Djana Kozdine


Email: d.kozdine@hotmail.com

Është pedagoge në FSHP (1994- aktualisht).
– Është kualifikuar në kuadrin e bashkëpunimit me Universitetim e Leçes Itali Prill 1999
-Është kualifikuar për mësimdhënie infermierore nën drejtimin e Shkollës së Lartë Gjenevë “Le Bon Secours”, Zvicer (1994-1996).
– Ka qenë pedagoge në Shkollën e Mesme Mjekësore “Jani Minga” (1983-1994).
-Është kulifikuar në kurs Pas Universitar në specialitetin “Patologji e Përgjithshme”, Universiteti i Tiranës (1989).
– Ka punuar si mjeke e pergj. ne Spitalin Gramsh (1981-1983).
– Ka punuar si infermiere ne spitalin Distrofik Vlore (1971-1975)
-Ka punuar programe mesimore akademike teorike dhe praktike ne lendet
– Anatomi Patologjike, Urgjenca infermierore, Semundje e brendshme I.
– Angazhuar ne komisione lendore dhe komisione diplome.

Emër Mbiemër Djana Kozdine
E-mail d.kozdine@hotmail.com
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc.
Fusha/fushat studimore Shkencat Infermierore
Titulli akademik Lektore
Fakulteti Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti Departamenti i Shëndetit Publik
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Është pedagoge në FSHP (1994- aktualisht).
– Është kualifikuar në kuadrin e bashkëpunimit me Universitetim e Leçes Itali Prill 1999
-Është kualifikuar për mësimdhënie infermierore nën drejtimin e Shkollës së Lartë Gjenevë “Le Bon Secours”, Zvicer (1994-1996).
– Ka qenë pedagoge në Shkollën e Mesme Mjekësore “Jani Minga” (1983-1994).
-Është kulifikuar në kurs Pas Universitar në specialitetin “Patologji e Përgjithshme”, Universiteti i Tiranës (1989).
– Ka punuar si mjeke e pergj. ne Spitalin Gramsh (1981-1983).
– Ka punuar si infermiere ne spitalin Distrofik Vlore (1971-1975)
-Ka punuar programe mesimore akademike teorike dhe praktike ne lendet
– Anatomi Patologjike, Urgjenca infermierore, Semundje e brendshme I.
– Angazhuar ne komisione lendore dhe komisione diplome.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Urdhri i Mjekut Shqiptar
Fokusi i punës suaj kërkimore Urgjencat Infermierore
Triazhimi
Patologjia Morfologjike
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) “Menaxhimin e burimeve njerëzore” nga CISP”
Vlerësimi i obezitetit në moshat shkollore të zonave urbane dhe rurale të rrethit Vlorë
Kurse të nivelit Bachelor Mjekësi e Përgjithshme
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Mjekësi e Përgjithshme
Botimet “Patologjia Morfologjike” Kozdine D. 2006 Triptik
“Urgjencat Mjekësore Infermierore” Kozdine D. 2005 Triptik

 

Curriculum Vitae