Eliona Naqo


Email: eljona.naqo@univlora.edu.al

Pedagoge efektive e gjuhës italiane,pranë Fakultetit të Shkencave Humane, Departamentit të Gjuhëve te huaja”Seksioni i Italianistikës.Universiteti i Vlorës.
-Diplomuar pranë Universitetit të Tiranës,në vitin 2000,në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja,Departamentit të Gjuhës Italiane.
-1-Ka mbaruar studimet Master i Nivelit te Parë,në profilin:”Didattica dell’Italiano lingua non materna”,pranë Universitetit “Università per stranieri ” di Perugia,Itali.
-2-Ka mbaruar studimet Master i Nivelit te 2-të për “Progettazione Avanzata nell’insgnamento della Lingua e Cultura Italiane a Stranieri”-pranë Universitetit Cà Foscari Bembo-Venezia Itali.
Momentalisht është Doktorante ne Vitin e 2-të të Doktoraturës,pra Dottorato di Ricerca,pranë Dipartimento di Scienze del Linguaggio,Universiteti Cà Foscari Bembo,Itali.

Emër Mbiemër Eliona Naqo
E-mail eljona.naqo@univlora.edu.al
Pozicioni juaj në UV Pedagoge
Grada shkencore Msc
Fusha/fushat studimore Diaktika dhe Mësimdhënia e Gjuhës Italiane
Titulli akademik Lektore
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Pedagoge efektive e gjuhës italiane,pranë Fakultetit të Shkencave Humane, Departamentit të Gjuhëve te huaja”Seksioni i Italianistikës.Universiteti i Vlorës.
-Diplomuar pranë Universitetit të Tiranës,në vitin 2000,në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja,Departamentit të Gjuhës Italiane.
-1-Ka mbaruar studimet Master i Nivelit te Parë,në profilin:”Didattica dell’Italiano lingua non materna”,pranë Universitetit “Università per stranieri ” di Perugia,Itali.
-2-Ka mbaruar studimet Master i Nivelit te 2-të për “Progettazione Avanzata nell’insgnamento della Lingua e Cultura Italiane a Stranieri”-pranë Universitetit Cà Foscari Bembo-Venezia Itali.
Momentalisht është Doktorante ne Vitin e 2-të të Doktoraturës,pra Dottorato di Ricerca,pranë Dipartimento di Scienze del Linguaggio,Universiteti Cà Foscari Bembo,Itali.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk merr pjesë në asnjë Organizatë profesionale.
Fokusi i punës kërkimore Puna e saj kërkimore-shkencore ka për bazë njohjen me problematikën e mësimnxënies dhe mësimdhënies së gjuhës italiane dhe aplikimin e metodave më të reja shkencore në fushën e didaktikës së gjuhës italiane.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Nuk ka.
Kurse të nivelit Bachelor Kurset e nivelit Bachelor, në të cilat ka dhënë e jep mësim janë :
-1-Ita 144
-2-Ita 245
-3-Ita 341
-4-Ita 344. Por gjithashtu dhe Kurset e Italishtes ndërfakultetore si Ita 131 dhe Ita 132
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Kurset e nivelit Master në të cilat ka dhënë e jep mësim janë:
-1-Ita 455
-2-Ita 432
Botimet -1-“Sillabo,mettodologia dell’insegnameno”-2011,Vlore
-2-Italiano infermieristico.2012,VloreArtikuj konference të paktën për këtë vit akademik janë:

-1-
“Current Issues of teaching and learning Foreign Languages.Some new strategy research “-Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Tirane(në pritje për botim)

-2-Mësimdhënia,mësimnxënia dhe sfida bashkëkohore e kompetencave dhe profilizimit të
mësuesit të gjuhëve të huaja.
Fakulteti i gjuhëve të huaja,Tiranë
(në pritje për botim)

 

Curriculum Vitae