Rregullore për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë

Sorry, this entry is only available in Albanian.