Schedule according to Faculties
 • Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Kapaciteti Te Regjistruar
  ALB 380 Shkrim akademik H, M 12:00-13:00 A 403 EVIS HUDHERA 80 56
  ALB 380 Shkrim akademik H, M 13:00-14:00 A 403 EVIS HUDHERA 80 25
  BIZ 140 Menaxhim biznesi R, E 08:00-09:30 A 301 ENIDA PULAJ 100 85
  BIZ 140 Menaxhim biznesi H, M, P 11:00-12:00 A 301 REZARTA HASANAJ 100 56
  BIZ 140 Menaxhim biznesi H, M, P 09:00-10:00 A 401 ARBEN HYSI 80 34
  BIZ 230 Sjellje organizative R, E 11:00-12:30 A 204 DORIANA FEIMI 70 50
  BIZ 230 Sjellje organizative R, E 08:00-09:30 A 204 ZAMIRA SINAJ 70 86
  BIZ 233 Sipermarrje dhe menaxhim biznes i vogel/mesem R, E 12:30-14:00 A 204 ALBA DUMI 70 72
  BIZ 242 Menaxhim i burimeve njerezore H, M, P 09:00-10:00 A 402 ILIRJAN LIPI 80 69
  BIZ 300 Sistemet e informacionit ne ekonomi H, M, P 10:00-11:00 A 203 REZARTA HASANAJ 60 59
  BIZ 343 Menaxhim operacionesh R, E 08:00-09:30 A 404 AMALIA CIPI 70 60
  BIZ 345 Zhvillimi i planit te biznesit H, M, P 10:00-11:00 A 102 ILIRJAN LIPI 60 66
  CSE 290 Sistemet e informacionit ne ekonomi H, M, P 13:00-14:00 A 407 RONEDA MUCO 90 34
  DRE 270 Legjislacioni per turizmin H, M, P 12:00-13:00 A 404 STAF BIZ02 70 48
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 301 FJONA ZENELI 100 96
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 407 PRANVERA RESULAJ 90 72
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 401 EMI MALAJ 80 43
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 11:00-12:30 A 403 LORENA ALIKAJ 80 77
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 402 EDLIRA ALIAJ 80 10
  ECN 170 Mikroekonomi H, M, P 09:00-10:00 A 408 MATILDA VELIU 90 50
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 206 KLAUDJA GUGA 70 63
  ECN 270 Makroekonomi H, M, P 10:00-11:00 A 104 MATILDA VELIU 60 34
  ECN 270 Makroekonomi R, E 11:00-12:30 A 104 KLAUDJA GUGA 60 32
  ECN 273 Ekonomiks menaxherial H, M, P 11:00-12:00 A 408 MATILDA VELIU 90 67
  ECN 274 Ekonomiks i punes R, E 11:00-12:30 A 205 EMI MALAJ 70 64
  ECN 328 Rritja ekonomike dhe zhvillimi R, E 13:00-14:00 A 205 EMI MALAJ 70 55
  ECN 370 Ekonometri R, E 08:00-09:30 A 404 FJONA ZENELI 70 64
  ECN 370 Ekonometri H, M, P 11:00-12:00 A 407 FLORIAN MITI 90 48
  ECN 370 Ekonometri H, M, P 12:00-13:00 A 407 FLORIAN MITI 90 57
  ECN 373 Ekonomiks nderkombetar H, M, P 09:00-10:00 A 205 ILIRA PULAJ 70 56
  ECN 374 Ekonomiks financiar R, E 09:30-11:00 A 205 LORENA ALIKAJ 70 31
  ECN 379 Ekonomiks i integrimit europian R, E 11:00-12:30 A 402 FLORIAN MITI 80 33
  FIN 110 Parimet e kontabilitetit H, M, P 09:00-10:00 A 403 BRIKENA SULEJMANI 80 64
  FIN 110 Parimet e kontabilitetit H, M, P 10:00-11:00 A 401 BRIKENA SULEJMANI 80 36
  FIN 110 Parimet e kontabilitetit R, E 11:00-12:30 A 403 Blerina Petrit Dervishaj 80 1
