KIZ Vendim Nr.25

njoftime

Vendim Nr.25 për shpalljen e fituesit të anetarit të Komisionit Zgjedhor të Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore

Njoftimi i plote