit të ekspertëve për monitorimin e faunës në projektin e gazsjellësit Transadriatik. (TAP).
Aktualisht ëshët i përfshirë në NETCET (Rrjeti për Mbrojtjen e Cetaceve dhe Breshkave Detare në Adriatik), gjendet në linkun e mëposhtëm. Objektivi kryesor i projektit NETCET, i bashkëfinancuar nga programi IPA Adriatik CBC, është të zhvillojë strategji të përbashkëta për mbrojtjen e cetaceve dhe breshkave detare në Adriatik nëpërmjet bashkëpunimit rajonal.
Kurse të nivelit Bachelor BIO 375 – Anatomi e Krahasuar
EDU 335 – Higjene
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka.
Botimet White M, Haxhiu I, Saçdanaku E, Petri L, Rumano M, Osmani F, Vrenozi B, Robinson P, Kouris S, Venizelos L (2008) Monitoring stavnike fish‐traps and sea turtle bycatch at Patoku, Albania. International Conference on Biological and Environmental Sciences, Faculty of Natural Sciences, Tirana University, Tirana, Albania. Pp. 404-409.
White M, Haxhiu I, Saçdanaku E, Petri L, Robinson P, Kouris S, Venizelos L (2009a) Patoku: Monitoring an important sea turtle foraging ground. Book of Abstracts, 31st Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, International Sea Turtle Society Brisbane, Australia.
White M, Haxhiu I, Kararaj E, Përkeqi D, Petri L, Saçdanaku E, Boura L, Venizelos L (2010a) Plastic debris at an important sea turtle foraging ground in Albania. Book of Abstracts, 30th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, International Sea Turtle Society Goa, India.
White M, Haxhiu I, Boura L, Gërdeci X, Kararaj E, Mitro M, Petri L, Përkeqi D, Robinson P, Saçdanaku E, Trezhnjevna B, Venizelos L (2010b) Male loggerheads at a foraging & developmental habitat in Albania. Book of Abstracts, 30th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, International Sea Turtle Society Goa, India.
Oakley,D. White,M. Kararaj E., Përkeqi,Dh. Saçdanaku,E. Petri,L. Mitro,M. Boura, L. Grimanis, K.Venizelos,L. (2011). Satellite-telemetry reveals different behavioural patterns for three loggerhead turtles Caretta caretta tagged at a foraging ground in Albania. The 4th Mediterranean Conference on Sea Turtles (Napoli 7-10 November 2011).
Lazjon Petri, Michael White, Esmeralda Kararaj, Marina Mitro, Enerit Saçdanaku, Dhurata Përkeqi, Bekim Trezhnjevna, Margarita Hysko. Environmental impacts in Drini Bay: an important sea turtle foraging and developmental habitat in Albania.The 4th Mediterranean Conference on Sea Turtles (Napoli 7-10 November 2011).
Sacdanaku, E. Haxhiu,I.(2012). Data about loggerhead Sea Turtle (Caretta caretta L.,1758) in Patoku Lagoon, Albania. The International Conference on Marine and Coastal Ecosystems (MarCoastEcos2012, Tirana, Albania, 25 – 28 April 2012).
Sacdanaku,E. Haxhiu,I.(2012) Taxonomic and morphological data about loggerhead Sea Turtle (Caretta caretta L., 1758) in Drini Bay, Albania. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE: ‘’Identity, image and Social Cohezion in the Era of Integration and Globalization’’ (Vlore, 26 – 28 November).

 

Curriculum Vitae