  FIN 110 Parimet e kontabilitetit R, E 11:00-12:30 A 403 Blerina Petrit Dervishaj 80 13
  FIN 110 Parimet e kontabilitetit H, M, P 10:00-11:00 A 301 VALBONA GJINI 100 68
  FIN 110 Parimet e kontabilitetit H, M, P 10:00-11:00 A 407 MIGENA ISMET PETANAJ 90 56
  FIN 110 Parimet e kontabilitetit H, M, P 09:00-10:00 A 206 GRIGOR DEDE 70 82
  FIN 110 Parimet e kontabilitetit H, M, P 10:00-11:00 A 408 MIRANDA HAXHIU 90 59
  FIN 210 Kontabilitet financiar R, E 11:00-12:30 A 207 FILLORETA MADANI 80 56
  FIN 210 Kontabilitet financiar H, M, P 09:00-10:00 A 103 VALBONA GJINI 80 37
  FIN 210 Kontabilitet financiar H, M, P 09:00-10:00 A 402 MIRANDA HAXHIU 80 31
  FIN 215 Institucionet financiare H, M, P 08:00-09:00 A 206 BRIKENA SULEJMANI 70 92
  FIN 215 Institucionet financiare H, M, P 09:00-10:00 A 207 ERALD PELARI 80 65
  FIN 219 Sistemet fiskale H, M, P 10:00-11:00 A 207 ERALD PELARI 80 71
  FIN 219 Sistemet fiskale H, M, P 11:00-12:00 A 403 MIGENA ISMET PETANAJ 80 98
  FIN 220 Financa 2 R, E 09:30-11:00 A 207 FILLORETA MADANI 80 92
  FIN 220 Financa 2 R, E 12:30-14:00 A 407 OLTIANA MUHARREMI 90 46
  FIN 220 Financa 2 H, M, P 10:00-11:00 A 403 YLLDEZE SOKOLI 80 9
  FIN 312 Kontabilitet kosto-drejtimit R, E 09:30-11:00 A 405 LORENA TARAJ 80 72
  FIN 313 Kontabilitet i aplikuar R, E 09:30-11:00 A 103 Blerina Petrit Dervishaj 80 80
  FIN 317 Vendimet financiare te korporatave R, E 11:00-12:30 A 407 OLTIANA MUHARREMI 90 68
  FIN 317 Vendimet financiare te korporatave H, M, P 09:00-10:00 A 405 LORENA TARAJ 80 76
  FIN 322 Kontabilitet drejtimi H, M, P 09:00-10:00 A 201 YLLDEZE SOKOLI 60 17
  FIN 331 Analiza e pasqyrave financiare R, E 09:30-11:00 A 203 VALBONA GJINI 60 14
  FIN 352 Auditim H, M, P 10:00-11:00 A 206 ALMIDIA KAFIA 70 40
  MKT 110 Bazat e marketingut R, E 09:30-11:00 A 403 EVELINA BAZINI 80 72
  MKT 110 Bazat e marketingut R, E 11:00-12:30 A 206 EVELINA BAZINI 70 68
  MKT 110 Bazat e marketingut R, E 09:30-11:00 A 408 XHILIOLA AGARAJ 90 49
  MKT 110 Bazat e marketingut H, M, P 10:00-11:00 A 402 AURELA RAMAJ 80 30
  MKT 211 Drejtim marketingu R, E 11:00-12:30 A 401 XHILIOLA AGARAJ 80 22
  MKT 212 Kerkimi marketing R, E 12:30-14:00 A 301 EVELINA BAZINI 100 23
  MKT 215 Marketing sherbimesh H, M 09:00-10:00 A 406 AURELA RAMAJ 60 22
  MKT 312 Promocion H, M, P 10:00-11:00 A 406 ELENICA PJERO 60 28
  MKT 314 Marketing nderkombetar R, E 09:30-11:00 A 406 STAF BIZ01 60 30
  MKT 332 Marketing territori dhe turizem nderkombetar R, E 09:30-11:00 A 204 SHKELQIM B. SINANAJ 70 21
  MKT 335 Marketing strategjik R, E 08:00-09:30 A 408 XHILIOLA AGARAJ 90 100
  MTE 160 Matematike e zbatuar R, E 08:00-09:00 A 407 STAF ECN02 90 75
  MTE 160 Matematike e zbatuar M, P 11:00-12:00 A 401 STAF ECN03 80 71
