ACADEMIC SENATE

The Academic Senate of the University of Vlora “Ismail Qemali” is an elected collegial decision-making body. It decides the strategic planning and most important problems of the institution in the field of teaching, research, administrative and financial organization.
[tab]
[tab_item title=”Senators”]

  1. Prof. Dr. Roland Zisi (Chairman,  Faculty of Humanities)
  2. Prof. Assoc. Dr. Xhiliola Agaraj (Deputy chairman, Faculty of Economic)
  3. Prof. Dr. Albert Qarri (Member, Faculty of Economic)
  4. Prof. Assoc. Dr. Elenica Pjero (Member, Faculty of Economic)
  5. Prof. Assoc. Dr. Filloreta Madani (Member, Faculty of Economic)
  6. Prof. Assoc. Dr. Evelina Bazini (Member, Faculty of Economic)
  7. PhD. Edlira Aliaj (Member, Faculty of Economic)
  8. Prof. Assoc. Dr. Hajdar Kicaj (Member, Faculty of Technical Sciences)
  9. Prof. Assoc. Dr. Kristofor Lapa (Member, Faculty of Technical Sciences)
  10. Prof . Assoc. Dr. Denada Soto (Member, Faculty of Technical Sciences)
  11. Prof. Assoc. Dr. Flora Qarri (Member, Faculty of Technical Sciences)
  12. Prof. Assoc. Dr. Llambrini Sota (Member, Faculty of Technical Sciences)
  13. Prof. Assoc. Dr. Luljeta Gusha (Member, Faculty of Technical Sciences)
  14. Prof. Assoc. Dr.  Armela Panajoti (Member, Faculty of Humanities)
  15. Prof. Assoc. Dr. Frosina Londo (Qyrdeti) (Member, Faculty of Humanities)
  16. Prof. Dr. Bardhosh Gaçe (Member, Faculty of Humanities)
  17. PhD. Esmeralda Laçi (Member, Faculty of Humanities)
  18. Prof. Assoc. Dr. Aurela Saliaj (Member, Faculty of Public Health)
  19. Prof. Dr. Yllka Bilushi (Stramarko) (Member, Faculty of Public Health)
  20. Dr. Majlinda Zahaj (Member, Faculty of Public Health)
  21. PhD. Enkelejd Mëhilli (Member, Faculty of Public Health)
  22. Anxhela Xhindi (Member, student)
  23. Laura Allushaj (Member, student)

[/tab_item]
[tab_item title=”Commissions”]

Budget and Law Commission

Commission of Academic Programs, Curricula and Textbooks 

Commission on Research and Projects

[/tab_item]
[tab_item title=”Regulation”]

Rregullore e Senatit Akademik

[/tab_item]
[tab_item title=”Decision AS 2020″]

Vendim-Nr.-1-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PËRBASHKËT TË STUDIMIT MASTER PROFESIONAL “AKUAKULTURË DHE PESHKIM DETAR”

Vendim-Nr.-2-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË MANAXHIM TURIZMI, BACHELOR NË ADMINISTRIM PUBLIK, BACHELOR NË MARKETING”

Vendim-Nr.-3-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESIONAL NË ADMINISTRIM PUBLIK, MASTER PROFESIONAL NË MARKETING. MASTER PROFESIONAL NË SIPËRMARRJE DHE TURIZËM”

Vendim-Nr.-4-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER I SHKENCAVE NË ADMINISTRIM BIZNESI”

Vendim-Nr.-5-Dt.-09.01.2020″MIRATIM I RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË BIZNESIT”

Vendim-Nr.-6-Dt.-09.01.2020“MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË FINANCËS DHE KONTABILITETIT”

Vendim-Nr.-7-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË KONTABILITET, BACHELOR NË FINANCË”

Vendim-Nr.-8-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESIONAL NË FINANCË, MASTER PROFESIONAL NË KONTABILITET”

Vendim-Nr.-9-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER I SHKENCAVE NË FINANCË, MASTER I SHKENCAVE NË PASURITË E PALUAJTSHME”

Vendim-Nr.-10-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË EKONOMIKS”

Vendim-Nr.-11-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESIONAL NË EKONOMIKS NË SIPËRMARRJE”

Vendim-Nr.-12-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË EKONOMIKSIT”

Vendim-Nr.-13-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË STUDDIMIT TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER I SHKENCAVE NË EKONOMIKS”

Vendim-Nr.-14-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE”

Vendim-Nr.-15-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË GJUHËVE TË HUAJA”

