Orari sipas fakulteteve
  • Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Kapaciteti Te Regjistruar
   ALB 380 Shkrim akademik H, M 12:00-13:00 A 403 EVIS HUDHERA 80 56
   ALB 380 Shkrim akademik H, M 13:00-14:00 A 403 EVIS HUDHERA 80 25
   BIZ 140 Menaxhim biznesi R, E 08:00-09:30 A 301 ENIDA PULAJ 100 85
   BIZ 140 Menaxhim biznesi H, M, P 11:00-12:00 A 301 REZARTA HASANAJ 100 56
   BIZ 140 Menaxhim biznesi H, M, P 09:00-10:00 A 401 ARBEN HYSI 80 34
   BIZ 230 Sjellje organizative R, E 11:00-12:30 A 204 DORIANA FEIMI 70 50
   BIZ 230 Sjellje organizative R, E 08:00-09:30 A 204 ZAMIRA SINAJ 70 86
   BIZ 233 Sipermarrje dhe menaxhim biznes i vogel/mesem R, E 12:30-14:00 A 204 ALBA DUMI 70 72
   BIZ 242 Menaxhim i burimeve njerezore H, M, P 09:00-10:00 A 402 ILIRJAN LIPI 80 69
   BIZ 300 Sistemet e informacionit ne ekonomi H, M, P 10:00-11:00 A 203 REZARTA HASANAJ 60 59
   BIZ 343 Menaxhim operacionesh R, E 08:00-09:30 A 404 AMALIA CIPI 70 60
   BIZ 345 Zhvillimi i planit te biznesit H, M, P 10:00-11:00 A 102 ILIRJAN LIPI 60 66
   CSE 290 Sistemet e informacionit ne ekonomi H, M, P 13:00-14:00 A 407 RONEDA MUCO 90 34
   DRE 270 Legjislacioni per turizmin H, M, P 12:00-13:00 A 404 STAF BIZ02 70 48
   ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 301 FJONA ZENELI 100 96
   ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 407 PRANVERA RESULAJ 90 72
   ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 401 EMI MALAJ 80 43
   ECN 170 Mikroekonomi R, E 11:00-12:30 A 403 LORENA ALIKAJ 80 77
   ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 402 EDLIRA ALIAJ 80 10
   ECN 170 Mikroekonomi H, M, P 09:00-10:00 A 408 MATILDA VELIU 90 50
   ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 206 KLAUDJA GUGA 70 63
   ECN 270 Makroekonomi H, M, P 10:00-11:00 A 104 MATILDA VELIU 60 34
   ECN 270 Makroekonomi R, E 11:00-12:30 A 104 KLAUDJA GUGA 60 32
   ECN 273 Ekonomiks menaxherial H, M, P 11:00-12:00 A 408 MATILDA VELIU 90 67
   ECN 274 Ekonomiks i punes R, E 11:00-12:30 A 205 EMI MALAJ 70 64
   ECN 328 Rritja ekonomike dhe zhvillimi R, E 13:00-14:00 A 205 EMI MALAJ 70 55
   ECN 370 Ekonometri R, E 08:00-09:30 A 404 FJONA ZENELI 70 64
   ECN 370 Ekonometri H, M, P 11:00-12:00 A 407 FLORIAN MITI 90 48
   ECN 370 Ekonometri H, M, P 12:00-13:00 A 407 FLORIAN MITI 90 57
   ECN 373 Ekonomiks nderkombetar H, M, P 09:00-10:00 A 205 ILIRA PULAJ 70 56
   ECN 374 Ekonomiks financiar R, E 09:30-11:00 A 205 LORENA ALIKAJ 70 31
   ECN 379 Ekonomiks i integrimit europian R, E 11:00-12:30 A 402 FLORIAN MITI 80 33
   FIN 110 Parimet e kontabilitetit H, M, P 09:00-10:00 A 403 BRIKENA SULEJMANI 80 64
   FIN 110 Parimet e kontabilitetit H, M, P 10:00-11:00 A 401 BRIKENA SULEJMANI 80 36
   FIN 110 Parimet e kontabilitetit R, E 11:00-12:30 A 403 Blerina Petrit Dervishaj 80 1
   FIN 110 Parimet e kontabilitetit R, E 11:00-12:30 A 403 Blerina Petrit Dervishaj 80 13
   FIN 110 Parimet e kontabilitetit H, M, P 10:00-11:00 A 301 VALBONA GJINI 100 68
   FIN 110 Parimet e kontabilitetit H, M, P 10:00-11:00 A 407 MIGENA ISMET PETANAJ 90 56
   FIN 110 Parimet e kontabilitetit H, M, P 09:00-10:00 A 206 GRIGOR DEDE 70 82
   FIN 110 Parimet e kontabilitetit H, M, P 10:00-11:00 A 408 MIRANDA HAXHIU 90 59
   FIN 210 Kontabilitet financiar R, E 11:00-12:30 A 207 FILLORETA MADANI 80 56
   FIN 210 Kontabilitet financiar H, M, P 09:00-10:00 A 103 VALBONA GJINI 80 37