  MTE 160 Matematike e zbatuar H, M 08:00-09:00 A 403 STAF MTE07 80 56
  MTE 160 Matematike e zbatuar H, M 08:00-09:00 A 301 STAF MTE07 100 100
  MTE 160 Matematike e zbatuar H, M 12:00-13:00 A 403 STAF ECN01 80 51
  MTE 160 Matematike e zbatuar H, M 12:00-13:00 A 206 STAF ECN02 70 14
  MTE 160 Matematike e zbatuar M, P 08:00-09:00 A 207 STAF ECN03 80 36
  MTE 220 Statistik H, M, P 13:00-14:00 A 206 STAF ECN03 70 57
  MTE 220 Statistik H, M, P 08:00-09:00 A 405 STAF ECN03 80 36
  MTE 220 Statistik R, E 08:00-09:30 A 405 STAF ECN04 80 50
  TUR 243 Ekonomiks turizmi H, M, P 10:00-11:00 A 404 REZARTA BROKAJ 70 54
  TUR 244 Pasurite kulturore per op.turistik R, E 11:00-12:30 A 201 ZAMIRA SINAJ 60 27
  TUR 252 Ekonomi ambient dhe turizem i qendrueshem R, E 11:00-12:30 A 404 SHKELQIM B. SINANAJ 70 51
  TUR 362 Drejtim ndermarrjesh turistike P 08:00-11:00 A 105 FIORALBA VELA 70 21
  TUR 365 Menaxhim transporti H, M, P 09:00-10:00 A 404 REZARTA BROKAJ 70 24
 • Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Kapaciteti Te Regjistruar
  ALB 131 Fonetike e drejtshkrim i shqipes R, E 10:30-12:00 B 404 ARTAN XHAFERAJ 95 84
  ALB 149 Gjuhe shqipe II H, M, P 08:00-09:00 B 109 LEKA SKENDAJ 135 68
  ALB 155 Hyrje ne shkencen per letersine H, M 10:00-12:00 B 404 ERMIR XHINDI 95 78
  ALB 163 Letersi boterore I R, E 08:00-10:00 B 404 ROLAND MITRO ZISI 95 81
  ALB 225 Sociolinguistike H, M, P 09:00-10:00 B 401 MIGENA BALLA 100 72
  ALB 230 Stilistike e pragmatike R, E 08:00-10:00 B 401 GLADIOLA ELEZI 100 77
  ALB 236 Histori e gjuhes standarte shqipe H, M, P 08:00-09:00 B 301 EVIS HUDHERA 80 13
  ALB 268 Sintakse e gjuhes shqipe H, M 10:00-12:00 B 401 VILMA BELLO 100 78
  ALB 281 Folklor shqiptar H, M, P 08:00-09:00 B 401 BARDHOSH GACE 100 77
  ALB 320 Estetike H, M 12:00-14:00 B 301 ALTA ABDUL HALUCI 80 49
  ALB 336 Letersi shqipe III H, M 10:00-12:00 B 301 ETJONA HOXHA 80 64
  ALB 357 Histori e kritikes dhe historiografise letrare shqiptare R, E 08:00-10:00 B 301 EDLIRA CERKEZI 80 16
  ALB 365 Letersi boterore III R, E 10:00-12:00 B 301 MARIGLENA MEMINAJ 80 64
  ARK 156 Kultura Ilire e epokes bronx-hekur H, M 10:00-11:00 B 308 ALEKS TRUSHAJ 90 54
  ARK 157 Kultura qytetare Ilire H, M, P 11:00-12:00 B 308 ERMAL STAVRO SINA 90 55
  BIO 341 Biologji e pergjithshme H, M 09:30-11:00 C 102 ORESTA SULEJMAN SALIAJ 100 93
  CSH 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi M, P 14:00-16:00 B 111 BESNIK MEHMETAJ 100 100
  CSH 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi H, M 11:00-12:00 B 409 STAF INFO 01 100 100
  DRE 127 Histori e shtetit dhe se drejtes ne shqiperi R, E 08:00-09:30 B 305 JONIDA MEHMETAJ 80 76
  DRE 127 Histori e shtetit dhe se drejtes ne shqiperi H, M, P 11:00-12:00 B 305 ULVIN VEIZAJ 80 53
  DRE 131 E drejte civile 1 H, M, P 09:00-10:00 B 305 ERGYSA IKONOMI 80 53
