Shiko të gjitha

 

Bursa dhe trajnime për studentët e universiteteve shtetërore shqiptare

19.08.2016

World University Service (WUS) Germany mbështet me bursa 6-mujore studentët e universiteteve shtetërore shqiptare me arritjet më të mira akademike përmes një projekti të çelur rishtas në Shqipëri.
WUS ofron bursa 6-mujore (250 € në muaj) për studentë në vitin e fundit të studimit, që janë në fazën e hyrjes në tregun e punës apo që dëshirojnë të fillojnë një biznes. Numri i përgjithshëm i studentëve që do të përfitojnë këtë bursë do të jetë 50 gjithsej, nga të cilët 25 do të jenë femra dhe 25 meshkuj.
Informacion i mëtejshëm, broshura …

Publikuar 19.08.2016

 

Kërkesë për plotësimin me personel administrativ

20.07.2016

Kërkesë për plotësimin me personel administrativ
Drejtuar: Prof. Dr. Roland Zisi
Rektor  i Universitetit ‘Ismail Qemali’ Vlorë
I nderuar Z. Rektor,
Për arsye të fillimit të procedurave të tenderimit të rikonstruksionit të Godinës B dhe ambjentit të jashtëm, si dhe rinkontruksionit dhe përshtatjes së Godinës C, të planifikuar në regjistrin e prokurimeve për vitin 2016, referuar Ligjit 9643 dt.20.11.2006 ‘Për prokurimin publik’ dhe V.K.M nr. 1 datë 10.01.2007, për rregullat e prokurimit publik, i ndryshuar, V.K.< 135 datë 03.02.2008 ku citohet si më poshtë:
‘Në rastet e kontratave komplekse që kërkojnë njohuri të veçanta teknike …

Publikuar 20.07.2016

 

Shëndeti Publik – Provimet finale – Pranverë 2016

18.06.2016

PROVIMET FINALE – PRANVERË 2016
FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK
Bachelor

Kodi
Lënda
Pedagogu
Data
Ora
Salla

 
 
 
 
 
 

INF 160
Bazat e infermierisë
Emirjona Kiçaj
20.06.2016
8.00-10.00
B 204 – B 205 – B 206

INF 160
Bazat e infermierisë
Denada Selfo
20.06.2016
10.00-12.00
B 204 – B 205 – B 206

INF 160
Bazat e infermierisë  (mami)
Emirjona Kiçaj
20.06.2016
12.00-14.00
B 204 – B 205 – B 206

 

BIO 222
Biokimi
Hajdar Kiçaj
21.06.2016
10.00-12.00
C101 – C102

BIO 222
Biokimi
Arta Luga
21.06.2016
8.00-10.00
C101 – C102

BIO 222
Biokimi (mami)
Ina Nasto
21.06.2016
10.00-12.00
C105 – C106

 
 
 

 
 

INF 330
Infermieri për adultin
Evis Alushi
22.06.2016
8.00-10.00
B 204 – B 205 – B 206

INF 330
Infermieri për adultin
Sonila Nikaj
22.06.2016
10.00-12.00
B 204 – B 205 – B 206

INF 330
Infermieri për adultin (mami)
Juliana Xhindoli
22.06.2016
12.00-14.00
B 204 – …

Publikuar 18.06.2016

 

Shkencat teknike – Provimet finale – Pranverë 2016

18.06.2016

ORARI I PROVIMEVE FINALE PRANVERË 2016
 
BACHELOR
 

KODI
LËNDA
PEDAGOGU
DITA
ORA
SALLA
DATA
ORA
SALLA
PEDAGOGU

LEKSIONE
PROVIMI FINAL

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE

CS 131
Hyrje ne Programim
Roneda Mucaj
H,M,P
11:00 – 12:00
C 101
28.06.2016
12:00-14:00
C 101, C 105
Roneda Mucaj

CS 160
Sistemet Elektronike dhe Rrjetat Logjike
Eva Cipi
H, M
 11:00-12:00
C102
28.06.2016
08:00-10:00
C 101, C 105
Eva Cipi

CS 160
Sistemet Elektronike dhe Rrjetat Logjike
Alba Qirjako
H, P
15:00-16:00
C 101
28.06.2016
08:00-10:00
C 102, C 106
Alba Qirjako

CS 232
Programim ne JAVA
Eljona Proko
H,M
13:00-14:00
C 102
30.06.2016
08:00-10:00
C 102
Eljona Proko

CS 234
Programim ne JAVA dhe Nderfaqe Perdoruesi
Eljona Proko
H,M
13:00-14:00
C 102
30.06.2016
08:00-10:00
C 102
Eljona Proko