   FIN 210 Kontabilitet financiar H, M, P 09:00-10:00 A 402 MIRANDA HAXHIU 80 31
   FIN 215 Institucionet financiare H, M, P 08:00-09:00 A 206 BRIKENA SULEJMANI 70 92
   FIN 215 Institucionet financiare H, M, P 09:00-10:00 A 207 ERALD PELARI 80 65
   FIN 219 Sistemet fiskale H, M, P 10:00-11:00 A 207 ERALD PELARI 80 71
   FIN 219 Sistemet fiskale H, M, P 11:00-12:00 A 403 MIGENA ISMET PETANAJ 80 98
   FIN 220 Financa 2 R, E 09:30-11:00 A 207 FILLORETA MADANI 80 92
   FIN 220 Financa 2 R, E 12:30-14:00 A 407 OLTIANA MUHARREMI 90 46
   FIN 220 Financa 2 H, M, P 10:00-11:00 A 403 YLLDEZE SOKOLI 80 9
   FIN 312 Kontabilitet kosto-drejtimit R, E 09:30-11:00 A 405 LORENA TARAJ 80 72
   FIN 313 Kontabilitet i aplikuar R, E 09:30-11:00 A 103 Blerina Petrit Dervishaj 80 80
   FIN 317 Vendimet financiare te korporatave R, E 11:00-12:30 A 407 OLTIANA MUHARREMI 90 68
   FIN 317 Vendimet financiare te korporatave H, M, P 09:00-10:00 A 405 LORENA TARAJ 80 76
   FIN 322 Kontabilitet drejtimi H, M, P 09:00-10:00 A 201 YLLDEZE SOKOLI 60 17
   FIN 331 Analiza e pasqyrave financiare R, E 09:30-11:00 A 203 VALBONA GJINI 60 14
   FIN 352 Auditim H, M, P 10:00-11:00 A 206 ALMIDIA KAFIA 70 40
   MKT 110 Bazat e marketingut R, E 09:30-11:00 A 403 EVELINA BAZINI 80 72
   MKT 110 Bazat e marketingut R, E 11:00-12:30 A 206 EVELINA BAZINI 70 68
   MKT 110 Bazat e marketingut R, E 09:30-11:00 A 408 XHILIOLA AGARAJ 90 49
   MKT 110 Bazat e marketingut H, M, P 10:00-11:00 A 402 AURELA RAMAJ 80 30
   MKT 211 Drejtim marketingu R, E 11:00-12:30 A 401 XHILIOLA AGARAJ 80 22
   MKT 212 Kerkimi marketing R, E 12:30-14:00 A 301 EVELINA BAZINI 100 23
   MKT 215 Marketing sherbimesh H, M 09:00-10:00 A 406 AURELA RAMAJ 60 22
   MKT 312 Promocion H, M, P 10:00-11:00 A 406 ELENICA PJERO 60 28
   MKT 314 Marketing nderkombetar R, E 09:30-11:00 A 406 STAF BIZ01 60 30
   MKT 332 Marketing territori dhe turizem nderkombetar R, E 09:30-11:00 A 204 SHKELQIM B. SINANAJ 70 21
   MKT 335 Marketing strategjik R, E 08:00-09:30 A 408 XHILIOLA AGARAJ 90 100
   MTE 160 Matematike e zbatuar R, E 08:00-09:00 A 407 STAF ECN02 90 75
   MTE 160 Matematike e zbatuar M, P 11:00-12:00 A 401 STAF ECN03 80 71
   MTE 160 Matematike e zbatuar H, M 08:00-09:00 A 403 STAF MTE07 80 56
   MTE 160 Matematike e zbatuar H, M 08:00-09:00 A 301 STAF MTE07 100 100
   MTE 160 Matematike e zbatuar H, M 12:00-13:00 A 403 STAF ECN01 80 51
   MTE 160 Matematike e zbatuar H, M 12:00-13:00 A 206 STAF ECN02 70 14
   MTE 160 Matematike e zbatuar M, P 08:00-09:00 A 207 STAF ECN03 80 36
   MTE 220 Statistik H, M, P 13:00-14:00 A 206 STAF ECN03 70 57
   MTE 220 Statistik H, M, P 08:00-09:00 A 405 STAF ECN03 80 36
   MTE 220 Statistik R, E 08:00-09:30 A 405 STAF ECN04 80 50
   TUR 243 Ekonomiks turizmi H, M, P 10:00-11:00 A 404 REZARTA BROKAJ 70 54
   TUR 244 Pasurite kulturore per op.turistik R, E 11:00-12:30 A 201 ZAMIRA SINAJ 60 27
   TUR 252 Ekonomi ambient dhe turizem i qendrueshem R, E 11:00-12:30 A 404 SHKELQIM B. SINANAJ 70 51
   TUR 362 Drejtim ndermarrjesh turistike P 08:00-11:00 A 105 FIORALBA VELA 70 21
   TUR 365 Menaxhim transporti H, M, P 09:00-10:00 A 404 REZARTA BROKAJ 70 24
  • Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Kapaciteti Te Regjistruar
   ALB 131 Fonetike e drejtshkrim i shqipes R, E 10:30-12:00 B 404 ARTAN XHAFERAJ 95 84