  DRE 131 E drejte civile 1 R, E 09:30-11:00 B 305 JONADA ZYBERAJ 80 80
  DRE 141 E drejte kushtetuese H, M, P 08:00-09:00 B 305 KLAJDI MONE 80 51
  DRE 141 E drejte kushtetuese H, M, P 10:00-11:00 B 305 ARJANA LLANO 80 77
  DRE 212 E drejte penale 2 R, E 11:00-12:30 B 307 LORENC DANAJ 75 54
  DRE 212 E drejte penale 2 R, E 12:30-14:00 B 307 ERVIN BACAJ 75 73
  DRE 241 E drejte e punes H, M, P 08:00-09:00 B 307 VALBONA ALIKAJ 75 55
  DRE 241 E drejte e punes H, M, P 10:00-11:00 B 307 VALBONA ALIKAJ 75 73
  DRE 245 E drejte administrative R, E 09:30-11:00 B 307 ERIOLA HOXHA 75 54
  DRE 245 E drejte administrative R, E 08:00-09:30 B 307 LORETA ALUSHI 75 78
  DRE 261 Pronesi industriale dhe intelektuale R, E 14:00-15:30 B 307 ERGYSA IKONOMI 75 68
  DRE 262 Filozofia e se drejtes H, M, P 12:00-13:00 B 307 Migena Gramoz Shehu 75 69
  DRE 335 Kriminalistike S 08:00-10:00 B 308 ILIRJAN MANDRO 90 90
  DRE 375 Te drejtat e njeriut R, E 08:00-09:30 B 308 ERJON HITAJ 90 80
  DRE 375 Te drejtat e njeriut H, M, P 10:00-11:00 B 308 AULONA HAXHIRAJ 90 34
  DRE 385 E drejte nderkombetare publike R, E 09:30-11:00 B 308 ERVIS MOCKA 90 50
  DRE 385 E drejte nderkombetare publike R, E 11:00-12:30 B 308 ERVIS MOCKA 90 64
  EDU 135 Edukim Artistik R 13:00-15:00 B 402 DRINI SHEHU 80 47
  EDU 150 Edukat qytetare H, M, P 10:00-11:00 B 104 ELSAJED REXHAJ 130 47
  EDU 155 Letersi per femije H, R 09:00-10:00 B 109 RUDINA ALIMERKO 135 65
  EDU 225 Pedagogji H, M, E 10:00-11:00 B 110 PETRIT HYSEN TARAJ 75 5
  EDU 230 Psikologji zhvillimi H, M, P 11:00-12:00 B 109 ERJONA DERVISHALIAJ 135 53
  EDU 231 Metodologji e mesimdhenies H, M 08:00-10:00 B 108 PETRIT HYSEN TARAJ 100 54
  EDU 233 Psikologji edukimi H, M, P 09:00-10:00 B 108 ARANIT GJIPALI 100 43
  EDU 233 Psikologji edukimi H, M, P 11:00-12:00 B 108 LULZIM HAJNAJ 100 56
  EDU 235 Psikilogji loje H, M, P 12:00-13:00 B 109 IRENA ALIMERKO 135 14
  EDU 240 Edukim muzikor dhe didaktik M, P 08:00-09:00 B 402 QANI SHYQYRI BALLA 80 39
  EDU 260 Kerkim Shkencor H, M, P 12:00-13:00 B 105 ENTELA AVDULAJ 60 55
  EDU 265 Psikologji H, M, P 11:00-12:00 B 105 ILVA SHKELQIM LAMAJ 60 38
  EDU 335 Higjene H, M 13:00-15:00 C 500 Bledar Pepa 100 32
  EDU 360 Praktike Mesimore ne kopsht D 10:00-12:00 B 110 RUDINA ALIMERKO 75 35
  EDU 370 Praktika Mesimore D 10:00-12:00 B 111 PETRIT HYSEN TARAJ 100 49
  ENG 151 Gramatike e Gjuhes Angleze R, E 08:00-09:00 B 409 ZAMIRA ALIMEMA 100 90
  ENG 193 Fonologjie Gjuhes Angleze H, M, P 08:00-09:00 B 409 EVISA CELA 100 90
  ENG 260 Kulture Anglofone H, M, P 09:00-10:00 B 409 MARSELA HARIZAJ 100 80
  ENG 264 Stilistike per gjuhen angleze R, E 11:00-12:00 B 412 SILVANA KALEMI 90 75
  ENG 265 Histori e Gjuhes Angleze R, E 09:00-10:00 B 409 LEDINA MERKAJ 100 80