Vendim-Nr.-16-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË GJUHË ANGLEZE, BACHELOR NË GJUHË ITALIANE”

Vendim-Nr.-17-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË: MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CIKLIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËN GJUHË ANGLEZE, MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CILIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËN GJUHË ITALIANE”

Vendim-Nr.-18-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT”

Vendim-Nr.-19-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË MËSUESI PËR ARSIM FILLOR, BACHELOR NË HISTORI – GJEOGRAFI, BACHELOR NË PEDAGOGJINË E SPECIALIZYAR SOCIALE, BACHELOR NË MËSUESI PËR ARSIMIN PARASHKOLLOR”

Vendim-Nr.-20-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË”

Vendim-Nr.-21-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULORES SË PROGRAMIT TË STUDMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI”

Vendim-Nr.-22-Dt.-09.01.2020”MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË DREJTËSISË”

Vendim-Nr.-23-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË DREJTËSI”

Vendim-Nr.-24-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DIPLOMIMIT NË PROGRAMIN E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË DREJTËSI”

Vendim-Nr.-25-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË KIMISË”

Vendim-Nr.-26-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË KIMI”

Vendim-Nr.-27-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË BIOLOGJISË”

Vendim-Nr.-28-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË BIOLOGJI”

Vendim-Nr.-29-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLITË TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË INXHINIERI MEKANIKE, BACHELOR NË INXHINIERI NAVALE, BACHELOR NË INXHINIERI ELEKTRIKE”

Vendim-Nr.-30-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE SË DEPARTAMENTIT TË INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJIVE DETARE”

Vendim-Nr.-31-Dt.-09.01.2020″MIRATMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË MATEMATIKËS”

Vendim-Nr.-32-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË MATEMATIKË”

Vendim-Nr.-33-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË FIZIKËS”

Vendim-Nr.-34-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË INFORMATIKË, BACHELOR NË SHKENCA KOMPJUTETRIKE, BACHELOR NË TEKNOLOGJI INFORMACIONI”

Vendim-Nr.-35-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË SHKENCAVE KOMPJUTERIKE”

Vendim-Nr.-36-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË SHKENCAVE DETARE”

Vendim-Nr.-37-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË NAVIGACION”

Vendim-Nr.-38-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZGJEDHJEVE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim-Nr.-39-Dt.-09.01.2020″ÇELJEN E PROCESIT TË VETËKANDIDIMIT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË ETIKËS NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim-Nr.-40-Dt.-29.01.2020″ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË ETIKËS NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”VLORË”

Vendim-Nr.-41-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E STRATEGJISË SË INTEGRIMIT DHE TRAJNIMIT TË STAFIT TË RI TË REKRUTUAR NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim-Nr.-42-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË BRENDSHMË TË SEKTORIT TË BIBLIOTEKËS SHKËNCORE UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim-Nr.-43-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI STUDIMI DYVJEÇAR: TEKNIK LABORATORI”

Vendim-Nr.-44-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI STUDIMI DYVJEÇAR: TEKNOLOGJI E SHKENCAVE USHQIMORE”

Vendim-Nr.-45-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI STUDIMI DYCJEÇAR: AKUAKULTURË DHE HIGJENË E PRODUKTEVE TË PESHKIMIT”

Vendim-Nr.-46-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E RIHAPJES SË PROGRAMIT TË STUDIMIT: BACHELOR NË MATEMATIKË – FINANCË”

Vendim-Nr.-47-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: MASTER I SHKENCAVE NË MENAXHIM TRANSPORTI INTERMODAL”

Vendim-Nr.-48-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI STUDIMI DYVJEÇAR: SEKRETAR ADMINISTRATIVE DHE MBIKQYRËS ZYRE”

Vendim-Nr.-49-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: BACHELOR NË PËRKTHIM – REDAKTORI NË ANGLISHTË PËR QËLLIME TË POSAÇME”

Vendim-Nr.-50-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: MASTER PROFESSIONAL NË UDHËRRËFIM DHE KOMUNIKIM TURSTIK”

Vendim-Nr.-51-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT MASTER NË MËSUESI PËR HISTORI – GJEOGRAFI”

Vendim-Nr.-52-Dt.-29.01.2020″RIORGANIZIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT: BACHELOR NË DREJTËSI NË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

Vendim-Nr.-53-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: BACHELOR NË TEKNOLOGJI LABORATORY”

Vendim-Nr.-54-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMI TË RI TË STUDIMIT DYVJEÇAR: SHËRBIME KUJDESI PËR FËMIJË”

