Ela Peto


Email: ela.peto@univlora.edu.al

Ka lindur më 16.02. 1981.
Ka ndjekur studimet universitare ne Fakultetin e Mjekësisë, Tiranë.
Eshtë kandidate PhD ne Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Tiranë.
Eshtë pedagoge e Fakultetit të Shëndetit Publik prej vitit 2006.

 

 

Emër Mbiemër Ela Peto
E-mail ela.peto@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore Kandidate PhD
Fusha/fushat studimore Mjekësi Paraklinike
Titulli akademik Lektore
Fakulteti Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti Departamenti i Shëndetit Publik
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Ka lindur më 16.02. 1981.
Ka ndjekur studimet universitare ne Fakultetin e Mjekësisë, Tiranë.
Eshtë kandidate PhD ne Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Tiranë.
Eshtë pedagoge e Fakultetit të Shëndetit Publik prej vitit 2006.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka.
Fokusi i punës kërkimore Vlerësimi i parametrave biometrikë tek të porsalindurit dhe faktorët ndikues.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Nuk ka.
Kurse të nivelit Bachelor INF 140 Histologji dhe Mikrobiologji
INF 150 Fiziologji
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë INF 441 Menaxhim infermieror
Botimet Peto E. et al “Indicators of the development of institutionalized children. A prospective three months study during July – September 2011 in the Foster Care Home of Vlore, Albania” Prioritetet strategjike të shëndetit publik dhe promovimit shëndetësor në komunitet. ISBN 978 – 99956-91-74-5
Peto E. et al “Why nursing? A descriptive research on the factors that influence the motivation of the student” Prioritetet strategjike të shëndetit publik dhe promovimit shëndetësor në komunitet. ISBN 978 – 99956-91-74-5
Peto E. Et al 2009„ Disa faktorë ndikues në BMI në moshën e adoleshencës në shkollat e rrethit të Vlorës në periudhën 2006-2009“. MEDICUS ISSN:1409-6366UDC61

 

Curriculum Vitae