Aurela Saliaj


Email: aurela.dai@univlora.edu.al

Doc.Aurela Saliaj ka kryer studimet e larta në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë, fillimisht për Mjekësi të Përgjithshme (1992-1998) dhe më vonë për Pediatri (2000-2004). Po tek ky Universitet, ajo ka zhvilluar studimet për Master në Pediatri (2005-2006) dhe për Doktoraturë në Pediatri 2010-2014, duke realizuar në total një formim universitar prej 15 vitesh studimi. Përveç formimit kryesor universitar, Aurela Saliaj ka kryer gjithashtu edhe një numër trajnimesh disa mujore në fusha si Menaxhim Shëndetsor (2013) dhe Punonjëse Sociale (1998).

Ka nisur të punojë si pedagoge efektive në Universitetin ‘Ismail Qemali’ të Vlorës që prej vitit 1998 dhe është docente në Fakultetin e Shëndetit Publik të këtij Universiteti që prej 2009. Ajo ka qenë lektore në disa module në ciklin e parë(Psikologjia mjekësore, Etika dhe Deontologjia, Pediatri zhvillimi, Pediatri) dhe të dytë të studimeve (Pediatri e avancuar, Kërkimi shkencor në infermieri). Në të gjitha këto module ka përpunuar kurrikula dhe cikle leksionesh, një pjesë e të cilave edhe të botuara.

Doc.Aurela Saliaj është e angazhuar gjerësisht në kërkimin shkencor në fushën e zhvillimit të fëmijëve, për të cilën ka botuar dhe prezantuar disa punime në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare.

Ajo është anëtare e Bordit Editorial të revistës Journal of Health Science, David Publishing Company, Chicago, IL, USA. ISSN:2328-7136(https://davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=1546#) dhe anëtare e European Academy of Pediatrics – Pediatric Section of U.E.M.S. (European Union of Medical Specialists).

 

Emër Mbiemër Aurela Saliaj
E-mail aurela.dai@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Dekane
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Mjekësi, Pediatri, Shëndet Publik
Titulli akademik Docent
Fakulteti Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti Departamenti i Nënës dhe i Fëmijës
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Doc.Aurela Saliaj ka kryer studimet e larta në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë, fillimisht për Mjekësi të Përgjithshme (1992-1998) dhe më vonë për Pediatri (2000-2004). Po tek ky Universitet, ajo ka zhvilluar studimet për Master në Pediatri (2005-2006) dhe për Doktoraturë në Pediatri 2010-2014, duke realizuar në total një formim universitar prej 15 vitesh studimi. Përveç formimit kryesor universitar, Aurela Saliaj ka kryer gjithashtu edhe një numër trajnimesh disa mujore në fusha si Menaxhim Shëndetsor (2013) dhe Punonjëse Sociale (1998).Ka nisur të punojë si pedagoge efektive në Universitetin ‘Ismail Qemali’ të Vlorës që prej vitit 1998 dhe është docente në Fakultetin e Shëndetit Publik të këtij Universiteti që prej 2009. Ajo ka qenë lektore në disa module në ciklin e parë(Psikologjia mjekësore, Etika dhe Deontologjia, Pediatri zhvillimi, Pediatri) dhe të dytë të studimeve (Pediatri e avancuar, Kërkimi shkencor në infermieri). Në të gjitha këto module ka përpunuar kurrikula dhe cikle leksionesh, një pjesë e të cilave edhe të botuara.Doc.Aurela Saliaj është e angazhuar gjerësisht në kërkimin shkencor në fushën e zhvillimit të fëmijëve, për të cilën ka botuar dhe prezantuar disa punime në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare.

Ajo është anëtare e Bordit Editorial të revistës Journal of Health Science, David Publishing Company, Chicago, IL, USA. ISSN:2328-7136(https://davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=1546#) dhe anëtare e European Academy of Pediatrics – Pediatric Section of U.E.M.S. (European Union of Medical Specialists).

Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë European Academy of Pediatrics – Pediatric Section of U.E.M.S. (European Union of Medical Specialists)
Fokusi i punës kërkimore Zhvillimi Psikomotor.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) 2012. “Ndikimi i statusit socio-ekonomik në sëmundshmërinë dhe zhvillimin e fëmijëve” Studim kros-seksional i 6 mujor në pavionin pediatrik të Spitalit Rajonal të Vlorës. – projekt i Departamentit të Infermierisë, Fakulteti i Shëndetit Publik, UV.2011-2012. “Zhvillimi psiko-motor i fëmijëve parashkollorë të qytetit të Vlorës. Niveli krahasues dhe faktorët ndikues” Studim cros-seksional 2 vjeçar (analitik, eksperimental dhe pothuaj-eksperimental) tek fëmijët 3-6 vjeç tek kopshtet publike dhe private të Vlorës. – projekt i Departamentit të Nënës dhe Fëmijës, Fakulteti i Shëndetit Publik, UV.2005-2006. “Kurbat e zhvillimit-vlerësimi bashkëkohor” – projekt i Departamentit të Infermierisë, Fakulteti i Infermierisë, UV.1999. “Në emër të jetës” – Studim mbi përdorimin e drogës në shkollat e mesme, Vlorë. Shoqata psiko-sociale ‘Vatra’
Kurse të nivelit Bachelor Pediatri.
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Pediatri e avancuar.
Kerkimi shkencor.
Botimet Saliaj A. etj. (2013) “Ndikimi i ambientit edukativ në zhvillimin psiko-motor të fëmijëve parashkollorë” Revista Shkencore Ndërkombëtare e Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë MEDICUS vol.XVIII (1) Maj 2013, UDC61, ISSN 1409-6366. https://www.medalb.com/gazeta/MedicusMaj2013.pdfSaliaj A. et al. (2012) “How the educational climate can influence the psychometric parametres of preschool children?” European Mediacal, Health and Pharmaceutical Journal – Central Bohemia University, ISSN 1804-5804. Volume 6, 2012. https://health.journals.cz./documents/Vol5/Saliaj%20atd.pdfSaliaj A. (2012)“Screening Assessment of Psychomotor Development of Preschool Children in Vlora-Albania. A Cross-Sectional Study during July 2011-February 2012” Archives of Diseases in Childhood. October 2012, Volume 97, Suppl 2 ADC 97:Suppl 2 A70 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.0242. Impact factor = 3.051https://adc.bmj.com/content/97/Suppl_2/A70.2.full.pdf+html?sid=c8f5afc2-c500-4d49-8e47-1ff7b4a47fcfZahaj M. Saliaj A. (2012)“Përdorimi i drejtë i antibiotikëve: sa njihet dhe nga se ndikohet.” DIJA – Revistë vjetore për shkencë, art, kulturë. Nr.10/2012 viti X. ISSN 2336-9310. COBISS.CG-ID 22278416.

Saliaj A. etj.(2012)“Vlerësimi depistues i zhvillimit fizik dhe psiko-motor tek fëmijët e institucionalizuar” Artikull burimor shkencor në Revistën Shkencore Ndërkombëtare të Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë MEDICUS vol.XVII (1) Qershor 2012, UDC61, ISSN 1409-6366. https://www.medalb.com/gazeta/Medicus17.pdf.

Saliaj A. etj.(2012) “Menaxhimi i integruar i hipertermisë në moshat pediatrike” – Artikull studimor në Revistën Mjekësore të Institutit të Shëndetit Publik, Nr.3-2012, ISSN 0255-6790. https://www.ishp.gov.al/multimedia/revista_mjekesore/revista-3-2012.pdf

Bilushi Y. Saliaj A. (2009) “Obeziteti dhe zakonet e të ngrënit tek studentët e Universitetit të Vlorës” – Medicus 2009, Vol.XI. UDC61, ISSN 1409-6366
https://www.medalb.com/gazeta/Medicus2.pdf

Saliaj A.(2006) “Mbi efektet e rrezatimit” – Buletini shkencor Nr.8, UT “Ismail Qemali” Vlorë, 2006.

Saliaj A. etj.(2006) “Kurbat e zhvillimit-vlerësimi bashkëkohor” – Konferenca shkencore ‘Kërkimi shkencor – pjesë e reformës së arsimit të lartë’, UT “Ismail Qemali” Vlorë, 2006.

Saliaj A.(2005) “Sindroma Prader-Willi” – Buletini shkencor Nr.7, UT “Ismail Qemali” Vlorë, 2005.

 

Curriculum Vitae