   ALB 149 Gjuhe shqipe II H, M, P 08:00-09:00 B 109 LEKA SKENDAJ 135 68
   ALB 155 Hyrje ne shkencen per letersine H, M 10:00-12:00 B 404 ERMIR XHINDI 95 78
   ALB 163 Letersi boterore I R, E 08:00-10:00 B 404 ROLAND MITRO ZISI 95 81
   ALB 225 Sociolinguistike H, M, P 09:00-10:00 B 401 MIGENA BALLA 100 72
   ALB 230 Stilistike e pragmatike R, E 08:00-10:00 B 401 GLADIOLA ELEZI 100 77
   ALB 236 Histori e gjuhes standarte shqipe H, M, P 08:00-09:00 B 301 EVIS HUDHERA 80 13
   ALB 268 Sintakse e gjuhes shqipe H, M 10:00-12:00 B 401 VILMA BELLO 100 78
   ALB 281 Folklor shqiptar H, M, P 08:00-09:00 B 401 BARDHOSH GACE 100 77
   ALB 320 Estetike H, M 12:00-14:00 B 301 ALTA ABDUL HALUCI 80 49
   ALB 336 Letersi shqipe III H, M 10:00-12:00 B 301 ETJONA HOXHA 80 64
   ALB 357 Histori e kritikes dhe historiografise letrare shqiptare R, E 08:00-10:00 B 301 EDLIRA CERKEZI 80 16
   ALB 365 Letersi boterore III R, E 10:00-12:00 B 301 MARIGLENA MEMINAJ 80 64
   ARK 156 Kultura Ilire e epokes bronx-hekur H, M 10:00-11:00 B 308 ALEKS TRUSHAJ 90 54
   ARK 157 Kultura qytetare Ilire H, M, P 11:00-12:00 B 308 ERMAL STAVRO SINA 90 55
   BIO 341 Biologji e pergjithshme H, M 09:30-11:00 C 102 ORESTA SULEJMAN SALIAJ 100 93
   CSH 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi M, P 14:00-16:00 B 111 BESNIK MEHMETAJ 100 100
   CSH 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi H, M 11:00-12:00 B 409 STAF INFO 01 100 100
   DRE 127 Histori e shtetit dhe se drejtes ne shqiperi R, E 08:00-09:30 B 305 JONIDA MEHMETAJ 80 76
   DRE 127 Histori e shtetit dhe se drejtes ne shqiperi H, M, P 11:00-12:00 B 305 ULVIN VEIZAJ 80 53
   DRE 131 E drejte civile 1 H, M, P 09:00-10:00 B 305 ERGYSA IKONOMI 80 53
   DRE 131 E drejte civile 1 R, E 09:30-11:00 B 305 JONADA ZYBERAJ 80 80
   DRE 141 E drejte kushtetuese H, M, P 08:00-09:00 B 305 KLAJDI MONE 80 51
   DRE 141 E drejte kushtetuese H, M, P 10:00-11:00 B 305 ARJANA LLANO 80 77
   DRE 212 E drejte penale 2 R, E 11:00-12:30 B 307 LORENC DANAJ 75 54
   DRE 212 E drejte penale 2 R, E 12:30-14:00 B 307 ERVIN BACAJ 75 73
   DRE 241 E drejte e punes H, M, P 08:00-09:00 B 307 VALBONA ALIKAJ 75 55
   DRE 241 E drejte e punes H, M, P 10:00-11:00 B 307 VALBONA ALIKAJ 75 73
   DRE 245 E drejte administrative R, E 09:30-11:00 B 307 ERIOLA HOXHA 75 54
   DRE 245 E drejte administrative R, E 08:00-09:30 B 307 LORETA ALUSHI 75 78
   DRE 261 Pronesi industriale dhe intelektuale R, E 14:00-15:30 B 307 ERGYSA IKONOMI 75 68
   DRE 262 Filozofia e se drejtes H, M, P 12:00-13:00 B 307 Migena Gramoz Shehu 75 69
   DRE 335 Kriminalistike S 08:00-10:00 B 308 ILIRJAN MANDRO 90 90
   DRE 375 Te drejtat e njeriut R, E 08:00-09:30 B 308 ERJON HITAJ 90 80
   DRE 375 Te drejtat e njeriut H, M, P 10:00-11:00 B 308 AULONA HAXHIRAJ 90 34
   DRE 385 E drejte nderkombetare publike R, E 09:30-11:00 B 308 ERVIS MOCKA 90 50
   DRE 385 E drejte nderkombetare publike R, E 11:00-12:30 B 308 ERVIS MOCKA 90 64
   EDU 135 Edukim Artistik R 13:00-15:00 B 402 DRINI SHEHU 80 47
   EDU 150 Edukat qytetare H, M, P 10:00-11:00 B 104 ELSAJED REXHAJ 130 47
   EDU 155 Letersi per femije H, R 09:00-10:00 B 109 RUDINA ALIMERKO 135 65
   EDU 225 Pedagogji H, M, E 10:00-11:00 B 110 PETRIT HYSEN TARAJ 75 5
   EDU 230 Psikologji zhvillimi H, M, P 11:00-12:00 B 109 ERJONA DERVISHALIAJ 135 53
   EDU 231 Metodologji e mesimdhenies H, M 08:00-10:00 B 108 PETRIT HYSEN TARAJ 100 54
