» EMPLOYMENT ANNOUNCEMENTS

 

Anullim procedure punësimi për personel administrativ, Specialist Finance

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 16.06.2020

 

Njoftim punësimi specialist finance

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 05.06.2020

 

Njoftim punesimi specialist jurist

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 05.06.2020

 

Shpallje e vendit të lirë të punës Asistent –lektor në Departamentin e Biologjisë

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 14.01.2020

 

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV

06.12.2019

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 06.12.2019

 

Njoftim punësimi

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 04.12.2019

 

PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK

13.11.2019

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 13.11.2019

 

Njoftimin për konkurim të hapur kontratë 1 vjeçare dega e Turizmit

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 25.10.2019

 

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË NAVALE DHE MEKANIKE

21.10.2019

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 21.10.2019

 

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTE NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË ELEKTRIKE

21.10.2019

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 21.10.2019

 

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË KIMISË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE

18.10.2019

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 18.10.2019

 

Njoftim Punesimi prane departamentit te biologjise FSHT

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 11.10.2019

 

NJoftim punësimi pranë pranë Departamentit te Infermierisë

27.09.2019

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 27.09.2019

 

NJoftim punësimi pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetsor

27.09.2019

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 27.09.2019

 

NJoftim punësimi pranë Qëndres Kërkimore-Shkencore të Shëndetit Publik

27.09.2019

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 27.09.2019

 

NJoftim punësimi pranë qendrës kërkimore shkencore FSHP

20.09.2019

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 20.09.2019

 

Specialist i rregjistrimeve dhe statistikës në Sektorin e Kurrikulave dhe Shërbimit ndaj Studentëve

03.07.2019

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 03.07.2019

 

Personel kërkimor shkencor, Specialist Biolog Detar

27.06.2019

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 27.06.2019

 

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR

18.06.2019

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 18.06.2019

 

Njoftim punesimi – SPECIALISTE PROTOKOLLI/ASISTENTE DEKANI PRANË DEKANIT TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE

04.04.2019

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 04.04.2019

 

Njoftim punesimi – PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË KURRIKULAVE DHE SHËRBIMIT NDAJ STUDENTËVE

02.04.2019

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 02.04.2019

 

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EKONOMIKSIT

25.02.2019

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 25.02.2019

 

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT NË FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE

14.12.2018

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 14.12.2018

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË, KËRKON TË REKRUTOJË SPECIALIST JURIST PRANË SEKTORIT JURIDIK

05.12.2018

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 05.12.2018

 

Fakulteti i Shkencave Humane kërkon të rekrutojë anëtarë në Departamentin e Drejtësisë me kohë të pjesshme

20.11.2018

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 20.11.2018

 

Fakulteti i Shkencave Teknike kërkon të rekrutojë në Departamentin e Kimisë 1 (një) pedagogë me kohë të plotë

12.11.2018

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 12.11.2018

 

Fakulteti i Shkencave Teknike kërkon të rekrutojë në Departamentin e Shkencave Kompjuterike një Laborant

22.10.2018

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 22.10.2018

 

Fakulteti i Shkencave Teknike  kërkon të rekrutojë në Departamentin e Biologjisë 1 pedagog me kohë të pjesshme

19.10.2018

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 19.10.2018

 

Personel ndihmësakademik në Departamentin e Gjuhëve të Huaja

11.10.2018

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 11.10.2018

 

Fakulteti i Shëndetit Publik kërkon të rekrutojë një pedagog të fushës së Mjekësisë

11.10.2018

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 11.10.2018

 

SPECIALIST AUDIT/JURIST NË SEKTORIN E AUDITIT

22.05.2018

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 22.05.2018

 

SKEMA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR PUNONJËS

18.05.2018

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 18.05.2018

 

Sekretare pranë Departamentit të Drejtësisë

07.05.2018

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 07.05.2018

 

SPECIALIST PROKURIMESH –INXHINIER NË SEKTORIN E PROKURIMEVE

07.05.2018

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 07.05.2018

 

Skema e vlerësimit të kandidatëve për personel Administrativ, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse

04.05.2018

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 04.05.2018

 

Skema e vlerësimit

03.05.2018

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 03.05.2018

 

Njoftim punësimi

16.04.2018

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 16.04.2018

 

Njoftim punësimi

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 04.04.2018

 

