Dorina Mino


Email: dorina.mino@univlora.edu.al

Dorina Mino ka lindur në qytetin e Vlorës në vitin 1986.Ka pëfunduar studimet e larta për Teknologji Informacioni në vitin 2008 në Universitetin “Ismail Qemali”.Në vitin 2012 ka përfunduar ciklin master.
Prej vitit 2008 e në vazhdimsi është pedagoge në departamentin e Shkencave Komjuterike në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës.

 

 

Emër Mbiemër Dorina Mino
E-mail dorina.mino@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Shkenca Kompjuterike
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Teknike
Departamenti Departamenti i Shkencave Kompjuterike
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Dorina Mino ka lindur në qytetin e Vlorës në vitin 1986.Ka pëfunduar studimet e larta për Teknologji Informacioni në vitin 2008 në Universitetin “Ismail Qemali”.Në vitin 2012 ka përfunduar ciklin master.
Prej vitit 2008 e në vazhdimsi është pedagoge në departamentin e Shkencave Komjuterike në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Qendra e Edukimit dhe Kërkimit,EPICT Albania
Fokusi i punës kërkimore Studimi i Sistemeve Operative dhe Sistemeve të Shpërndarë.
Studimi i algoritmave dhe aplikimi i tyre në sistemet e fundit operativ dhe në fusha të ndryshme të Teknologjisë Informative.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) 1.Pjesëmarrëse në projektin ”Cilësi dhe Barazi në Arsim” të financuar nga MASH dhe EPICT AlbaniaKohëzgjatja : Dhjetor 2011 – Prill 20122. Projekt : Në kuadër të Programit për Kërkimin Shkencor e Teknologjik në Universitetet dhe Shkollat e Larta “Për kërkimin fondamental dhe Ekselencë” 2011 , zhvilluam projektin:

” Projektimi dhe Zhvillimi i Sisteme Inteligjente Autonome “

3. Projekt : Në kuadër te Programit për Kërkimin Shkencor e Teknologjik në Universitetet dhe Shkollat e Larta “Për kërkimin fondamental dhe Ekselencë” 2012 , aplikuam dhe fituam projektin:

”Integrimi i Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit ne Mesimdhenie ne Arsimin Parauniversitar”

Kurse të nivelit Bachelor CS 240 Strukturë të Dhënash dhe AlgoritmikëCS 250 Sisteme OperativeCS 131 Hyrje në Programim
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka
Botimet Bazat e matematikës në lundrimin detar. Vasil Mino,Dorina Mino.Vlorë,2009.

 

Curriculum Vitae