Arjana Llano


Email: arjana.llano@univlora.edu.al

Lindur dhe banuese ne Vlorë,1984-1988 kryer shkollën e Mesme Ekonomike Berat,2004-2008 kam kryer arsimin e lartë në Universitetin Ismail Qemali Vlorë, Dega Drejtesi, 2009-2010 kam kryer Masterin në Shkenca Administrative, 2012- vazhdim në proces doktorature

 

 

Emër Mbiemër Arjana Llano
E-mail arjana.llano@univlora.edu.al
Pozicioni juaj në UV Pedagoge
Grada shkencore Msc
Fusha/fushat studimore Shkenca Juridike
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Drejtësisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Lindur dhe banuese ne Vlorë,1984-1988 kryer shkollën e Mesme Ekonomike Berat,2004-2008 kam kryer arsimin e lartë në Universitetin Ismail Qemali Vlorë, Dega Drejtesi, 2009-2010 kam kryer Masterin në Shkenca Administrative, 2012- vazhdim në proces doktorature
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka
Fokusi i punës suaj kërkimore Pjesëmarrja në konferenca,botime në revista,punimi i temës së doktoratures, konkretisht- 1. Konferencë Ndërkombëtare Universiteti Luarasi Tiranë “The State Society and Law”,”Human Rights Challenges in Albania” Tema “Ombudsman and Its Role in Promoting Human Rights, data 15-16 mars 2013 ISSN 1101-2030
2-Konferencë ndërkombëtare Universiteti i Shkodres “Luigj Gurakuqi”, Research and Education Challenges Towards the Future, Tema: The Right to Information in Albania, data 24-25 maj 2013 ISSN 2308-0825
3- Konferencë ndërkombëtare – Universiteti “Lasapienza” Romë International Conference on Human and Social Sciences, me temë: JURISDICTION AND EXERCISE OF ITS BY STATES UNDER INTERNATIONAL LAW PRINCIPLES AND CASES OF HIS ABSENCE data 22-23 Shtator 2013
4- Konferencë ndërkombëtare në Rumani PERSPECTIVES OF BUSINESS LAW IN THE THIRD me temë Independence of the Judiciary data 15-16 Nëntor 2013
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Nuk ka
Kurse të nivelit Bachelor E Drejtë Publike, E Drejtë Kushtetuese, Lektore
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Në nivelin master jap mësim seminare të lëndëve, Ndërkombetare Publike, E Drejtë Kushtetuese e Krahasuar, Shteti i së Drejtës
Botimet Llano A, viti 2013 Titulli Family Violence and the Criminal Justice System, Vendi i botimit, Itali Shtëpia botuese Grisignano Vl ItalyLlano A, viti 2013 Titulli, Shteti i së Drejtës Liria dhe Legjitimiteti,vendi i botimit Tiranë Shtëpia botuese Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike
Llano A, viti 2013 Titulli The Right to Information in Albania në proces botimi.
Llano A, viti 2013 Titulli Juridiktion and exercise of its by states under international law principles and cases his absence, në proces botimi
Llano A, viti 2012 Titulli Mjetet e Kërkimit të Provës, në proces botimi.

 

Curriculum Vitae