Vendim-Nr.-55-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT DYVJEÇAR: ASISTENCË NË GERIARTRI”

Vendim-Nr.-56-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: BACHELOR NË MEDIA, KOMUNIKIM DHE TRASHËGIMI KULTURORE

Vendim-Nr.-57-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT PËR TË GJITHA CIKLET PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021″

Vendim-Nr.-58-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT PËR TË GJITHA CIKLET PËR VITIN AKADEMIK 2021 – 2022″

Vendim-Nr.-59-Dt.-11.02.2020 60. “”MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ORGANIZIMIN E ZGJEDHJEVE PËR AUTORITETET DHE ORGANET DREJTUESE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË””

Vendim-Nr.-60-Dt.-11.02.2020 60. “MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: BACHELOR NË EDUKIM FIZIK DHE SPORTE”

Vendim-Nr.-61-Dt. 11.02.2020 “PER DHENIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” PROF.DR. SHEZAI RROKES”

Vendim-Nr.-62-Dt.11.02.2020- “PER KRITERET DHE STANDARTET PER KONTROLLIN ANTIPLAGJIATURE TE DISERTACIONEVE TE PERDORURA PER MARJEN E GRADES SHKENCORE NE UV”

Vendim-Nr.-63-Dt.18.02.2020- “PER CELJEN E PROCEDURAVE PER NGRITJEN E KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR (KIZ) NE UV”

Vendim-Nr.-64-Dt.18.02.2020- “PER CELJEN E PROCEDURAVE PER NGRITJEN E KOMISIONIT TE APELIMIT NE UV”

Vendim-Nr.-65-Dt.18.02.2020- “VKM NR. 778, DATE 26.12.2018”

Vendim-Nr.-66-Dt.-27.02.2020-Ngritjen-e-Komisionit-Institucional-Zgjedhor

Vendim-Nr.-67-Dt.-27.02.2020-Ngritja-e-Komisionit-të-Apelimit

Vendim-Nr.-68-Dt.-03.03.2020-Per miratimin e numrit te anetareve per Senatin Akademik

Vendim-Nr.-69-Dt.-25.03.2020-Per miratimin paraprak te Planit Buxhetor, 2020

Vendim-Nr.-70-Dt.-26.03.2020-Per miratimin e hapjes se Departamentit te Histori Gjeografise

Vendim-Nr.-71-Dt.-29.04.2020-Per organizimin e procesit mesimor online ne UV

Vendim-Nr.-72-Dt.-30.04.2020-Per shfuqizimin e pikes 13 te nenit 25″Dokumetacioni per kandidim” per zgjedhjet e autoriteteve dhe organet drejtuese.

Vendim-Nr.-73-Dt.-16.06.2020-Per ngritjen e trupit te punes per hartimin e planit te masave, bazuar ne propozimet e njesise baze, per permiresimin e vazhdueshem te cilesise per programet e studimit dhe mesimdhenies ne Universitetin “Ismail Qemali” Vlore

Vendim-Nr.-74-Dt.-16.06.2020-Per Proceduren e analizes se pyetesoreve te studenteve per vleresimin dhe permiresimin e cilesise se sherbimeve te ofruara prej stafit administrativ dhe ndihemesakademik te Universitetit “Ismail Qemali” Vlore

Vendim-Nr.-75-Dt.-02.07.2020 – Celja e programit te studimit te ciklit te dyte “Master i Perbashket ne Kultura Euromesdhetare dhe Turizem”

Vendim-Nr.-76-Dt.-02.07.2020 – Per miratimin e rregullores se programit te studimit te ciklit te dyte ” Master i Shkencave ne Perkthim dhe Interpretim “

 

Vendim Nr. 77, datë 20.08.2020 Për Miratimin e planit buxhetor afatmesëm 2021-2023 të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë

Vendim Nr.78 , datë 08. 09. 2020 Mbi Miratimin e datës së fillimit të procedurës së regjistrimit të studentëve në ciklin e dytë të studimeve

Vendim Nr.79 , datë 08. 09. 2020 Mbi Kostituimin e Senatit Akademit të Universitetit “ISMAIL QEMALI”, Vlorë

Vendim Nr.80 , datë 08.09.2020 Për Emërimin e Zevendesrektirit për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillimin Institucional në Universitetin “ISMAIL QEMALI”, Vlorë

Vendim Nr.81 , datë 08. 09. 2020 Mbi një shtesë në Vendimin Nr. 62, Datë 11. 02. 2020 “PER KRITERET DHE STANDARTET PER KONTROLLIN ANTIPAGJATURE TE DISERTACIONEVE TE PERDORURA PER MARRJEN E GRADES SHKENCORE NE UV”