   EDU 233 Psikologji edukimi H, M, P 09:00-10:00 B 108 ARANIT GJIPALI 100 43
   EDU 233 Psikologji edukimi H, M, P 11:00-12:00 B 108 LULZIM HAJNAJ 100 56
   EDU 235 Psikilogji loje H, M, P 12:00-13:00 B 109 IRENA ALIMERKO 135 14
   EDU 240 Edukim muzikor dhe didaktik M, P 08:00-09:00 B 402 QANI SHYQYRI BALLA 80 39
   EDU 260 Kerkim Shkencor H, M, P 12:00-13:00 B 105 ENTELA AVDULAJ 60 55
   EDU 265 Psikologji H, M, P 11:00-12:00 B 105 ILVA SHKELQIM LAMAJ 60 38
   EDU 335 Higjene H, M 13:00-15:00 C 500 Bledar Pepa 100 32
   EDU 360 Praktike Mesimore ne kopsht D 10:00-12:00 B 110 RUDINA ALIMERKO 75 35
   EDU 370 Praktika Mesimore D 10:00-12:00 B 111 PETRIT HYSEN TARAJ 100 49
   ENG 151 Gramatike e Gjuhes Angleze R, E 08:00-09:00 B 409 ZAMIRA ALIMEMA 100 90
   ENG 193 Fonologjie Gjuhes Angleze H, M, P 08:00-09:00 B 409 EVISA CELA 100 90
   ENG 260 Kulture Anglofone H, M, P 09:00-10:00 B 409 MARSELA HARIZAJ 100 80
   ENG 264 Stilistike per gjuhen angleze R, E 11:00-12:00 B 412 SILVANA KALEMI 90 75
   ENG 265 Histori e Gjuhes Angleze R, E 09:00-10:00 B 409 LEDINA MERKAJ 100 80
   ENG 282 Letersi Angleze H, M, P 12:00-13:00 B 409 ARMELA PANAJOTI 100 82
   ENG 341 Metodat e mesimdhenies ne gjuhen Angleze H, M, P 08:00-09:00 B 412 MARSELA HARIZAJ 90 63
   ENG 356 Gjuhesi e pergjithshme per gjuhen angleze R, E 08:00-09:30 B 412 BLEDAR TOSKA 90 62
   ENG 376 Teknika te perkthimit per gjuhen angleze H, M 10:00-11:00 B 409 ILDA NAMIK KANANI 100 61
   ENGH 131 Gjuhe e huaj per shkencat humane – niveli fillestar H, M 09:00-10:00 B 104 ANILA HIMA 130 89
   ENGH 131 Gjuhe e huaj per shkencat humane – niveli fillestar H, M 11:00-12:00 B 109 DORJANA KLOSI 135 34
   ENGH 131 Gjuhe e huaj per shkencat humane – niveli fillestar R, E 12:00-14:00 B 101 LAVDOSH MALAJ 100 54
   ENGH 132 Gjuhe e huaj per shkencat humane – aftesim ne ligjerim H, M 08:00-09:00 B 404 VENERANDA HAJRULLA 95 26
   ENGH 132 Gjuhe e huaj per shkencat humane – aftesim ne ligjerim H, M 08:00-09:00 B 301 STAF ENG 2 80 61
   FIZ 311 Njohuri ne Fizik H, M 12:00-13:00 C 403 ASTRIT DENAJ 60 51
   FRE 132 Gjuhe Frenge 2 R, E 11:00-13:00 B 103 VLADIMIR MURAT XHELILI 105 8
   GEO 150 Gjeomorfologji H, M 08:00-09:00 B 308 STAF HIST01 90 55
   GEO 151 Morfologjia e relievit M, E 08:00-10:00 B 308 STAF HIST01 90 55
   GEO 217 Gjeografi e popullsise H, M, P 12:00-13:00 B 308 Esmeralda Sabri Laci 90 49
   GEO 222 Gjeografi fizike e Shqiperise H, M 10:00-11:00 B 111 FATLINDA SHKURTI 100 48
   GEO 223 Gjeografi ekonomike e Shqiperise H, M 11:00-12:00 B 308 Esmeralda Sabri Laci 90 48
   GEO 325 Gjeografi turizmi H, M 09:00-10:00 B 108 FATLINDA SHKURTI 100 49
   GEO 326 Gjeografi mjedisi H 08:00-09:00 B 105 Esmeralda Sabri Laci 60 49
   HIS 140 Praktike ne terren D 08:00-10:00 B 308 ALEKS TRUSHAJ 90 2
   HIS 222 Histori e re e Shqiperise H, M, P 09:00-10:00 B 402 ELSAJED REXHAJ 80 50
   HIS 245 Histori Ballkani R, M, E 08:00-09:00 B 109 ENKELEJDA MARKO BILLA 135 48
   HIS 368 Histori moderne H, M, P 11:00-12:00 B 104 ENKELEJDA MARKO BILLA 130 47
   HUM 250 Histori kombetare e didaktike H, M, P 10:00-11:00 B 108 ENKELEJDA MARKO BILLA 100 28
   ITA 132 Gjuhe italiane 2 R, E 11:00-12:00 B 409 FROSINA LONDO 100 98
   ITA 151 Gramatike e Gjuhes italiane H, M, P 08:00-09:00 B 103 ENTELA MUSTAFARAJ 105 8
   ITA 193 Fonologjie Gjuhes Italiane H, M, P 10:00-11:00 B 103 MERI GJOLEKA 105 7