CS 261
Projektimi dhe Analiza e Algoritmave
Roneda Mucaj
R, E
08:00 – 09:30
C 106
04.07.2016
10:00-12:00
C 102
Roneda Mucaj

CS 247
Hyrje ne Rrjetat Kompjuterike
Alma Bregaj
H, M
08:00-09:30
C 102
27.06.2016
10:00-12:00
C 102
Alma Bregaj

CS 250
Sisteme Operative
Dorina Mino
R,E
15:30-17:00
C 105
22.06.2016
10:00-12:00
C 101, C 105
Dorina Mino

EE …

Publikuar 18.06.2016

 

Shkencat Humane – Provimet Finale – Pranverë 2016

15.06.2016

DEPARTAMENTI I DREJTËSISË

ORARI I PROVIMEVE FINALE
PRANVERË 2016

Bachelor

KODI
LËNDA
DATA
ORA
SALLA
Pedagogu

DRE 141
E drejte kushtetuese (Gr.1)
04.07.2016
09:00 – 11:00
B 305, B 307
K. Mone

A. Haxhiraj

S. Mecaj

DRE141
E drejte kushtetuese (Gr.2)
04.07.2016
11:30 – 13:30
B 305,B 307
A. Llano

B. Halilaj

O. Hoxhaj

DRE 131
E drejte civile (Gr.1)
20.06.2016
08:00 – 10:00
B 305, B 307
J. Zyberaj

V. Alikaj

B. Halilaj

DRE 131
E drejte civile (Gr.2)
20.06.2016
11:00 – 13:00
B 305, B 307
E. Ikonomi

V. Alikaj

J. Zyberaj

CHS 131
Teknologji informacioni
01.07.2016
11:00 – 13:00
B 307
Brikena

Naimi

DRE 127
Histori e shtetit dhe e se drejtes (Gr.1)
 28.06.2016
09:00 – 11:00
B 305,B 307
J. Mehmetaj

E. Mecaj

I. Kanaj

DRE 127
Histori e shtetit dhe e se drejtes (Gr.2)
28.06.2016
11:30 – 13:30
B 305, B 307
U. Veizaj

A. Haxhiraj

S. Mecaj

DRE 245
E …

Publikuar 15.06.2016

 

Promovim i Universitetit në Shkollën Internacional

13.06.2016

Sot ekipi i promovimit të Universitetit ishte në Shkollën jopublike ‘Internacional’ ku pjesëtarë të ekipit ndanë rreth fakulteteve të tyre duke nxitur maturantët të zgjidhnin Universitetin ‘Ismail Qemali’ për studimet e tyre të ardhshme.

Publikuar 13.06.2016

 