Vendim Nr. 82 , datë 08. 09. 2020 Mbi MIRATIMIN E SEKRETARIT TE SENATIT AKADEMIK TE UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORE

Vendim Nr.83, datë 25.09.2020 Për Miratimin e Programit të ri të studimit me karakter profesional në “Udhërrëfyes turistik për rajonin e jugut”

Vendim Nr. 84 , datë 25. 09. 2020 Për Miratimin e programit te ri të studimit të Ciklit të Parë “Bachelor në perkthim ne Anglishte për qëllime të posaçme”

Vendim Nr. 85 , datë 25. 09. 2020 Për miratimin e ndryshimeve deri në masën 20% në programin e ciklit të parë të studimeve “Bachelor ne Gjuhe Shqipe dhe Letërsi”

Vendim Nr.86 , datë 25. 09. 2020 PER MIRATIMIN E NDRYSIDMEVE DERI NE MASEN 20% NE PROGRAMIN E CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE NE MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE”

Vendim Nr.87, datë 25.09.2020 Për miratimin e programit të ri të studimit në ciklin e dytë të studimeve “Master Shkencor në Administrim Publik”

Vendim Nr.88 , datë 29. 09. 2020 PER EMERIMIN E ZEVENDESREKTORIT AKADEMIK NE UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORE

Vendim Nr. 89, datë 29. 09. 2020 PER EMERIMIN E ZEVENDESREKTORIT PER KERKIMIN SHKENCOR DHE ZHVILLIMIN INSTITUCIONAL NE UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORE

Vendim Nr. 90, datë 29.09.2020 Për një ndryshim në kriterin e gjuhës së huaj për pranimet në ciklin e dytë të studimeve

Vendim Nr. 91, datë 29.09.2020 Për miratim të emërtimit të programit të studimit me karakter profesional “Teknik Laboratori Kimik”

 

 

[/tab_item]
[tab_item title=”Decision AS 2019″]

Vendim Senati Nr.1, datë 14.01.2019″PËRNDRYSHIM DHE SHTESË NË VENDIM NR. 30 TË SENATIT AKADEMIK, DATË 27.06.2018 “PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË SHKOLLIMIT PËR PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2018- 2019”

Vendim Senati Nr.2, datë 14.01.2019″MIRATIMIN E LISTËS SË STUDENTËVE MË NOTË MESATARE VJETORE 9 DERI NË 10″

Vendim Senati Nr.3, datë 23.01.2019″NDRYSHIM TË VENDIMIT TË SENATIT AKADEMIK NR. 44, DATË 05.04.2017″

Vendim Senati Nr.4, datë 23.01.2019″RREGULLORE PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLAVE STUDENTORË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.5, datë 04.02.2019″RIMIRATIMIN E STATUTIT TE UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.6, datë 04.02.2019″MASËN E KOMPESIMIT FINANCIAR TË ANËTARËVE TË SENATIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.7, datë 04.02.2019″PLOTËSIMIN E VENDEVE TË MBETURA VACANT NË SENATIN AKADEMIK”

Vendim Senati Nr.8, datë 07.02.2019″MIRATIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT PËR TË GJITHA CIKLET PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020″

Vendim Senati Nr.9, datë 07.02.2019″MIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT PËR TE GJITHA CIKLET PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021″

Vendim Senati Nr.10, datë 07.02.2019″PËR ÇELJEN E POSAÇME TË KURSEVE NË PROGRAMET E STUDIMIT NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.11, datë 27.02.2019″RIMIRATIMIN E STATUTIT TË UNIVERSITETITI “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.12, datë 27.02.2019″MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË STRUKTURËN ORGANIZATIV TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.13, datë 12.03.2019″MIRATIMIN PARAPRAK TË PLANI BUXHETOR TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË PËR VITIN 2019″

Vendim Senati Nr.14, datë 12.03.2019″LIRIMIN NGA DETYRA E ZËVËNDËS REKTORIT AKADEMIK TË UNIVERSITETITI “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.15, datë 12.03.2019″EMËRIMIN E ZËVËNDËS REKTORIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË

Vendim Senati Nr.16, datë 28.03.2019″MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZGJEDHEN E KËSHILLAVE STUDENTORË”

Vendim Senati Nr.17, datë 28.03.2019″PLANIN E MASAVE PËR PËRMIRËSIMIN E VAZHDUESHËM TË CILËSISË NË PROGRAMET E STUDIMIT DHE MËSIMDHËNIE NË UV”