   ITA 241 Semantike e Gjuhes Italiane H, M, P 11:00-12:00 B 101 ENTELA MUSTAFARAJ 100 14
   ITA 260 Kulture dhe Qyteterim Italian R, E 11:00-13:00 B 101 ANGELA MOTTOLA 100 12
   ITA 265 Histori e Italise R, E 08:00-09:00 B 103 ANGELA MOTTOLA 105 13
   ITA 282 Letersi Italiane H, M, P 08:00-09:00 B 101 BUKUROSHE ISUFAJ 100 13
   ITA 341 Metodat e Mesimdhenies ne Gjuhen Italiane R, E 08:00-10:00 B 101 ELIONA NAQO 100 18
   ITA 356 Gjuhesi e pergjithshme per gjuhen Italiane H, M, P 12:00-13:00 B 103 MERI GJOLEKA 105 18
   ITA 376 Teknika te Perkthimit per Gjuhen Italiane R, E 10:00-11:00 B 408 GENCI ZAKA 80 19
   KIM 311 Njohuri ne Kimi H, M 08:00-09:30 C 403 PETRIT KOTORI 60 53
   PS 115 Handikapi mendor. edukimi dhe mesimdhenia H, M, P 10:00-11:00 B 110 ENTELA AVDULAJ 75 21
   PS 116 Probleme te shikimit . edukimi dhe mesimdhenia H, M, P 11:00-12:00 B 110 GENTIANA LEPURI 75 20
   PS 118 Tipet e handikapit H, M, P 08:00-09:00 B 104 ARBANA ZHAPAJ 130 68
   PS 323 Mardheniet prinder profesioniste H, M 08:00-09:30 B 111 ARBANA ZHAPAJ 100 40
   PS 349 Praktika Mesimore D 10:00-12:00 B 112 ARBANA ZHAPAJ 45 40
   SPA 131 Spanjisht niveli pare H, M, P 13:00-14:00 B 103 ANA CANO 105 105
  • Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Kapaciteti Te Regjistruar
   BIO 160 Botanike e pergjithshme R, E 12:30-14:00 C 102 ORESTA SULEJMAN SALIAJ 100 63
   BIO 161 Zoologji intervertebrore R, E 11:00-12:30 C 102 DENADA KASEMI 100 63
   BIO 210 Biologji Detare R 11:00-14:00 C 411 SAJMIR BEQIRAJ 56 10
   BIO 260 Sistematike e bimeve R, E 08:00-09:30 C 105 AURORA RIDVAN BAKAJ 76 55
   BIO 261 Zoologji vertebrore H, M 08:00-09:30 C 411 HAJDAR KICAJ 56 53
   BIO 264 Mikrobiologji R, M 11:00-12:30 C 105 AURORA RIDVAN BAKAJ 76 54
   BIO 271 Fitogjeografi R, E 09:30-11:00 C 105 Bledar Pepa 76 53
   BIO 312 Gjenetike H, M 11:00-12:30 C 407 Blerta Laze 63 48
   BIO 367 Bioteknologji E, P 09:30-11:00 C 411 Blerta Laze 56 41
   BIO 370 Hidrobiologji R 11:00-14:00 C 411 SAJMIR BEQIRAJ 56 46
   BIO 378 Etologji H, M 10:00-11:00 C 401 INA NASTO 56 40
   CS 131 Hyrje ne programim H, M, P 11:00-12:00 C 101 RONEDA MUCO 100 65
   CS 160 Sistemet Elektronike dhe rrjetat logjike H, M 11:00-12:00 C 102 EVA CIPI 100 73
   CS 160 Sistemet Elektronike dhe rrjetat logjike H, P 15:00-16:00 C 101 STAF INFO 01 100 54
   CS 232 Programim ne JAVA H, M 13:00-14:00 C 102 ELJONA PROKO 100 58
   CS 234 Programim ne JAVA dhe Nderfaqe Perdoruesi H, M 13:00-14:30 C 102 ELJONA PROKO 100 21
   CS 247 Hyrje ne Rrjetat Kompjuterike H, M 08:00-09:30 C 102 ALMA BREGAJ 100 57
   CS 250 Sisteme Operative R, E, P 10:00-11:00 C 101 DORINA MINO 100 78
   CS 261 Projektimi dhe Analiza e Algoritmave R, E 08:00-09:30 C 106 RONEDA MUCO 73 55
   CS 302 Kriptografi R, E 10:00-11:30 C 302 BESNIK MEHMETAJ 60 21
   CS 335 Projektimi i Nderfaqeve ne VB.net M, P 14:00-15:30 C 302 ALMA BREGAJ 60 16
   CS 344 Sisteme te Menaxhimit te Informacionit R, E 08:00-09:30 C 301 FJORALBA LLAZAR SOTA 65 15
   CS 346 Siguria e Sistemeve Kompjuterike M, P 08:00-09:30 C 402 BESNIK MEHMETAJ 60 16
   CS 348 Arkitekture Kompjuteri R, E 14:00-15:30 C 101 FJORALBA LLAZAR SOTA 100 35
   CS 349 Kompilatoret P 13:00-15:00 C 402 STAF INFO 2 60 7
   CS 351 Aplikacione WEB H, P 13:00-14:30 C 303 STAF INFO 01 60 11
