Alida Ramaj


Email: alida.ramaj@univlora.edu.al

Prej vitit 1999 punon si pedagoge në Fakultetin e Shëndetit Publik në Departamentin e Infermierisë.
Në periudhën 2007- 2010 ka kryer studimet Master në Gjermani dhe prej 2012 kryer studimet e Doktoraturës në Universitetin “Martin Luther Halle Wittenberg” në Gjermani

 

 

Emër Mbiemër Alida Ramaj
E-mail alida.ramaj@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore MSc.
Fusha/fushat studimore Shkencat Shëndetësore dhe Infermierore
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti Departamenti i Infermierisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Prej vitit 1999 punon si pedagoge në Fakultetin e Shëndetit Publik në Departamentin e Infermierisë.
Në periudhën 2007- 2010 ka kryer studimet Master në Gjermani dhe prej 2012 kryer studimet e Doktoraturës në Universitetin “Martin Luther Halle Wittenberg” në Gjermani
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Bën pjesë në ” Urdhri i Infermierit”
Fokusi i punës kërkimore Kërkimet shkencore janë të fokusuara në fushën e kujdesjeve infermierore për pacientët diabetikë
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) 2006: “Kurbat e rritjes të fëmijës” Financuar nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë
2005 e 2010: “Avancimi i Infermierisë në Europën Jug – Lindore” Financuar nga DAAD (Gjermani).
Kurse të nivelit Bachelor Inf 160
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Inf 420
Botimet Sopjani, I. Ramaj, A. II. (2012)“Health care personel’s attitude in intensive care units towards hand hygiene regard to the prevention of nosocomial infections”Prioritetet strategjike të Shëndetit Publik dhe promovimit shëndetësor në komunitet.
Shtëpia Botuese “Triptik”
ISBN 978-99956-91-74-5

 

Curriculum Vitae