Vendim Senati Nr.18 datë 17.04.2019″MIRATIMIN FORMAL TË KANDIDATURËS SË ANXHELA BREGAJT SI ANËTAR I SENTATIT AKADEMIK, PËRFAQËSIA E STUDENTËVE”

Vendim Senati Nr.19 datë 16.05.2019″MIRTIMIN E RREGULLORES PËR IMPLEMENTIMIN E MARRËVESHJEVE NDËRINSTITUCIONALE NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS +, KA107 INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY”

Vendim Senati Nr.20 datë 24.05.2019″ZGJEDHJEN E ANËTARËVE NË KOMISIONIN INSTITUCIONAL ZGJEDHJOR TË STUDENTËCE DHE NË KOMISIONIN E APELIMIT TË STUDENTËVE”

Vendim Senati Nr.21 datë 05.06.2019″DHËNIE MENDIMI NGA SENATI AKADEMIK PËR KATEGORINË E PAGAVE TË PËRSONELIT AKADEMIK”

Vendim Senati Nr.22 datë 19.06.2019″ZGJEDHJEN E SEKRETARIT DHE NJE ANËTARI NË KOMISININ INSTITUCIONAL ZGJEDHOR TË STUDENTËVE”

Vendim Senati Nr.23 datë 19.06.2019″RIORGANIZIMIN E GRUPEVE MËSIMORE, KËRKIMRE – SHKENCORE TË DEPARTAMENTIT TË GJUHËVE TË HUAJA”

Vendim Senati Nr.24 datë 01.07.2019″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT DYVJEÇAR: ASISTENCË NË GERIARTRI”

Vendim Senati Nr.25 datë 01.07.2019″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT DYVJEÇAR” SHËRBIME KUJDESI PËR FËMIJË”

Vendim Senati Nr.26 datë 01.07.2019″MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË ËMËRTITMIT TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE NË FAKULTETIN E SHKECAVE HUMANE DHE DREJTËSI”

Vendim Senati Nr.27 datë 01.07.2019″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: MASTER I SHKENCAVE NË MENAXHIM TRANSPORTI INTERMODAL”

Vendim Senati Nr.28 datë 01.07.2019″MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË MASËN 20% PËR PËRSHTATJE SIPAS VKM NR. 41, DATË 24.01.2018 NË PROGRAMIN E STUDIMIT: MASTER I SHKENVAE NË PËRKTHM DHE INTERPRETIM”

Vendim Senati Nr.29 datë 01.07.2019″RIEMËRTIM TË PROGRAMIT TË STUDIMIT MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CIKLIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËN GJUHË ANGLEZE, MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CIKLIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËN GJUHË ITALIANE NË MASTER NË MËSIMDHËNIE NË GJUHË ANGLEZE DHE MASTER NË MËSIMDHËNIE NË GJUHË ITALIANE”

Vendim Senati Nr.30 datë 01.07.2019″DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” DR. JOHANN SATTELER”

Vendim Senati Nr.31 datë 05.07.2019″MIRATIMINE NJË NDRYSHIMI NË RREGULLOREN PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLAVE STUDENTORË”

Vendim Senati Nr.32 datë 05.07.2019″FORMATI I FOTOVE NË DIPLOMA/CERTIFIKATAT E LËSHUARA NA UV”

Vendim Senati Nr.33 datë 05.07.2019″CAKTIMIN E RELATORËVE PËR DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” DR. JOHANN SATTLER”

Vendim Senati Nr.34 datë 17.07.2019″RISHIKIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË GJITHA CIKLET PËR VITIN AKADEMIK 2019 -2020 TË OFRUARA NGA FAKULTETI I SHËNDETIT DHE FAKULTETI EKONOMISË”

Vendim Senati Nr.35 datë 17.07.2019″MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË SHKENCA ADMINISTRATIVE”

Vendim Senati Nr.36 datë 17.07.2019″MIRATIMIN E NDRYSIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË E DREJTË PENALE”

Vendim Senati Nr.37 datë 17.07.2019″MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NËN MASËN 20% PËR PËRSHTATJE SIAPS VKM NR.41, DATË 24.01.2018 ” NË PROGRAMIN E STUDIMIT: MASTER I SHKENCAVE NË MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE”

Vendim Senati Nr.38 datë 17.07.2019″MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CIKLIN E ULËT ME DREJTIM MINOR PARASHKOLLOR”

Vendim Senati Nr.39 datë 17.07.2019″RIORGANIZIMIN E GRUPEVE MËSIMORE, KËRKIMORE – SHKENCORE TË DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT”

