Denada Selfo


Email: denada.selfo@univlora.edu.al

Denada Vladimir Selfo lindur dhe banuese në Vlorë. Ka mbaruar shkollën e mesme të përgjithshme dhe arsimin e lartë në Universitetin Teknologjik “Ismail Qemali Vlorë“.Është diplomuar me titullin Infermier i Përgjithshëm pranë Fakultetit të Infermierisë në vitin 2000. Ka mbaruar masterin e nivelit të dytë (MND) në “Infermieri dhe Subspecialitete ”në Universitetin e Tiranës. Aktualisht punon pedagoge në Fakultetin e Shëndetit Publik në Departamentin e Infermierisë

 

Emër Mbiemër Denada Selfo
E-mail denada.selfo@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Infermieri e Përgjithshme
Titulli akademik Lektore
Fakulteti Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti Departamenti i Infermierisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Denada Vladimir Selfo lindur dhe banuese në Vlorë. Ka mbaruar shkollën e mesme të përgjithshme dhe arsimin e lartë në Universitetin Teknologjik “Ismail Qemali Vlorë“.Është diplomuar me titullin Infermier i Përgjithshëm pranë Fakultetit të Infermierisë në vitin 2000. Ka mbaruar masterin e nivelit të dytë (MND) në “Infermieri dhe Subspecialitete ”në Universitetin e Tiranës. Aktualisht punon pedagoge në Fakultetin e Shëndetit Publik në Departamentin e Infermierisë
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Anëtare e Urdhërit të infermierit ( UISH )
Fokusi i punës kërkimore Kërkime lidhur me diabetin e sheqerit, artritin reumatoid dhe në fushën e Okulistikës
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Përcaktimi i frekuencës dhe strukturës së
antibiotiko – rezistencës në shtamet bakteriale të izoluara në spitalin rajonal Vlorë
Kurse të nivelit Bachelor Okulistika INF 272
Principet bazë të Infermierisë INF 160
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka
Botimet Selfo.D, et al, 2013 . Effects of Diabetes Mellitus on standards of living; statistical data for a period of 3 years at the University Hospital Center “Mother Teresa” in Tirana: International Conference for Academic Disciplines (Florence 2013).
https://www.internationaljournal.org/florence.html
Selfo.D,et al,2013. The prevalence of rheumatoid arthritis in Vlore during the time period 2009-2011: Akademic Journals (ne zhvillim)
https://www.academicjournals.org/JPHE/contents/2013%20cont/Sept.htmSelfo.D, et al, 2013. Eating habits in young children : INTERNATIONAL CONFERENCE (ICRAE 2013) “RESEARCH AND EDUCATION CHALLENGES TOWARD FUTURE” in Shkodra https://www.uni-pr.edu/getattachment/Aktivitetet-Hulumtuese-dhe-Bursat-per-Studime/First-Call-ICRAE-2013_f.pdf.aspx
Selfo.D, et al,2012. Prevalenca e ushqyerjes me gji ne femijet 0-6 muajsh ne qytetin e Vlores, ne periudhen Shtator 2010 – Shtator 2011: Konferenca Nderkombetare Nderdisiplinore ne Vlore me teme “Identiteti, imazhi dhe kohezimi social në epokën e integrimeve dhe globalizimit”. ISBN:978-9928-4000-2-4
Selfo.D, et al,2012. :” Prevalenca e Diabetit të sheqerit në periudhën 2003-2008 në Qendrën spitalore Nënë Tereza Tiranë dhe edukimi infermieror”: Buletini Shkencor (në zhvillim)
Selfo.D, et al,2012. Prevalenca e sëmundjeve të syve në spitalin e Vlorës në periudhen 2009-2011 dhe edukimi shëndetësor: Takim Profesional Mjekësor,tema e diskutimit “Infeksionet gjenitale “HP-viruset” në shëndetin riprodhues ISSN 1409-6369
Selfo.D, et al,2012. Njohja e teknikes së reanimimit kardio-respirator dhe asistencës infermierore sipas praktikave më të mira të bazuara me fakte: Konferenca e II Infermierore e Urdhrit të Infermierit Qarku Gjirokastër. Neraida. Tiranё. ISBN 88811676-6
Selfo.D, et al,2012. Konferenca Ndërkombëtare e Farmacisë “Zhvillimet Bashkëkohore të Farmacisë”në Prishtine,Kosovë(botim të abstraktit)
Selfo.D, et al,2012. Prevalenca e sëmundjeve të syve në spitalin e Vlorës në periudhën 2009-2011 dhe edukimi infermieror” Konferenca e II infermierore “Sjelljet Etiko-Profesionale, Menaxhimi i Kujdesit, Edukimi i Vazhdueshëm Profesional, Sfida për Rritjen e Cilësisë së Kujdesit ISBN:978-99956-95-27-9
Selfo.D, et al,2012. Turbullimet e kristalinës(katarakta)dhe kujdesi infermieror: Konferenca e 4 Ndërkombëtare për trajtimin e dhimbjes në Prizren https://www.pha-ks.com/uploads/files/Libri-pergaditje%20B5.pdf

 

Curriculum Vitae