Fakulteti i Ekonomisë – Provimet Finale- Pranverë 2016

11.06.2016

FAKULTETI I EKONOMISË
KALENDARI I PROVIMEVE FINALE- PRANVERË 2016

 
CIKLI BACHELOR I STUDIMEVE

Departamenti i Biznesit

Nr.
Leksione
Provimi Final

Kodi
Lenda
Dita
Ora
Pedagogu
Data
Dita
Ora
Salla
Pedagogu  Komisionet

1
MKT 110
Bazat e marketingut
R.E
09:30-11:00
E.Bazini
27.06.2016
H
08:00-11:00
A403
E.Bazini, A.Ramaj

2
MKT 110
Bazat e marketingut
R.,E
11:00-12:30
E. Bazini
27.06.2016
H
11:00-14:00
A403
E. Bazini, R.Hasanaj

3
MKT 110
Bazat e marketingut
R.E
09:30-11:00
Xh. Agaraj
27.06.2016
H
08:00-11:00
A301
Xh. Agaraj

4
MKT 110
Bazat e marketingut
H,M,P
10:00-11:00
A. Ramaj
27.06.2016
H
11:00-14:00
A 405
A. Ramaj

5
MKT 212
Kerkim Marketing
R.E
12:30-14:00
E.Bazini
21.06.2016
R
11:00-14:00
A 301
E.Bazini

6
MKT 211
Drejtim Marketing
R.E
11:00-12:30
Xh. Agaraj
29.06.2016
M
08:00-11:00
A 301
Xh. Agaraj

7
MKT 215
Marketing Sherbimesh
H.M.
09:00-10:00
A. Ramaj
24.06.2016
P
08:00-11:00
A 301
A. Ramaj

8
MKT 312
Promocion
H.M.P
10:00-11:00
E. Pjero
20.06.2016
H
11:00-14:00
A 301
E. Pjero

9
MKT 314
Marketing Nderkombetar
R.E
09:30-11:00
A. Cipi
23.06.2016
E
08:00-11:00
A 301
A.Cipi

10
MKT 335
Marketing Strategjik
R.E
08:00-09:30
Xh. Agaraj
22.06.2016
M
08:00-11:00
A403
Xh. Agaraj,    R.Hasanaj

11
BIZ 140
Manaxhim Biznesi
R,E
08:00-09:30
E.Pulaj
27.06.2016
H
08:00-11:00
A 206
E.Pulaj, A.Hysi

12
BIZ 140
Manaxhim Biznesi
H,M,P
11:00-12:00
Z.Sinaj
27.06.2016
H
08:00-11:00
A 407
Z.Sinaj

13
BIZ 140
Manaxhim Biznesi
H.M.P
09:00-10:00
A.Hysi
27.06.2016
H
11:00-14:00
A 301
A.Hysi

14
BIZ 230
Sjellje organizative
R.E
11:00-12:30
D.Feimi
20.06.2016
H
11:00-14:00
A 404, A 405
D.Feimi, Z.Sinaj

15
BIZ 230
Sjellje organizative
R,E
08:00-09:30
R.Hasanaj
20.06.2016
H
08:00-11:00
A 204
R.Hasanaj

16
BIZ 242
Manaxhim Burimesh Njerezore
H.M.P
09:00-10:00
I.Lipi
24.06.2016
P
08:00-11:00
A 104
I.Lipi

17
BIZ 345
Zhvillimi I planit te biznesit
H,M,P
10:00-11:00
I.Lipi
27.06.2016
H
11:00-14:00
A …

Publikuar 11.06.2016

 

Promovimi i Universitetit në shkollën ‘Perla’ Vlorë

09.06.2016

Sot, ekipi i Universitetit ‘Ismail Qemali’ Vlorë ishte në mjediset e shkollës jopublike ‘Perla’ për promovimin e Universitetit. Ekipi i Universitetit prezantoi për pak minuta programin që ofronte fakulteti përkatës. Turi i promovimit vazhdon.

Publikuar 09.06.2016

 

Promovim i Universitetit tek Shkolla ‘Mustafa Qemal Ataturku’

08.06.2016

Sot, Zyra e Këshillimit dhe Karrierës organizoi promovimin e Universitetit ‘Ismail Qemali’ Vlorë në Shkollën ‘Mustafa Qemal Ataturku’ Vlorë. Përfaqësues të Universitetit promovuan Universitetin dhe edukimin që ofrohet nga ky institucion si dhe i nxitën maturantët të zgjedhin të vazhdojnë studimet e tyre aty, për shkak se Universiteti ynë ofron një staf të përgatitur dhe një metodikë mësimëdhënie shumë të mirë që përmbush kërkesat e studentëve me qëllim përmbushjen e ëndërrave dhe aspiratave të tyre.
Turi i promovimit do të vazhdojë edhe në shkolla të tjera të qytetit.

Publikuar 08.06.2016

 

Test Ndërkombëtar i Gjuhës Angleze

06.06.2016

Universiteti Vlorës, njofton të gjithë studentët që në datën 15 Korrik 2016, ora 15:00, zhvillohet testi ndërkombetar i Gjuhës Angleze:
TOEIC L&R
ETS dhe Universiteti Vlorës kanë një marrëveshje bashkëpunimi sipas së cilës Fakulteti Ekonomik është Qendra e Autorizuar (Authorized Test Center).
Lista e testeve te gjuhëvë të akredituara nga: CEFRL:
Toeic L&R zhvillohet çdo muaj në Vlorë
Testi është i miratuar nga MASH, për të gjithë ata që përfundojnë ciklin Master dhe Doktoraturë ose aplikojnë për të hyrë këto programe për vitin 2016 -2017 e në vazhdim.
Aplikimi bëhet vetëm Online në: https://registration.sta-edu.com/
Testi është në formatin …

Publikuar 06.06.2016

 

Shërbimi i çështjeve të brendshme dhe ankesave

03.06.2016

Sot, në sallën ‘Rilindja’ u zhvillua aktiviteti sensibilizues për Shërbimin e Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave, ku ishin prezent përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme si edhe autoritete dhe punonjës të Policisë. Kjo strukturë e veçantë e Ministrisë informoi mbi disa çështje të rëndësishme si më poshtë:

