Adriana Gjika


Email: adriana.gjika@univlora.edu.al

FORMIMI

2003-2005       Master në Gjuhësi me drejtim Sintaksë, nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në Universitetin e Tiranes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Katedra e Gjuhës Frënge.

1982-1986       Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Gjuheve te Huaja, Dega e Gjuhes frenge.

1978-1982       Shkolla e Mesme e Gjuheve te Huaja “AsimVokshi” Tirane.

EKSPERIENCA PROFESIONALE

 1997- sot         Pedagoge e gjuhes frenge prane Universitetit Teknologjik “Ismail Qemali ” Vlore.

2002 – 2008     Pedagoge e Gjuhes Frenge prane Alliance Francaise dega Vlore.

1992-1997       Mesuese e gjuhes frenge prane shkolles 8-vjecare “Rilindja” Vlore.

1986-1992       Mesuese e gjuhes frenge prane shkolles se mesme “Perlat Rrexhepi” Peshkepi.

Emër Mbiemër Adriana Gjika
E-mail adriana.gjika@univlora.edu.al
Pozicioni juaj në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc.
Fusha/fushat studimore Gjuha Frënge
Titulli akademik Pedagoge
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Shihni Curriculum Vitae.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Instituti i Alb Shkencës.
Alliance Francaise.
Fokusi i punës suaj kërkimore Gjuhësia
Përkthimi
Kultura frënge
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Shih Botimet
Kurse të nivelit Bachelor FRE 131, FRE 132,
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë FRE 431, FRE 432, FRE 454
Botimet GJIKA A. 2012, “ Shqipëria dhe shqiptarët në veprën e Benaquistës”. Konferenca ndërkombëtare shkencore “Shqipëria dhe Franca, vështrime dhe shkrime të kryqëzuara”, Tiranë.
GJIKA A. 2012, “ Edukimi me ndërkulturoren në mësimdhënien e gjuhës dhe kulturës frënge për studentët shqipfolës të mësuesisë”. Konferenca ndërkombëtare ndërdisiplinore me temë: “Identiteti, imazhi dhe kohezioni”. Vlorë.
GJIKA A. 2012, “ I mass media in Italia e lo stereotipo albanese” në Konferencën Nderkombetare mbi “Gjuha, Kultura dhe Qytetërimi”, organizuar nga Universitatea din Craiova, Rumani.
GJIKA A. 2012, Përkthimi i romanit të Guillaume MUSSO : “ A do të jesh aty?” nga shtëpia botuese “Bota Shqiptare”. ISBN 978-9928-00-071-2, Tiranë.
GJIKA A. 2011, Përkthimi i romanit të Laurent GOUNELLE “ Njeriu që donte të ishte i lumtur ”. Shtëpia Botuese TOENA, ISBN 978-99943-1-706-6. Tirane.
GJIKA A. 2011, Përkthimi i romanit të Guillaume MUSSO “ Shpetome ”. Shtepia Botuese BOTA SHQIPTARE, ISBN 978-9928-00-042-2.
GJIKA A. 2010, “ Miqtë e rremë gjuhësorë”, Konferenca e V ndërkombëtare, Universiteti AAB- Riinvest, Prishtinë, Kosovë “Shqiptarët dhe Europa 2020 – gjendja dhe perspektiva”.
GJIKA A. 2010, “Qëndresat e gjuhës shqipe”. Konferenca e V ndërkombëtare, Universiteti ALB- Riinvest, Prishtinë, Kosovë “ Shqiptarët dhe Europa 2020 – gjendja dhe perspektiva”.
GJIKA A. 2010, “Interferencat gjuhesore të gjuhës frënge në atë shqipe” botuar në gazetën elektronike të Universitetit të Vlorës Mendimi Akademik Vol 2 No 3( fq.99-103 ).
GJIKA A. 2010, “Shkelje e normës drejt shkrimore në tekstet shkollore”. Konferencë Shkencore – Gjuha shqipe dhe letërsia në shkollë, mësimdhënia dhe të mësuarit, Universiteti i Tiranës, Tiranë.
GJIKA A. 2009, “Habia dhe dëshira në gjuhën frënge”.Takimi i katërt vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb – Shkenca “IASH – 2009” Tetovë, Maqedoni. Botuar ne Aktet, Reviste shkencore e Institutit Alb-Shkenca, Vell. III, Nr. 4, ISSN 2073-2244, ISBN 977-2073-224096, Shkup 2009.
GJIKA A. 2009, “Shqipja Standarde përballë procesit të Globalizimit”, Jeta Arbëreshe (Mondo Italo- Albanese) Nr.64, AGM, Kalabri, Itali.
GJIKA A. 2007,Përkthimi i romanit “La commedia e dështakëve » të Tonino BENACQUISTA. Shtëpia Botuese “TOENA”, ISBN 978-99943-1-219-1.
GJIKA A. 2006, “Mjetet e shprehjes së habisë dhe dëshirës në gjuhën shqipe dhe atë frënge” të botuar në Buletinin Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali”, no. 9, fq 39-47, Triptik. Vlorë.
GJIKA A. 2003, Përkthim i romanit « Një dalldi e moshës », i Alexandre JARDIN, Shtëpia Botuese “ TOENA”, Tiranë. ISBN 99927-1-767-X

 

Curriculum Vitae