Alma Bregaj


Email: alma.bregaj@univlora.edu.al

Alma Bregaj ka lindur në qytetin e Vlorës më 22.08.1988. Ka përfunduar studimet e larta për Teknologji Informacioni në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës në vitet 2006-2009.
Në vitin 2012 ka marre diplomën Master Shkencor për Shkenca Kompjuterike në Universitetin “Ismail Qemali”.
Në vitin akademik 2013 është shpallur fituese në ciklin e tretë të studimeve, doktoraturë në degën “Kërkime Operacionale” pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti Ekonomik.
Alma Bregaj punon si pedagoge në Departamentin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin e Vlorës qysh prej vitit 2010. Ka njohuri të mira të gjuhës angleze dhe asaj italiane.

 

Emër Mbiemër Alma Bregaj (Sheko)
E-mail alma.bregaj@univlora.edu.al
 
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore MSc.
Fusha/fushat studimore Shkenca Kompjuterike
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Teknike
Departamenti Departamenti i Shkencave Kompjuterike
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Alma Bregaj ka lindur në qytetin e Vlorës më 22.08.1988. Ka përfunduar studimet e larta për Teknologji Informacioni në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës në vitet 2006-2009.
Në vitin 2012 ka marre diplomën Master Shkencor për Shkenca Kompjuterike në Universitetin “Ismail Qemali”.
Në vitin akademik 2013 është shpallur fituese në ciklin e tretë të studimeve, doktoraturë në degën “Kërkime Operacionale” pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti Ekonomik.
Alma Bregaj punon si pedagoge në Departamentin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin e Vlorës qysh prej vitit 2010. Ka njohuri të mira të gjuhës angleze dhe asaj italiane.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Qëndra e Edukimit dhe e Kërkimit EPICT Albania
Fokusi i punës kërkimore Inteligjenca Swarm, Ndërfaqe Grafike, Rrjeta Kompjuterike, Teoria e lojrave.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) “Cilësi dhe Barazi në Arsim” Dhjetor 2011 – Prill 2012, ” Projektimi dhe Zhvillimi i Sistemeve Inteligjente Autonome“ 2011, ”Integrimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Mësimdhënie në Arsimin Parauniversitar” 2012.
Kurse të nivelit Bachelor CS 131 Hyrje në Programim
CS 130 TIK
CS 251 Programim Web
CS 247 Hyrja në Rrjetat Kompjuterike
CS 335 Projektimi i Ndërfaqeve Grafike me VB.Net
CS 323 Animacione Kompjuterike
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë CS 461 Didaktika e Programacionit
Botimet Bregaj A., Hyso A. (2012) Nanorobots. Vlorë: ISBN:9789928-4100-4-2
Bregaj A., Hyso A.(2012) Swarm Intelligence. Prishtinë: ISSN66488.
Bregaj A., Mucaj R.(2011) Përdorimi i lojrave kompjuterike në edukim. Vlorë: ISSN 2304-5442.

Curriculum Vitae