  ENG 282 Letersi Angleze H, M, P 12:00-13:00 B 409 ARMELA PANAJOTI 100 82
  ENG 341 Metodat e mesimdhenies ne gjuhen Angleze H, M, P 08:00-09:00 B 412 MARSELA HARIZAJ 90 63
  ENG 356 Gjuhesi e pergjithshme per gjuhen angleze R, E 08:00-09:30 B 412 BLEDAR TOSKA 90 62
  ENG 376 Teknika te perkthimit per gjuhen angleze H, M 10:00-11:00 B 409 ILDA NAMIK KANANI 100 61
  ENGH 131 Gjuhe e huaj per shkencat humane – niveli fillestar H, M 09:00-10:00 B 104 ANILA HIMA 130 89
  ENGH 131 Gjuhe e huaj per shkencat humane – niveli fillestar H, M 11:00-12:00 B 109 DORJANA KLOSI 135 34
  ENGH 131 Gjuhe e huaj per shkencat humane – niveli fillestar R, E 12:00-14:00 B 101 LAVDOSH MALAJ 100 54
  ENGH 132 Gjuhe e huaj per shkencat humane – aftesim ne ligjerim H, M 08:00-09:00 B 404 VENERANDA HAJRULLA 95 26
  ENGH 132 Gjuhe e huaj per shkencat humane – aftesim ne ligjerim H, M 08:00-09:00 B 301 STAF ENG 2 80 61
  FIZ 311 Njohuri ne Fizik H, M 12:00-13:00 C 403 ASTRIT DENAJ 60 51
  FRE 132 Gjuhe Frenge 2 R, E 11:00-13:00 B 103 VLADIMIR MURAT XHELILI 105 8
  GEO 150 Gjeomorfologji H, M 08:00-09:00 B 308 STAF HIST01 90 55
  GEO 151 Morfologjia e relievit M, E 08:00-10:00 B 308 STAF HIST01 90 55
  GEO 217 Gjeografi e popullsise H, M, P 12:00-13:00 B 308 Esmeralda Sabri Laci 90 49
  GEO 222 Gjeografi fizike e Shqiperise H, M 10:00-11:00 B 111 FATLINDA SHKURTI 100 48
  GEO 223 Gjeografi ekonomike e Shqiperise H, M 11:00-12:00 B 308 Esmeralda Sabri Laci 90 48
  GEO 325 Gjeografi turizmi H, M 09:00-10:00 B 108 FATLINDA SHKURTI 100 49
  GEO 326 Gjeografi mjedisi H 08:00-09:00 B 105 Esmeralda Sabri Laci 60 49
  HIS 140 Praktike ne terren D 08:00-10:00 B 308 ALEKS TRUSHAJ 90 2
  HIS 222 Histori e re e Shqiperise H, M, P 09:00-10:00 B 402 ELSAJED REXHAJ 80 50
  HIS 245 Histori Ballkani R, M, E 08:00-09:00 B 109 ENKELEJDA MARKO BILLA 135 48
  HIS 368 Histori moderne H, M, P 11:00-12:00 B 104 ENKELEJDA MARKO BILLA 130 47
  HUM 250 Histori kombetare e didaktike H, M, P 10:00-11:00 B 108 ENKELEJDA MARKO BILLA 100 28
  ITA 132 Gjuhe italiane 2 R, E 11:00-12:00 B 409 FROSINA LONDO 100 98
  ITA 151 Gramatike e Gjuhes italiane H, M, P 08:00-09:00 B 103 ENTELA MUSTAFARAJ 105 8
  ITA 193 Fonologjie Gjuhes Italiane H, M, P 10:00-11:00 B 103 MERI GJOLEKA 105 7
  ITA 241 Semantike e Gjuhes Italiane H, M, P 11:00-12:00 B 101 ENTELA MUSTAFARAJ 100 14
  ITA 260 Kulture dhe Qyteterim Italian R, E 11:00-13:00 B 101 ANGELA MOTTOLA 100 12
  ITA 265 Histori e Italise R, E 08:00-09:00 B 103 ANGELA MOTTOLA 105 13
  ITA 282 Letersi Italiane H, M, P 08:00-09:00 B 101 BUKUROSHE ISUFAJ 100 13
  ITA 341 Metodat e Mesimdhenies ne Gjuhen Italiane R, E 08:00-10:00 B 101 ELIONA NAQO 100 18
  ITA 356 Gjuhesi e pergjithshme per gjuhen Italiane H, M, P 12:00-13:00 B 103 MERI GJOLEKA 105 18
