Dorjana Feimi


Email: doriana.feimi@univlora.edu.al

Dorjana Feimi është Lektore prej 2008 në Departamentin e Administrim Biznesit, Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”.

Diplomuar për Ekonomi dhe Drejtësi, Master Shkencor,Univesiteti Bolonjës “Alma Matter Studiorum”, Fakulteti Ekonomisë.

Aktualisht studente PhD, Departamenti i Menaxhimit, Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

Ka marrë pjesë në disa konferenca ndërkombëtare si Podgoricë, Kosovë, Rumani.

Emër Mbiemër Dorjana Feimi
E-mail doriana.feimi@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Shkenca Ekonomike
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Ekonomisë
Departamenti Departamenti i Administrim Biznesit
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Dorjana Feimi është Lektore prej 2008 në Departamentin e Administrim Biznesit, Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”.Diplomuar për Ekonomi dhe Drejtësi, Master Shkencor,Univesiteti Bolonjës “Alma Matter Studiorum”, Fakulteti Ekonomisë.Aktualisht studente PhD, Departamenti i Menaxhimit, Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

Ka marrë pjesë në disa konferenca ndërkombëtare si Podgoricë, Kosovë, Rumani.

Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka
Fokusi i punës kërkimore Efektet e Strategjive të Inovacionit mbi Performancën e firmave: Industria Bankare dhe e Telekomunikacionit.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Nuk ka
Kurse të nivelit Bachelor Sjellje Organizative
Menaxhim Biznesi
Komunikimi ne Boten e Biznesit
Leadership
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Sjellje Organizative e AvancuarEtika dhe Komunikimi ne Administraten PublikEtika ne Turizem
Botimet 1. Feimi, D, (2012), Why SMEs needs to invest in innovation?, International Conference on Business Technology and Innovation, Pristina, ISSN66488.
2. Feimi, D, (2012), ,”Problems and development of SMEs in Albania”, Second Conference on Entrepreneurship, Podgorica. ISBN 978-86-80133-63-8.
3. Cipi, A, Pulaj, E, Feimi, D, (2011), “The strategic planning of e-learning in the Albania”, 2nd International Scientific Conference, “ Insights in finance, economics and business research and the challenges of the new millennium”, Faculty of Economy, University of Vlora “ Ismail Qemali “, Coauthor, , ISBN 978-9928-105-87-5.
4. Feimi, D, (2011), Insurance companies and the financial crisis in Albania”, Buletini Shkencor, University of VLora, “, VOL 2(4), ISSN 2072-5620

 

Curriculum Vitae