Eljona Proko


Email: eljona.proko@univlora.edu.al

Eljona Proko ka lindur në Përmet, Shqipëri. Studimet e larta i ka përfunduar në vitin 2005, dega Informatikë, Universiteti i Tiranës. Nga viti 2005 dhe në vazhdim Pedagoge në Universitetin Teknologjik “Ismail Qemali”, Fakulteti i Shkencave Teknike, Departamenti i Shkencave Kompjuterike. Në vitin 2008 ka përfunduar studimet pas universitare, Master Shkencor në Informatikë. Mars 2011 vazhdim i studimeve të doktoraturës në Univeristetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dega Informatikë.

 

Emër Mbiemër Eljona Proko
E-mail eljona.proko@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Informatikë
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Teknike
Departamenti Departamenti i Shkencave Kompjuterike
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Eljona Proko ka lindur në Përmet, Shqipëri. Studimet e larta i ka përfunduar në vitin 2005, dega Informatikë, Universiteti i Tiranës. Nga viti 2005 dhe në vazhdim Pedagoge në Universitetin Teknologjik “Ismail Qemali”, Fakulteti i Shkencave Teknike, Departamenti i Shkencave Kompjuterike. Në vitin 2008 ka përfunduar studimet pas universitare, Master Shkencor në Informatikë. Mars 2011 vazhdim i studimeve të doktoraturës në Univeristetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dega Informatikë.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Qëndra e Edukimit dhe Kërkimit EPICT Albania
Fokusi i punës kërkimore Object Oriented Programming
Web Application Performance
Cloud Computing
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Pjesëmarrëse në projektin ”Cilësi dhe Barazi në Arsim” të financuar nga MASH dhe EPICT Albania
Kohëzgjatja : Dhjetor 2011 – Prill 2012Në kuadër të Programit për Kërkimin Shkencor e Teknologjik në Universitetet dhe Shkollat e Larta “Për kërkimin fondamental dhe Ekselencë” 2012 ,
”Integrimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Mësimdhënie në Arsimin Parauniversitar”
Kurse të nivelit Bachelor CS 231
CS 232
CS 234
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë CS 446
CSE 540
Botimet Proko E & Ninka I, “Analysis and Strategy for the Performance Testing in Cloud Computing” Publisher: Global Journals of computer science and technology, USA Volume 12, Issue 10, July 2012, Online ISSN: 0975-4172 & Print ISSN: 0975-4350Proko E & Ninka I, “Implementation of techniques for improving web applications performance” Research Inventy Internacional Journal of Engineering and Science, Volume: 3, Issue: 3, June 2013 ISSN(e): 2278-4721, ISSN(p): 2319-6483

Cipi E., Hyso A.,Lamllari D., Proko E., Kodra M. 2011 Teknologjia e informacionit dhe komunikimit në shkolla. Tiranë: DEA

 

Curriculum Vitae