Kalendari Akademik


Kalendari Akademik 2015 – 2016

V

iti Akademik 2015-2016 fillon në datën 12 Tetor 2015 dhe përfundon në datën 30 Shtator 2016.

Kalendari akademik 2015-2016
 
Viti Akademik 2015-2016 12 Tetor 2015  –  30 Shtator 2016.
Semestri         “Vjeshte 2015” 12 Tetor 2015- 06 Shkurt 2016
Pushime per studentet: 21 Dhjetor 2015 – 03 Janar 2016
Sezoni i provimeve “Vjeshte 2015”: 07 – 29 Shkurt 2016 (bashke me diplomimin)
Riprovime “Janar 2016” 10 janar – 20 janar 2016
Semestri “Pranvere 2016”: 08 Mars 2016 – 12 Qershor 2016
Sezoni i Provimeve “Pranvere 2016”: 13 Qershor 2016 – 10 Korrik 2016 (bashke me diplomimin)
Riprovime “Vere 2016”: 01 Shtator 2016 – 15 shtator 2016