Njoftim punesimi

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 15.03.2018

 

Njoftim punësimi

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 23.02.2018

 

Njoftim punësimi

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 15.02.2018

 

Njoftim punësimi

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 13.02.2018

 

Njoftim punësimi

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 06.02.2018

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në Fakultetin e Shëndetit Publik, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   DEPARTAMENTI I INFERMIERISË   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë (një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) pedagog të fushës së Infermierisë:   Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me kohë të plotë. Mësimdhënie në modulet e Lëndëve infermierore në veprimtaritë...
Lexo me shume »

Publikuar 26.01.2018

 

Njoftim punësimi

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë dhe kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në Departamentin e Shkencave Kompjuterike, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:     FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë ( një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) personel akademik Përshkrimi i vendit të punës: Personel akademik me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike:...
Lexo me shume »

Publikuar 26.01.2018

 

Njoftim punësimi

26.01.2018

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në Departamentin e Kimisë, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:     FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI KIMISË   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë ( një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) personel akademik Përshkrimi i vendit të punës: Personel akademik me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: leksione, seminare Kërkim shkencor individual dhe në...
Lexo me shume »

Publikuar 26.01.2018

 

Njoftim punësimi

12.12.2017

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 12.12.2017

 

Njoftim punësimi

06.12.2017

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 06.12.2017

 

Njoftim punësimi

05.12.2017

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 05.12.2017

 

Njoftim punësimi

04.12.2017

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 04.12.2017

 

Njoftim punësimi

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 20.11.2017

 

Njoftim punësimi

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 16.11.2017

 

Njoftim punësimi

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 14.11.2017

 

Njoftim punësimi

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 14.11.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   DEPARTAMENTI I INFERMIERISË   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë (një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) pedagog të fushës së Mjekësisë. Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në modulet e Lëndëve Paraklinike në veprimtaritë...
Lexo me shume »

Publikuar 07.11.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:     FAKULTETI I EKONOMISË   DEPARTAMENTI I BIZNESIT   Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme (4 vende të lirë) si më poshtë:   4 (katër) personel akademik Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhimin me kohë të pjesshme. Mësimdhënie e lëndëve të marketingut që zhvillohen në programin mësimor të...
Lexo me shume »

Publikuar 07.11.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vendin e lirë të punës, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   QENDRA KËRKIMORE SHKENCORE SHËNDETIT PUBLIK   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë (një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) pedagog të fushës së Mjekësisë. Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në modulet e Lëndëve...
Lexo me shume »

Publikuar 25.10.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE   DEPARTAMENTI I EDUKIMIT   Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme (4 vende të lirë) si më poshtë:   1 (një) pedagog i profilit arkeologji entologji Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhimin me kohë të pjesshme. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.   1...
Lexo me shume »

Publikuar 24.10.2017

 

Njoftim Punësimi

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË   Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme (dy vende të lirë) si më poshtë:   2 (dy) anëtarë në kategorinë Asistent - lektor Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog ( Kategoria Asistent-lektor ) me angazhimin me kohë të pjesshme. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike  ...
Lexo me shume »

Publikuar 18.10.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE   DEPARTAMENTI GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë (  një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) personel akademik për Gjuhë Shqipe Përshkrimi i vendit të punës: Personel akademik me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike:...
Lexo me shume »

Publikuar 13.10.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë dhe angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   DEPARTAMENTI I KUJDESIT SHËNDETËSOR   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë (një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) pedagog të fushës së Mjekësisë. Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie...
Lexo me shume »

Publikuar 09.10.2017

 

Njoftim Punësimi

02.10.2017

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:   Punonjës pastrimi/sanitar (një vend i lirë) si më poshtë:   Niveli minimal i diplomës “Arsim 8-vjecar” - Niveli i pagës bazë sipas klasës  I; PËRGJEGJËSITË KRYESORE PËR POZICIONIN:   Është përgjegjës për pastrimin dhe mirëmbajtjen nga ana higjeno-sanitare dhe funksionale e ambjenteve të brendshme dhe të jashtme si dhe te ambjenteve hido-sanitare(tualeteve) të cilat janë në administrim të universitetit “Ismail Qemali“, Vlorë.   KËRKESAT DHE KUALIFIKIME...
Lexo me shume »

Publikuar 02.10.2017