Vendim Senati Nr.40 datë 20.08.2019″MIRATIMIN PARAPRAK TË PLANIT BUXHETOR AFATMESËM TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË PËR VITIN 2020 – 2022″

Vendim Senati Nr.41 datë 20.08.2019″PËR PAGESËN E MBINGARKESËS MËSIMORE PËR VITIN AKADEMIK 2016 -2017″

Vendim Senati Nr.42 datë 20.08.2019″MODELIN E CERTIFIKATEVE QË DO TË JEPEN ME RASTIN E KREMTIMIT TË 25 VJETORIT TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.43 datë 20.08.2019″MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË NENIN 10 NË STATUTIN E UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.44 datë 20.08.2019″MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË NENIN 9 NË STATUTIN E UV”

Vendim Senati Nr.45 datë 20.08.2019 “MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË NENIN 13 NË STATUTIN E UV”

Vendim Senati Nr.46 datë 20.08.2019″MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË STATUTIN E UV”

Vendim Senati Nr.47 datë 12.09.2019″PËR DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” SHKRIMTARIT AUSTRIAK ROBERT MENASSE”

Vendim Senati Nr.48 datë 12.09.2019″PËR DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” PROF. SHABAN SINANIT”

Vendim Senati Nr.49 datë 12.09.2019″PËR ZËVENDËSIM ANËTARI TË KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR STUDENTOR TË UV

Vendim Senati Nr.50 datë 20.09.2019″MIRATIMIN PARAPRAK TË DISA RIALOKIMEVE/NDRYSHIMEVE NË PLANIN BUXHETOR TË UV PËR VITIN 2019″

Vendim Senati Nr.51 datë 20.09.2019″MIRATIMIN E PYETËSORIT PËR STUDENTËT PËR VLERËSIMIN DHE PËRMIRËSIMIN E CILËSISË SË SHËRBIMEVE TË OFRUARA PRËJ STAFIT ADMINISTRATIVE DHE NDIHMËSAKADEMIK NË UV”

Vendim Senati Nr.52 datë 20.09.2019″MIRATIMIN E SHFUQIZIMIT TË PIKËS 4 NË VENDIMIN NR. 17, DATË 28.03.2019 TË SENATIT AKADEMIK TË UV”

Vendim Senati Nr.53 datë 26.09.2019″NJË RIALOKIM TË NUMRIT TË PËRSONELIT AKADEMIK NGA FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE TEK FAKULTETI I SHËNDETIT”

Vendim Senati Nr.54 datë 26.09.2019″CAKTIMIN E NJË PERIUDHE TË RE ZGJEDHORE PËR ANËTARË TË K.I.Z.S PËR STUDENTËT E FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE DHE FAKULTETIT TE EKONOMISË”

Vendim Senati Nr.55 datë 26.09.2019″PËR PLOTËSIM NË VENDIMIN NR. 9, DATË 07.02.2019 TË SENATIT AKADEMIK”

Vendim Senati Nr.56 datë 26.09.2019″PËR NJË NDRYSHIM NË KRITERIN E GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMET NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE”

Vendim Senati Nr.57 datë 11.10.2019″MIRATIMIN E NUMRIT TË CERTIFIKATAVE QË DO TË JEPEN ME RASTIN E 25 VJETORIT TË THEMELIMIT TË UV”

Vendim Senati Nr.58 datë 11.10.2019″MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE PËR VLERËSIMIN ME CERTIFIKATA “NDERI” DHE “MIRËNJOHJË” QË DO TË JEPEN ME RASTIN E 25 VJETORIT TË THEMELIMIT TË UV

Vendim Senati Nr.59 datë 18.10.2019″MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË VEPRIMTARISË SË UV PËR VITIN AKADEMIK 2018 2019″

Vendim Senati Nr.60 datë 24.10.2019″MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË VEPRIMTARISË SË UV PËR VITIN AKADEMIK2018 – 2019″

Vendim Senati Nr.61 datë 13.11.2019″RIORGANIZIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT “BACHELOR NË DREJTËSI” NË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

Vendim Senati Nr.62 datë 13.11.2019″RIALOKIM KUOTASH NË PROGRAMET E STUDIMIT TË FAKULTETIT TË EKONOMISË DHE FAKULTETIT TË SHËNDETIT NË UV”

Vendim-Senati Nr.63.Datë 20.12.2019″MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË VENDIMIN NR. 76, DATË 05.12.2016 TË SENATIT AKADEMIK”

Vendim Nr.64, Dt. 20.12.2019″MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTEN DHE SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE”

