Aulona Haxhiraj


Email: aulonahaxhiraj@univlora.edu.al

Ka mbaruar studimet e larta dhe master me mesatare 9.4 dhe është duke ndjekur studimet e Doktoraturës, nivelin e tretë të studimeve, në vitin e dytë në Universitetin e Tiranës, Fakulteti iDrejtësisë.
Ka pasur eksperienca profesionale në fushën e drejtësisë në pozicion Specialist dhe Përgjegjës Sektori. Gjithashtu, punon si avokat që prej vitit 2008.
Prej vitit 2011 punon si efektiv me kohë të plotë në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.

 

Emër Mbiemër Aulona Haxhiraj
E-mail aulonahaxhiraj@univlora.edu.al
Pozicioni juaj në UV Pedagog
Grada shkencore MsC
Fusha/fushat studimore Shkenca Juridike
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Drejtësisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Ka mbaruar studimet e larta dhe master me mesatare 9.4 dhe është duke ndjekur studimet e Doktoraturës, nivelin e tretë të studimeve, në vitin e dytë në Universitetin e Tiranës, Fakulteti iDrejtësisë.
Ka pasur eksperienca profesionale në fushën e drejtësisë në pozicion Specialist dhe Përgjegjës Sektori. Gjithashtu, punon si avokat që prej vitit 2008.
Prej vitit 2011 punon si efektiv me kohë të plotë në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka
Fokusi i punës kërkimore Të zhvillojë aftësinë për të drejtuar studime dhe kërkime të avancuara në
mënyrë të pavarur.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Nuk ka
Kurse të nivelit Bachelor Histori Institucionesh
Histori e Shtetit dhe së Drejtës në Shqipëri
E drejtë Europiane (Seminar)
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë E Drejtë Mjedisi
Shteti i së Drejtës
E Drejtë Europiane e Avancuar (Seminar)
Institucionet e Bashkimit Europian (Seminar)
Botimet International Scientific Journal, “Academicus”: Judicial Enforcement of Economic, Social and Cultural Right.

 

Curriculum Vitae