KZFSHT Vendimet e rezultateve te zgjedhjeve ne FSHT

njoftime

KZFSHT Vendimet e rezultateve te zgjedhjeve ne FSHT

Për shpalljen e kandidatëve fitues për autoritetin drejtues të njësive bazë dhe njësisë kryesore në fakultetin e shkencave teknike

 

Vendimi i plote