   CS-E 130 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi H, P 11:00-12:00 C 105 STAF INFO 03 76 6
   CST 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi H, M 10:00-11:00 C 101 FJORALBA LLAZAR SOTA 100 75
   DET 121 Hartografi Lundrimore R, E 08:00-09:30 C 204 AGRON DUKA 52 9
   DET 221 Drejtim Anije H, M 09:30-11:00 C 204 GJERGJI ARIF TOSKAJ 52 13
   DET 222 Operacionet e Emergjences ne Anije H, M 08:00-09:30 C 204 SUARD ALIZOTI 52 12
   DET 321 Menaxhim Anije H, M 08:00-09:30 C 205 AGRON DUKA 50 15
   DET 322 E drejta detare H, M 09:30-11:00 C 205 ERMAL XHELILAJ 50 15
   DET 325 Praktike Lundrimore S 08:00-13:00 C 205 SUARD ALIZOTI 50 19
   ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 301 FJONA ZENELI 100 96
   ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 407 PRANVERA RESULAJ 90 72
   ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 401 EMI MALAJ 80 43
   ECN 170 Mikroekonomi R, E 11:00-12:30 A 403 LORENA ALIKAJ 80 77
   ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 402 EDLIRA ALIAJ 80 10
   ECN 170 Mikroekonomi H, M, P 09:00-10:00 A 408 MATILDA VELIU 90 50
   ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 206 KLAUDJA GUGA 70 63
   ECN 270 Makroekonomi H, M, P 10:00-11:00 A 104 MATILDA VELIU 60 34
   ECN 270 Makroekonomi R, E 11:00-12:30 A 104 KLAUDJA GUGA 60 32
   ECN 281 Bazat ne ekonomiks H, M, P 10:00-11:00 C 106 EDLIRA ALIAJ 73 50
   ECN 370 Ekonometri R, E 08:00-09:30 A 404 FJONA ZENELI 70 64
   ECN 370 Ekonometri H, M, P 11:00-12:00 A 407 FLORIAN MITI 90 48
   ECN 370 Ekonometri H, M, P 12:00-13:00 A 407 FLORIAN MITI 90 57
   EE 231 Elektronike Industriale H, M 10:00-12:00 C 301 ALKETA HASANAJ 65 31
   EE 232 Elektroteknike 2 R, E 09:30-11:00 C 301 ALKETA HASANAJ 65 29
   EE 240 Sisteme dhe Sinjale R, E 11:00-12:30 C 101 MIRANDA HALILI 100 57
   EE 246 Bazat e Sistemeve te Kontrollit R, E 12:30-14:00 C 306 EDUART SERDARI 60 26
   EE 337 Matje Elektrike R, E 11:00-12:30 C 106 ANILA TELO ISMAILAJ (HOXHA) 73 35
   EE 348 Bazat e Automatikes 2 H, M 12:30-14:00 C 106 EDUART SERDARI 73 38
   EE 350 Automatet logjike te proramueshem R, E 09:30-11:00 C 106 ANILA TELO ISMAILAJ (HOXHA) 73 35
   EE 370 Teknika e Sigurimit H, M 09:00-10:00 C 106 MIRANDA HALILI 73 34
   EGR 120 Grafike Inxhinierike R, E 09:30-11:00 C 402 ORIANA HALLA 60 44
   EGR 240 Elektronika Analoge P 10:00-13:00 C 301 ORIANA HALLA 65 31
   ENG-E 132 Anglisht 2 H, M 10:00-11:00 C 100 STAF ENGT 1 150 79
   ENG-E 133 Anglishte Detare 1 H, M 10:00-11:00 C 100 STAF ENGT 1 150 7
   ENGT 131 Anglisht 1 H, M 13:00-14:30 C 100 EVISA CELA 150 78
   ENGT 132 Anglisht 2 H, M, P 15:00-16:00 C 202 STAF ENGT 1 58 54
   FIN 210 Kontabilitet financiar R, E 11:00-12:30 A 207 FILLORETA MADANI 80 57
   FIN 210 Kontabilitet financiar H, M, P 09:00-10:00 A 103 VALBONA GJINI 80 37
   FIN 210 Kontabilitet financiar H, M, P 09:00-10:00 A 402 MIRANDA HAXHIU 80 31
   FIN 215 Institucionet financiare H, M, P 08:00-09:00 A 206 BRIKENA SULEJMANI 70 92
   FIN 215 Institucionet financiare H, M, P 09:00-10:00 A 207 ERALD PELARI 80 65
   FIN 220 Financa 2 R, E 09:30-11:00 A 207 FILLORETA MADANI 80 92
   FIN 220 Financa 2 R, E 12:30-14:00 A 407 OLTIANA MUHARREMI 90 46
   FIN 220 Financa 2 H, M, P 10:00-11:00 A 403 YLLDEZE SOKOLI 80 9
   FIN 313 Kontabilitet i aplikuar R, E 09:30-11:00 A 103 Blerina Petrit Dervishaj 80 80
   FIN 317 Vendimet financiare te korporatave R, E 11:00-12:30 A 407 OLTIANA MUHARREMI 90 68
