Brunilda Subashi


Email: brunilda.subashi@univlora.edu.al

Ka lindur më 30.10.1981, në Borsh të Sarandës.
1. Ka përfunduar Shkollën e Mesme të Përgjithshme “Ali Demi” Vlorë, 1996-2000.
2. Ka përfunduar studimet në Fakultetin e Infermierisë në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, titulli “Infermier i Përgjithshëm”, 2000-2004.
3. Kualifikim pasuniversitar për formimin praktik të studentëve të Infermierisë, organizuar nga Shkolla e Lartë Shëndetësore “Le Bon Secours” e Gjenevës, titulli “Praticien Formateur”, Janar-Prill 2005.
4. Ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, titulli “Jurist”, 2005-2009.
5. Ka realizuar studimet Master Profesional në “E Drejtë Civile”, në Universitetin “Justiniani I”, Tiranë, 2010-2012.
6. Ka realizuar studimet Master Shkencor në “Shkenca Infermierore”.

Emër Mbiemër Brunilda Subashi
E-mail brunilda.subashi@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore MSc.
Fusha/fushat studimore Shkenca Infermierore
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti Departamenti i Infermierisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Ka lindur më 30.10.1981, në Borsh të Sarandës.
1. Ka përfunduar Shkollën e Mesme të Përgjithshme “Ali Demi” Vlorë, 1996-2000.
2. Ka përfunduar studimet në Fakultetin e Infermierisë në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, titulli “Infermier i Përgjithshëm”, 2000-2004.
3. Kualifikim pasuniversitar për formimin praktik të studentëve të Infermierisë, organizuar nga Shkolla e Lartë Shëndetësore “Le Bon Secours” e Gjenevës, titulli “Praticien Formateur”, Janar-Prill 2005.
4. Ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, titulli “Jurist”, 2005-2009.
5. Ka realizuar studimet Master Profesional në “E Drejtë Civile”, në Universitetin “Justiniani I”, Tiranë, 2010-2012.
6. Ka realizuar studimet Master Shkencor në “Shkenca Infermierore”.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Anëtare e Urdhërit të Infermierit Shqiptar.
Fokusi i punës kërkimore Siguria dhe Shëndeti në Punë.
Ndikimi i rreziqeve profesionale në shëndetin e infermierit, Shtator 2013.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) 1. Autore i artikullit me temë “Prevalenca e konsumit të produkteve të duhanit në profesionistet e shëndetit në Spitalin Rajonal Vlorë 2012, Shqipëri”, në Përmbledhje e Abstrakteve, në Takimin Profesional Mjekësor të Shoqatës së Mjekëve Shqiptare të Maqedonisë, 26-27 Tetor 2012, Shkup/Maqedoni, ISSN 1409-6369.
2. Autore e punimit “Anemia Drepanocitare dhe Roli i Infermierit” në Seminarin “Mbrojtja e Shëndetit dhe Zhvillimit të Fëmijës është e Ardhmja jonë”, e organizuar nga Urdhëri i Infermierit Qarku Vlorë dhe World Vision, 30 Korrik 2012.
3. Sjelljet dhe qëndrimet e profesionistëve të shëndetit të Spitalit Rajonal Vlorë, në lidhje me konsumin e produkteve të duhanit në ambientet intraspitalore.
Kurse të nivelit Bachelor 1. Fizioterapi INF 274
2. Shendet Publik INF 260
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë 1. Infermieri Kirurgjikale e Avancuar I INF 463
2. Infermieri Kirurgjikale e Avancuar II INF 464
Botimet Nuk ka

 

Curriculum Vitae