Vendim Nr. 65, Datë 20.12.2019″MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE NË UV”

[/tab_item]
[tab_item title=”Decisions AS 2018″]

Vendim Senati Nr.1, datë 12.01.2018
Vendim Senati Nr.2, datë 16.01.2018
Vendim Senati Nr.3, datë 01.02.2018
Vendim Senati Nr.4, datë 01.02.2018
Vendim Senati Nr.5, datë 01.02.2018
Vendim Senati Nr.6, datë 01.02.2018
Vendim Senati Nr.7, datë 14.02.2018
Vendim Senati Nr.8, datë 14.02.2018
Vendim Senati Nr.9, datë 14.02.2018
Vendim Senati Nr.10, datë 14.02.2018
Vendim Senati Nr.11, datë 19.02.2018
Vendim Senati Nr.12, datë 19.02.2018
Vendim Senati Nr.13, datë 01.03.2018
Vendim Senati Nr.14, datë 16.03.2018
Vendim Senati Nr.15, datë 16.03.2018
Vendim Senati Nr.16, datë 16.03.2018
Vendim Senati Nr.17, datë 19.04.2018
Vendim Senati Nr.18, datë 19.04.2018
Vendim Senati Nr.19, datë 19.04.2018
Vendim Senati Nr.20, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.21, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.22, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.23, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.24, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.25, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.26, datë 22.05.2018
Vendim Senati Nr.27, datë 22.05.2018
Vendim Senati Nr.28, datë 22.05.2018
Vendim Senati Nr.29, datë 22.05.2018
Vendim Senati Nr.30, datë 27.06.2018
Vendim Senati Nr.31, datë 27.06.2018
Vendim Senati Nr.32, datë 27.06.2018
Vendim Senati Nr.33, datë 09.07.2018
Vendim Senati Nr.34, datë 09.07.2018
Vendim Senati Nr.35, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.36, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.37, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.38, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.39, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.40, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.41, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.42, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.43, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.44, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.45, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.46, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.47, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.48, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.49, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.50, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.51, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.52, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.53, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.54, datë 17.08.2018
Vendim Senati Nr.55, datë 06.09.2018
Vendim Senati Nr.56, datë 06.09.2018
Vendim Senati Nr.57, datë 06.09.2018
Vendim Senati Nr.58, datë 06.09.2018
Vendim Senati Nr.59, datë 06.09.2018
Vendim Senati Nr.60, datë 21.09.2018
Vendim Senati Nr.61, datë 21.09.2018
Vendim Senati Nr.62, datë 01.10.2018
Vendim Senati Nr.63, datë 01.10.2018
Vendim Senati Nr.67,datë 31.10.2018
Vendim Senati Nr.68, datë 31.10.2018
Vendim Senati Nr.69, datë 31.10.2018
Vendim Senati Nr.70, datë 31.10.2018
Vendim Senati Nr.71, datë 31.10.2018
Vendim Senati Nr.72, datë 08.11.2018
Vendim Senati Nr.73, datë 19.11.2018
Vendim Senati Nr.74, datë 19.11.2018
Vendim Senati Nr.75, datë 19.11.2018

Vendim Senati Nr.76, datë 19.11.2018

Vendim Senati Nr.77, datë 19.11.2018
Vendim Senati Nr.78, datë 23.11.2018

Vendim Senati Nr.79, datë 23.11.2018

Vendim Senati Nr.80, datë 23.11.2018
Vendim Senati Nr.81, datë 23.11.2018

Vendim Senati Nr.82, datë 23.11.2018

Vendim Senati Nr.83, datë 17.12.2018

[/tab_item]
[tab_item title=”Decisions AS 2017″]

Vendim Senati Nr.102, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.101, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.100, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.99, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.98, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.97, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.96, date 24.11.2017

Vendim Senati Nr.95, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.94, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.93.1, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.93, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.92, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.91, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.90, date 04.10.2017