   FIN 317 Vendimet financiare te korporatave H, M, P 09:00-10:00 A 405 LORENA TARAJ 80 77
   FIZ 152 Fizike 2 R, E 11:00-12:30 C 100 ASTRIT DENAJ 150 67
   FIZ 152 Fizike 2 H, M, P 13:00-14:00 C 101 VELEDIN CAKO 100 65
   FIZ 152 Fizike 2 R, E 08:00-09:30 C 100 VALBONA TAHIRI 150 90
   FIZ 270 Valet R, E 09:00-10:00 C 403 EMILI CACI 60 1
   FIZ 371 Fizike Moderne 2 R, E 08:00-09:30 C 305 BILAL SHKURTAJ 62 4
   FIZ-E 152 Fizike 2 H, M, P 09:00-10:00 C 100 SILVANA MICO 150 87
   KIM 144 Kimi inorganike R, E 11:00-13:00 C 103 MARINELA MUCO 20 12
   KIM 348 Kimi Mjedisi E 08:00-11:00 C 103 Pranvera Mersin Lazo 20 8
   KIM 349 Statistike ne Kimi Analitike E 11:00-13:00 C 103 Pranvera Mersin Lazo 20 8
   KIM 355 Analize Organike P 08:00-10:00 C 103 Elda Marku 20 8
   KIM 361 Kima dhe Teknologjia Ushqimore R, M 10:00-11:30 C 103 SONILA KANE 20 9
   MAT 155 Kalkulus 2 R, E 12:30-14:00 C 100 MIFTAR RAMOSACO 150 15
   MAT 155 Kalkulus 2 R, E 12:30-14:00 C 101 NDRICIM SADIKAJ 100 100
   MAT 155 Kalkulus 2 H, M, P 12:00-13:00 C 101 ANILA DUKA 100 97
   MAT 175 Algjeber lineare H, M, P 12:00-13:00 C 102 Borana Loshi 100 46
   MAT 175 Algjeber lineare H, M, P 12:00-13:00 C 100 ELDA YZEIR LAMCE 150 71
   MAT 251 Analize reale 2 R, E 11:00-12:30 C 404 ELDA YZEIR LAMCE 51 22
   MAT 270 Algjeber abstrakte 1 H, M, P 10:00-11:00 C 407 Morena Durmish Breshanaj 63 16
   MAT 285 Ekuacione diferenciale 1 R, E 09:30-11:00 C 100 Leonard Seitaj 150 85
   MAT 290 Topologji H, M, P 09:00-10:00 C 407 ARBEN BAUSHI 63 20
   MAT 330 Analize komplekse R, E 08:00-09:30 C 404 ANILA DUKA 51 9
   MAT 361 Analize numerike H, M 09:30-11:00 C 202 ARJOLA MAKSIM SINANI 58 14
   MAT 371 Algjeber abstrakte 3 H, M 08:00-09:30 C 202 ORGEST ISMET ZAKA 58 9
   MAT-E 155 Analize Matematike 2 H, M, P 08:00-09:00 C 100 Borana Loshi 150 85
   MEK 108 Vizatim Inxhinierik CAD R, E, P 10:00-11:00 C 102 Harilla Savo Rexho 100 80
   MEK 122 Mekanik Inxhinierike H, M, P 11:00-12:00 C 100 LULJETA GUSHA 150 81
   MEK 250 Bazat e Inxhinierise Termike H, M, P 09:00-10:00 C 105 PELLUMB CACAJ 76 68
   MEK 251 Termodinamika e Aplikuar H, M 12:00-13:00 C 301 PELLUMB CACAJ 65 27
   MEK 261 Mekanike e Materialeve P 13:00-15:00 C 106 MIRA SHEHU 73 69
   MEK 372 Teknologjia e Materiale R, E 09:30-11:00 C 202 LULJETA GUSHA 58 31
   MEK 386 Projektimi i Sistemeve Mekanike H, M 08:00-09:00 C 203 DJANA BAZINI 60 33
   MEK 388 Aplikime Kompjuterike ne inxhinierine Mekanike R, E 08:00-09:30 C 202 DJANA BAZINI 58 33
   NAV 210 Hidrostatika dhe Stabiliteti i Anijes R, E 08:00-09:00 C 203 KRISTOFOR LAPA 60 16
   NAV 223 Teori Anije R, E 09:30-11:00 C 204 BLENARD XHAFERAJ 52 13
   NAV 330 Sistemet Energjitike Detare R, E 09:00-10:00 C 203 Harilla Savo Rexho 60 6
   NAV 335 Impiantet e levizjes se Anijes H, M 13:00-14:00 C 203 Harilla Savo Rexho 60 6
   NAV 350 Sistemet dhe Mekanizmat ne Anije R, E 10:00-11:00 C 203 DJANA BAZINI 60 6
   NAV 370 Projektim Anije P, R 08:00-09:00 C 407 BLENARD XHAFERAJ 63 6
  • Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Kapaciteti Te Regjistruar
   BIO 222 Biokimia R, E 08:00-09:00 C 101 HAJDAR KICAJ 100 98
   BIO 222 Biokimia R, E 08:00-09:00 C 102 INA NASTO 100 69
   BIO 222 Biokimia H, M 12:00-13:00 C 105 INA NASTO 76 57
   CSI 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi H 16:00-18:00 B 409 STAF INFIERMERI 01 100 78