  ITA 376 Teknika te Perkthimit per Gjuhen Italiane R, E 10:00-11:00 B 408 GENCI ZAKA 80 19
  KIM 311 Njohuri ne Kimi H, M 08:00-09:30 C 403 PETRIT KOTORI 60 53
  PS 115 Handikapi mendor. edukimi dhe mesimdhenia H, M, P 10:00-11:00 B 110 ENTELA AVDULAJ 75 21
  PS 116 Probleme te shikimit . edukimi dhe mesimdhenia H, M, P 11:00-12:00 B 110 GENTIANA LEPURI 75 20
  PS 118 Tipet e handikapit H, M, P 08:00-09:00 B 104 ARBANA ZHAPAJ 130 68
  PS 323 Mardheniet prinder profesioniste H, M 08:00-09:30 B 111 ARBANA ZHAPAJ 100 40
  PS 349 Praktika Mesimore D 10:00-12:00 B 112 ARBANA ZHAPAJ 45 40
  SPA 131 Spanjisht niveli pare H, M, P 13:00-14:00 B 103 ANA CANO 105 105
 • Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Kapaciteti Te Regjistruar
  BIO 160 Botanike e pergjithshme R, E 12:30-14:00 C 102 ORESTA SULEJMAN SALIAJ 100 63
  BIO 161 Zoologji intervertebrore R, E 11:00-12:30 C 102 DENADA KASEMI 100 63
  BIO 210 Biologji Detare R 11:00-14:00 C 411 SAJMIR BEQIRAJ 56 10
  BIO 260 Sistematike e bimeve R, E 08:00-09:30 C 105 AURORA RIDVAN BAKAJ 76 55
  BIO 261 Zoologji vertebrore H, M 08:00-09:30 C 411 HAJDAR KICAJ 56 53
  BIO 264 Mikrobiologji R, M 11:00-12:30 C 105 AURORA RIDVAN BAKAJ 76 54
  BIO 271 Fitogjeografi R, E 09:30-11:00 C 105 Bledar Pepa 76 53
  BIO 312 Gjenetike H, M 11:00-12:30 C 407 Blerta Laze 63 48
  BIO 367 Bioteknologji E, P 09:30-11:00 C 411 Blerta Laze 56 41
  BIO 370 Hidrobiologji R 11:00-14:00 C 411 SAJMIR BEQIRAJ 56 46
  BIO 378 Etologji H, M 10:00-11:00 C 401 INA NASTO 56 40
  CS 131 Hyrje ne programim H, M, P 11:00-12:00 C 101 RONEDA MUCO 100 65
  CS 160 Sistemet Elektronike dhe rrjetat logjike H, M 11:00-12:00 C 102 EVA CIPI 100 73
  CS 160 Sistemet Elektronike dhe rrjetat logjike H, P 15:00-16:00 C 101 STAF INFO 01 100 54
  CS 232 Programim ne JAVA H, M 13:00-14:00 C 102 ELJONA PROKO 100 58
  CS 234 Programim ne JAVA dhe Nderfaqe Perdoruesi H, M 13:00-14:30 C 102 ELJONA PROKO 100 21
  CS 247 Hyrje ne Rrjetat Kompjuterike H, M 08:00-09:30 C 102 ALMA BREGAJ 100 57
  CS 250 Sisteme Operative R, E, P 10:00-11:00 C 101 DORINA MINO 100 78
  CS 261 Projektimi dhe Analiza e Algoritmave R, E 08:00-09:30 C 106 RONEDA MUCO 73 55
  CS 302 Kriptografi R, E 10:00-11:30 C 302 BESNIK MEHMETAJ 60 21
  CS 335 Projektimi i Nderfaqeve ne VB.net M, P 14:00-15:30 C 302 ALMA BREGAJ 60 16
  CS 344 Sisteme te Menaxhimit te Informacionit R, E 08:00-09:30 C 301 FJORALBA LLAZAR SOTA 65 15
  CS 346 Siguria e Sistemeve Kompjuterike M, P 08:00-09:30 C 402 BESNIK MEHMETAJ 60 16
  CS 348 Arkitekture Kompjuteri R, E 14:00-15:30 C 101 FJORALBA LLAZAR SOTA 100 35
  CS 349 Kompilatoret P 13:00-15:00 C 402 STAF INFO 2 60 7
  CS 351 Aplikacione WEB H, P 13:00-14:30 C 303 STAF INFO 01 60 11
  CS-E 130 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi H, P 11:00-12:00 C 105 STAF INFO 03 76 6
