Argjiro Metaj


Email: argjiro.metaj@univlora.edu.al

Në 31 korrik 2009 ka mbaruar studimet në Universitetin e Tiranës,Fakultetin e Mjekësise,Dega Mjekësi e Përgjithëshme.
17 Shtator 2009-30 Shtator 2011 ka punuar si mjeke familjeje në Q.Sh.Nartë.
03 Tetor 2011-vazhdim punon si pedagoge në Universitetin e Vlorës,`Ismail Qemali`.

 

 

Emër Mbiemër Argjiro Metaj
E-mail argjiro.metaj@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore Msc.
Fusha/fushat studimore Shkenca Mjekesore
Titulli akademik Lektore
Fakulteti Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti Departamenti i Shëndetit Publik
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Në 31 korrik 2009 ka mbaruar studimet në Universitetin e Tiranës,Fakultetin e Mjekësise,Dega Mjekësi e Përgjithëshme.
17 Shtator 2009-30 Shtator 2011 ka punuar si mjeke familjeje në Q.Sh.Nartë.
03 Tetor 2011-vazhdim punon si pedagoge në Universitetin e Vlorës,`Ismail Qemali`.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Urdhri i Mjekut te Shqipërisë
Fokusi i punës kërkimore Roli i modifikimit te stilit të jetesës në sëmundjet kardiovaskulare
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Studim mbi ndikimin e Obezitetit në shfaqjen e Diabetit Mellitus Tip 2 në pacientët e spitalit Rajonal të Vlorës dhe Poliklinikës Qëndrore(2012)`.Periudha e studimit Janar-Dhjetor 2012.
2) `Perkujdesja dhe zhvillimi në fëmijërinë e hershme`.Periudha e studimit Maj-Shtator 2012.
Kurse të nivelit Bachelor Terminologji Mjekësore INF 110Zhvillimi Pediatrik,human dhe social INF 170
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka
Botimet Nuk ka

 

Curriculum Vitae