-Risitë dhe ndryshimet që ka sjellë reformimi për Shërbimin.-Shërbimin si një partnerë dhe garantues i zbatimit të ligjit dhe mbrojtës i të drejtave të publikut  nga veprimet dhe mosveprimet e kundërligjshme të punonjësve të Strukturave.-Vlerësimin dhe matjen e shkallës së pëlqyeshmërisë së publikut ndaj …

Publikuar 03.06.2016

 

Shërbimet e çështjeve të brendshme dhe ankesave

02.06.2016

Diten e premte, datë 03.06.2016, në 10:30, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, në sallen
“Rilindja” do të zhvillohet një aktivitet informues dhe sensibilizues për Shërbimin e Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave,  ku do të jetë i pranishëm Ministri i Punëve të Brendshme z. Sajmir Tahiri si dhe përfaqësues të tjerv nga Ministria e Punëve të Brendshme. Kjo strukturë e veçantë e Ministrisë synon të informojë mbi disa çështje të rëndësishme rreth veprimtarisë së saj si më poshtë:

-Risitë dhe ndryshimet që ka sjellë reformimi për Shërbimin.-Shërbimin si një partnerë dhe garantues i …

Publikuar 02.06.2016

 

Dhurim tek Shtëpia e Fëmijës Vlorë

01.06.2016

Studentët e Fakultetit Juridik të Universitetit Ismail Qemali të Vlorës në bashkëpunim me Rektoratin e këtij universiteti nën mbështetjen e Drejtorisë së Komunikimit dhe Zyrës  së Marketingut, me rastin e  1 Qershorit – Festës së fëmijëve, u mobilizuan duke mbledhur fonde për t’iu ardhur në ndihmë si dhe për t’iu dhuruar disa momente të gëzueshme fëmijëve jetimë dhe të braktisur tek “Shtëpia e Foshnjës – Vlorë”. Ata dhuruan për këta fëmijë një frigorifer, një DVD si dhe ushqime. Një falenderim i veçantë shkon për këta studentë që e ndërmorën këtë …

Publikuar 01.06.2016

 

Panairi në Tiranë

31.05.2016

Universiteti ‘Ismail Qemali’ i Vlorës në Panairin e zhvilluar në Tiranë për prezantimin e Universiteteve shqipfolëse, u përfaqësua denjësisht si një nga Universitetet më të mira në vend.

Publikuar 31.05.2016

 

E drejta e informimit dhe mbrojtja e të drejtave personale

31.05.2016

Sot më 31 Maj, në sallën Rilindja pranë Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë u zhvillua një aktivitet ku ishin përfaqësues nga Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Drejtave Personale së bashku me studentë nga degë të ndryshme të Universitetit.
Qëllimi për sensibilizimin e studentëve për mbrojtjen e të dhënave personale u arrit. Gjatë takimit u bisedua gjithashtu për rreziqet që vijnë si rezultat i tej ekspozimit të jetës private në internet veçanërisht gjatë përdorimit të rrjeteve sociale. Pas prezatimeve u zhvillua një seance pyetje-përgjigje ku studentët drejtuan pyetje …

Publikuar 31.05.2016

 

Mundësi studimi në Sheffield

14.04.2016

Sorry, this entry is only available in Anglishte Amerikane.

Publikuar 14.04.2016

 

Lista të aprovuara nga KIZ

08.04.2016

Sorry, this entry is only available in Anglishte Amerikane.

Publikuar 08.04.2016

 

Lista zgjedhore e studentëve të FSHP-së

07.04.2016

Sorry, this entry is only available in Anglishte Amerikane.

Publikuar 07.04.2016

 

Lista e miratuar e zgjedhësve për studentët e Fe-së

05.04.2016

Klikoni këtu

Publikuar 05.04.2016

 

Zgjedhja e Kryetarit për FSHP-në

25.03.2016

Klikoni këtu për zgjedhjen e kryetarit të FSHP-së
Klikoni këtu për vendodhjen e selise së Komisionit Zgjedhor të FSHP-së

Publikuar 25.03.2016

 

06.05.2015

MONITORIMI

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.
Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.
LIDHJA NR. 2
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. rendor (1)
Data e regjistrimit të kërkesës (2)
Objekti (3)
Data e kthimit të përgjigjes (4)
Statusi i kërkesës (5)
Tarifa (6)

1

(Përmban edhe përmbledhje të kërkesës)
(Përmban edhe përmbledhje të përgjigjes)

2

3

Shënim
Regjistri përditësohet çdo tre muaj.
(1)   Evidentohet …

 

06.05.2015

PUBLIKIMI

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, UV-ja vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.univlora.edu.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i transparencës”.