Vendim Senati Nr.89, date 04.10.2017

Vendim Senati Nr.88, date 04.10.2017

Vendim Senati Nr.87, date 04.10.2017

Vendim Senati Nr.86, date 04.09.2017

Vendim Senati Nr.85, date 04.09.2017

Vendim Senati Nr.84, date 23.08.2017

Vendim Senati Nr.83, date 18.07.2017

Vendim Senati Nr.82, date 18.07.2017

Vendim Senati Nr.81, date 18.07.2017

Vendim Senati Nr.80, date 18.07.2017

Vendim Senati Nr.79, date 18.07.2017

Vendim Senati Nr.78, date 13.07.2017

Vendim Senati Nr.77, date 13.07.2017

Vendim Senati Nr.76, date 13.07.2017

Vendim Senati Nr.75, date 13.07.2017

Vendim Senati Nr.74, date 10.07.2017

Vendim Senati Nr.73, date 10.07.2017

Vendim Senati Nr.72, datë 10.07.2017

Vendim Senati Nr.71, datë 10.07.2017

Vendim Senati Nr.70, datë 30.06.2017

Vendim Senati Nr.69, datë 30.06.2017

Vendim Senati Nr.68, datë 13.06.2017

Vendim Senati Nr.67, datë 13.06.2017

Vendim Senati Nr.66, datë 13.06.2017

Vendim Senati Nr.65, datë 13.06.2017

Vendim Senati Nr.64, datë 31.05.2017

Vendim Senati Nr.63, datë 28.04.2017

Vendim Senati Nr.62, datë 27.04.2017

Vendim Senati Nr.61, datë 27.04.2017

Vendim Senati Nr.60, datë 27.04.2017

Vendim Senati Nr.59, datë 27.04.2017

Vendim Senati Nr.58, datë 27.04.2017

Vendim Senati Nr.57, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.56, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.55, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.54, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.53, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.52, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.51, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.50, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.49, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.48, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.47, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.46, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.45, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.44, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.43, datë 31.03.2017

Vendim Senati Nr.42, datë 31.03.2017

Vendim Senati Nr.41, datë 31.03.2017

Vendim Senati Nr.40, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.39, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.38, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.37, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.36, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.35, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.34, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.33, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.32, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.31, datë 01.03.2017

Vendim Senati Nr.30, datë 20.02.2017

Vendim Senati Nr.29, datë 20.02.2017

Vendim Senati Nr.28, datë 20.02.2017

Vendim Senati Nr.27, datë 10.02.2017

Vendim Senati Nr.26, datë 10.02.2017

Vendim Senati Nr.25, datë 10.02.2017

Vendim Senati Nr.24, datë 10.02.2017

Vendim Senati Nr.23, datë 10.02.2017

Vendim Senati Nr.22, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.21, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.20, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.19, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.18, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.17, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.16, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.15, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.14, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.13, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.12, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.11, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.10, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.09, datë 26.01.2017

Vendim Senati Nr.08, datë 26.01.2017

Vendim Senati Nr.07, datë 26.01.2017

Vendim Senati Nr.06, datë 26.01.2017

Vendim Senati Nr.05, datë 13.01.2017

Vendim Senati Nr.04, datë 13.01.2017

Vendim Senati Nr.03, datë 13.01.2017

Vendim Senati Nr.02, datë 13.01.2017

Vendim Senati Nr.01, datë 13.01.2017

 

[/tab_item]
[tab_item title=”Decisions AS 2016″]

Vendim Senati Nr. 87 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 86 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 85 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 84 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 83 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 82 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 81 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 80 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 79 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 78 datë 05.12.2016

Vendim Senati Nr. 77 datë 05.12.2016 

Vendim Senati Nr. 76 datë 05.12.2016

Vendim Senati Nr. 75 datë 05.12.2016

Vendim Senati Nr. 74 datë 22.11.2016

Vendim Senati Nr. 73 datë 22.11.2016

Vendim Senati Nr. 72 datë 22.11.2016

Vendim Senati Nr. 71 datë 22.11.2016

Vendim Senati Nr. 70 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 69 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 68 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 67 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 66 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 65 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 64 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 63 datë 03.11.2016

Vendim Senati Nr. 62 datë 03.11.2016

Vendim Senati Nr. 61 datë 03.11.2016

Vendim Senati Nr. 60 datë 03.11.2016

Vendim Senati Nr. 59 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 58 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 57 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 56 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 55 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 54 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 53 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 52 datë 31.10.2016 

Vendim Senati Nr. 51 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 50 datë 13.10.2016

Vendim Senati Nr. 49 datë 11.10.2016

Vendim Senati Nr. 48 datë 11.10.2016

Vendim Senati Nr. 47 datë 11.10.2016

Vendim Senati Nr. 46 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 45 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 44 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 43 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 42 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 41 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 40 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 39 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 38 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 37 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 36 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 35 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 34 datë 06.10.2016 

Vendim Senati Nr. 32 datë 06.09.2016

Vendim Senati Nr. 31 datë 01.09.2016

Vendim Senati Nr.30 datë 01.09.2016

Vendim Senati Nr.29 datë 16.08.2016

Vendim Senati Nr.27 datë 15.07.2016

Vendim Senati Nr.26/1 datë 13.06.2016


[/tab_item]

[/tab_item]

[/tab]