  CST 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi H, M 10:00-11:00 C 101 FJORALBA LLAZAR SOTA 100 75
  DET 121 Hartografi Lundrimore R, E 08:00-09:30 C 204 AGRON DUKA 52 9
  DET 221 Drejtim Anije H, M 09:30-11:00 C 204 GJERGJI ARIF TOSKAJ 52 13
  DET 222 Operacionet e Emergjences ne Anije H, M 08:00-09:30 C 204 SUARD ALIZOTI 52 12
  DET 321 Menaxhim Anije H, M 08:00-09:30 C 205 AGRON DUKA 50 15
  DET 322 E drejta detare H, M 09:30-11:00 C 205 ERMAL XHELILAJ 50 15
  DET 325 Praktike Lundrimore S 08:00-13:00 C 205 SUARD ALIZOTI 50 19
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 301 FJONA ZENELI 100 96
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 407 PRANVERA RESULAJ 90 72
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 401 EMI MALAJ 80 43
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 11:00-12:30 A 403 LORENA ALIKAJ 80 77
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 402 EDLIRA ALIAJ 80 10
  ECN 170 Mikroekonomi H, M, P 09:00-10:00 A 408 MATILDA VELIU 90 50
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 206 KLAUDJA GUGA 70 63
  ECN 270 Makroekonomi H, M, P 10:00-11:00 A 104 MATILDA VELIU 60 34
  ECN 270 Makroekonomi R, E 11:00-12:30 A 104 KLAUDJA GUGA 60 32
  ECN 281 Bazat ne ekonomiks H, M, P 10:00-11:00 C 106 EDLIRA ALIAJ 73 50
  ECN 370 Ekonometri R, E 08:00-09:30 A 404 FJONA ZENELI 70 64
  ECN 370 Ekonometri H, M, P 11:00-12:00 A 407 FLORIAN MITI 90 48
  ECN 370 Ekonometri H, M, P 12:00-13:00 A 407 FLORIAN MITI 90 57
  EE 231 Elektronike Industriale H, M 10:00-12:00 C 301 ALKETA HASANAJ 65 31
  EE 232 Elektroteknike 2 R, E 09:30-11:00 C 301 ALKETA HASANAJ 65 29
  EE 240 Sisteme dhe Sinjale R, E 11:00-12:30 C 101 MIRANDA HALILI 100 57
  EE 246 Bazat e Sistemeve te Kontrollit R, E 12:30-14:00 C 306 EDUART SERDARI 60 26
  EE 337 Matje Elektrike R, E 11:00-12:30 C 106 ANILA TELO ISMAILAJ (HOXHA) 73 35
  EE 348 Bazat e Automatikes 2 H, M 12:30-14:00 C 106 EDUART SERDARI 73 38
  EE 350 Automatet logjike te proramueshem R, E 09:30-11:00 C 106 ANILA TELO ISMAILAJ (HOXHA) 73 35
  EE 370 Teknika e Sigurimit H, M 09:00-10:00 C 106 MIRANDA HALILI 73 34
  EGR 120 Grafike Inxhinierike R, E 09:30-11:00 C 402 ORIANA HALLA 60 44
  EGR 240 Elektronika Analoge P 10:00-13:00 C 301 ORIANA HALLA 65 31
  ENG-E 132 Anglisht 2 H, M 10:00-11:00 C 100 STAF ENGT 1 150 79
  ENG-E 133 Anglishte Detare 1 H, M 10:00-11:00 C 100 STAF ENGT 1 150 7
  ENGT 131 Anglisht 1 H, M 13:00-14:30 C 100 EVISA CELA 150 78
  ENGT 132 Anglisht 2 H, M, P 15:00-16:00 C 202 STAF ENGT 1 58 54
  FIN 210 Kontabilitet financiar R, E 11:00-12:30 A 207 FILLORETA MADANI 80 57
  FIN 210 Kontabilitet financiar H, M, P 09:00-10:00 A 103 VALBONA GJINI 80 37