 

16.04.2015

Informacion që bëhet publik pa kërkesë

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.
Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Universiteti “Ismail Qemali” Vlore vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.univlora.edu.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:
–      Strukturën organizative të autoritetit publik;
–   Tekstet e plota të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me …

 

16.04.2015

Parime të përgjithshme

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së UV -së janë:

“E drejta për informim” është e drejtë kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave. UV-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në
Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e UV-së dhe përkatësisht: Ligji nr. 9741 datë 21.5.2007 “Për arsimin e lartë të RSH” i ndryshuar, ligji …

 

16.04.2015

Programi i Transparencës (Hyrje)

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” është përgatitur programi i transparencës për Universitetin e Vlores. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”(LDI).
Nëpërmjet këtij programi UV-ja ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. UV-ja do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.
Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e …

Mirësevini !

Urimi i Rektorit

Të dashur studentë, Të respektuar kolegë, Më lejoni t’ju uroj fillimin e një viti të ri të mbarë akademik në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës, duke ju dëshiruar përzemërsisht sukses, të gjithëve!
Lexo më shumë ›

Video Promo

Universiteti Ismail Qemali i Vlorës u hap në 10 tetor 1994. Fillimisht mësimi filloi me tri fakultete — Fakulteti i Tregëtisë, Fakulteti i Inxhinierisë Detare dhe Fakulteti i Infermierisë.
Lexo më shumë ›

Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Ekonomise, i akredituar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, ofron programe Bachelor në Financë, Administrim Biznesi, edhe në Manaxhim Turizmi tek një grup studentësh të talentuar dhe të afirmuar.

Fakulteti i Ekonomise u ofron studentëve tanë mundësinë të studjojnë dhe të punojnë me një staf akademik të perkushtuar dhe me një kurikulum akademik që është përgatitur për të përmbushur nevojat e biznesit global, gjithmonë në ndryshim. Në klasat tona përgjatë studimeve tuaja do të ndjeni energji pune dhe do të keni përkushtim të plotë nga stafi akademik i fakultetit. Fakulteti i Ekonomise ju ofron një vlerë të jashtëzakonshme për ndërtimin e një kariere fitimprurëse.
Lexo më shumë ›

Fakulteti i Shkencave Teknike

Miresevini ne Fakultetin e Shkencave Teknike prane Universitetit te Vlores, themeluar si Fakultet i Marines ne vitin 1994. Ky Fakultet ofron kurse te shumta studimi universitare dhe pasuniversitare me perspektive per te ardhmen si: Matematike,Fizike, Inxhinieri Mekanike dhe Navale, Bio-Kimi, Informatike, Inxhinieri Elektrike, si dhe Shkenca Nautike.

Nepermjet stafit akademik te kualifikuar Shqiptar dhe te huaj, ku spikaten profesor te shquar dhe me eksperience te gjere ne fushen akademike boterore, energjik e plot perkushtim, ky fakultet ofron edukimin me te mire qe do te deshironit ne shkencat teknike dhe ekzakte.
Lexo më shumë ›

Fakulteti i Shkencave Humane

Fakulteti i Shkencave Humane u krijua ne 5 dhjetor 2007, para zhvillimit te zgjedhjeve ne Universitet mbi bazen e departamenteve ekzistues nderfakultetor te Mesuesise dhe te Gjuheve te Huaja, ne menyre te tille qe te plotesonte standartet ne perputhje me kerkesat e Ligjit te Arsimti te Larte sidomos per strukturen e Departamenteve dhe njeseve te tjera perberese dhe nivelin e kualifikimit te profesoratit.

Ky Fakultet ofron programe mesimore bashkekohore me nivel te larte shkencor, te perafruar me ato europiane per te pergatitur kryesisht mesues per : Cikel i Ulet, Cikel i Ulet Parashkollor, Pedagogji e Specializuar, Gjuhe-Letersi, Gjuhe Angleze dhe Gjuhe Italiane.
Lexo më shumë ›

Fakulteti i Shëndetit Publik

MIRËSEVINI NË FAKULTETIN E SHËNDETIT PUBLIK TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” !

Fakulteti i Shëndetit Publik i UV ‘Ismail Qemali’ aktualisht formon infermierë të përgjithshëm dhe të profilizuar në fusha të ndryshme të shërbimit infermieror dhe të shëndetit publik. Ngritja e këtij fakulteti në shtator 2011 në një stad të ri organizimi dhe funksionimi (nga fakultet infermierie në fakultet të shëndetit publik) krijoi hapësira për zgjerimin cilësor të programeve akademike që do të ofrojë në vazhdimësi.
Lexo më shumë ›