   CSI 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi M 16:00-18:00 B 409 STAF INFIERMERI 01 100 79
   CSI 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi P 14:00-16:00 B 409 STAF INFIERMERI 01 100 100
   ENGI 131 Anglisht H, M 18:00-19:00 B 409 KOZETA HYSO 100 100
   GERI 131 Gjermanisht R, E 16:00-17:00 B 104 Arlinda Velaj 130 15
   INF 131 Anatomi humane II H, M, P 09:00-10:00 B 205 AFERDITA NIKAJ 90 90
   INF 131 Anatomi humane II H, M, P 10:00-11:00 B 204 AFERDITA NIKAJ 90 66
   INF 131 Anatomi humane II H, M, P 08:00-09:00 B 206 Adela Haxhiraj 90 62
   INF 150 Fiziologji H, M, P 10:00-11:00 B 205 MAJLINDA ZAHAJ 90 91
   INF 150 Fiziologji R, E 09:30-11:00 B 205 ELA PETO 90 66
   INF 150 Fiziologji R, E 08:00-09:30 B 205 ELA PETO 90 61
   INF 160 Principet baze te infermierise H, M, P 08:00-09:00 B 205 EMIRJONA KICAJ 90 90
   INF 160 Principet baze te infermierise H, M, P 09:00-10:00 B 206 EMIRJONA KICAJ 90 63
   INF 160 Principet baze te infermierise H, M, P 08:00-09:00 B 204 DENADA VLADIMIR SELFO 90 66
   INF 170 Zhvillimi pedriatik, human e social R, E 08:00-09:30 B 206 ERILDA RUCI 90 90
   INF 170 Zhvillimi pedriatik, human e social H, M, P 10:00-11:00 B 206 EVIS ALLUSHI 90 66
   INF 170 Zhvillimi pedriatik, human e social H, M, P 09:00-10:00 B 204 Adela Haxhiraj 90 62
   INF 250 Semundje infektive R, E 12:30-14:00 B 206 ERILDA RUCI 90 90
   INF 250 Semundje infektive R, E 11:00-12:30 B 206 ERILDA RUCI 90 72
   INF 260 Shendeti publik dhe mjedisor R, E 11:00-12:30 B 204 BRUNILDA SUBASHI 90 90
   INF 260 Shendeti publik dhe mjedisor H, P 12:00-14:00 B 206 Qamil Dika 90 66
   INF 270 Gjinekologji dhe shendet riprodhues R, E 08:00-09:30 B 204 SAEMIRA DURMISHI 90 60
   INF 273 Dietologji dhe dietoterapi R, E 09:30-11:00 S 107 YLLKA STRAMARKO 40 19
   INF 273 Dietologji dhe dietoterapi R, E 14:00-15:30 S 107 FATJONA KAMBERI 40 38
   INF 275 Traumatologji R, E 12:30-14:00 S 107 ROZETA LUCI 40 41
   INF 276 Dermatologji H, M, P 14:00-15:00 S 107 GLODIANA SINANAJ 40 36
   INF 280 Kujdesi infermieror per nenen dhe femijen H, M, P 13:00-14:00 S 107 RUDINA CERCIZI 40 39
   INF 290 Kujdesi gjate zhvillimit intrauterin R, E 14:00-15:30 B 204 DIANA XHUBERI 90 52
   INF 300 Praktika profesionale R, E 08:00-12:00 S 102 EVIS ALLUSHI 50 50
   INF 300 Praktika profesionale R, E 08:00-12:00 S 103 JULIANA JOSIF XHINDOLI 50 50
   INF 300 Praktika profesionale R, E 08:00-12:00 S 104 SONILA NIKA 50 50
   INF 300 Praktika profesionale R, E 08:00-12:00 S 105 EMIRJONA KICAJ 40 40
   INF 300 Praktika profesionale R, E 08:00-12:00 S 106 RUDINA CERCIZI 40 39
   INF 330 Infermieri speciale per adultin H, M, P 11:00-12:00 B 204 EVIS ALLUSHI 90 90
   INF 330 Infermieri speciale per adultin H, M, P 11:00-12:00 B 205 SONILA NIKA 90 76
   INF 330 Infermieri speciale per adultin H, M, P 11:00-12:00 B 206 JULIANA JOSIF XHINDOLI 90 77
   INF 350 Semundje te brendeshme II H, M, P 12:00-13:00 B 205 AFERDITA NIKAJ 90 69
   INF 350 Semundje te brendeshme II H, M, P 12:00-13:00 B 204 FEJZI ALUSHI 90 90
   INF 350 Semundje te brendeshme II H, M, P 13:00-14:00 B 204 FEJZI ALUSHI 90 86
   KIM 223 Kimi per Infermierine H, M 13:00-14:00 C 105 FLORA QARRI 76 59
   KIM 223 Kimi per Infermierine R, E 09:00-10:00 C 101 PETRIT KOTORI 100 53
   KIM 223 Kimi per Infermierine R, E 09:00-10:00 C 102 MARINELA MUCO 100 116