  FIN 210 Kontabilitet financiar H, M, P 09:00-10:00 A 402 MIRANDA HAXHIU 80 31
  FIN 215 Institucionet financiare H, M, P 08:00-09:00 A 206 BRIKENA SULEJMANI 70 92
  FIN 215 Institucionet financiare H, M, P 09:00-10:00 A 207 ERALD PELARI 80 65
  FIN 220 Financa 2 R, E 09:30-11:00 A 207 FILLORETA MADANI 80 92
  FIN 220 Financa 2 R, E 12:30-14:00 A 407 OLTIANA MUHARREMI 90 46
  FIN 220 Financa 2 H, M, P 10:00-11:00 A 403 YLLDEZE SOKOLI 80 9
  FIN 313 Kontabilitet i aplikuar R, E 09:30-11:00 A 103 Blerina Petrit Dervishaj 80 80
  FIN 317 Vendimet financiare te korporatave R, E 11:00-12:30 A 407 OLTIANA MUHARREMI 90 68
  FIN 317 Vendimet financiare te korporatave H, M, P 09:00-10:00 A 405 LORENA TARAJ 80 77
  FIZ 152 Fizike 2 R, E 11:00-12:30 C 100 ASTRIT DENAJ 150 67
  FIZ 152 Fizike 2 H, M, P 13:00-14:00 C 101 VELEDIN CAKO 100 65
  FIZ 152 Fizike 2 R, E 08:00-09:30 C 100 VALBONA TAHIRI 150 90
  FIZ 270 Valet R, E 09:00-10:00 C 403 EMILI CACI 60 1
  FIZ 371 Fizike Moderne 2 R, E 08:00-09:30 C 305 BILAL SHKURTAJ 62 4
  FIZ-E 152 Fizike 2 H, M, P 09:00-10:00 C 100 SILVANA MICO 150 87
  KIM 144 Kimi inorganike R, E 11:00-13:00 C 103 MARINELA MUCO 20 12
  KIM 348 Kimi Mjedisi E 08:00-11:00 C 103 Pranvera Mersin Lazo 20 8
  KIM 349 Statistike ne Kimi Analitike E 11:00-13:00 C 103 Pranvera Mersin Lazo 20 8
  KIM 355 Analize Organike P 08:00-10:00 C 103 Elda Marku 20 8
  KIM 361 Kima dhe Teknologjia Ushqimore R, M 10:00-11:30 C 103 SONILA KANE 20 9
  MAT 155 Kalkulus 2 R, E 12:30-14:00 C 100 MIFTAR RAMOSACO 150 15
  MAT 155 Kalkulus 2 R, E 12:30-14:00 C 101 NDRICIM SADIKAJ 100 100
  MAT 155 Kalkulus 2 H, M, P 12:00-13:00 C 101 ANILA DUKA 100 97
  MAT 175 Algjeber lineare H, M, P 12:00-13:00 C 102 Borana Loshi 100 46
  MAT 175 Algjeber lineare H, M, P 12:00-13:00 C 100 ELDA YZEIR LAMCE 150 71
  MAT 251 Analize reale 2 R, E 11:00-12:30 C 404 ELDA YZEIR LAMCE 51 22
  MAT 270 Algjeber abstrakte 1 H, M, P 10:00-11:00 C 407 Morena Durmish Breshanaj 63 16
  MAT 285 Ekuacione diferenciale 1 R, E 09:30-11:00 C 100 Leonard Seitaj 150 85
  MAT 290 Topologji H, M, P 09:00-10:00 C 407 ARBEN BAUSHI 63 20
  MAT 330 Analize komplekse R, E 08:00-09:30 C 404 ANILA DUKA 51 9
  MAT 361 Analize numerike H, M 09:30-11:00 C 202 ARJOLA MAKSIM SINANI 58 14
  MAT 371 Algjeber abstrakte 3 H, M 08:00-09:30 C 202 ORGEST ISMET ZAKA 58 9
  MAT-E 155 Analize Matematike 2 H, M, P 08:00-09:00 C 100 Borana Loshi 150 85
  MEK 108 Vizatim Inxhinierik CAD R, E, P 10:00-11:00 C 102 Harilla Savo Rexho 100 80
  MEK 122 Mekanik Inxhinierike H, M, P 11:00-12:00 C 100 LULJETA GUSHA 150 81
  MEK 250 Bazat e Inxhinierise Termike H, M, P 09:00-10:00 C 105 PELLUMB CACAJ 76 68
  MEK 251 Termodinamika e Aplikuar H, M 12:00-13:00 C 301 PELLUMB CACAJ 65 27
  MEK 261 Mekanike e Materialeve P 13:00-15:00 C 106 MIRA SHEHU 73 69
  MEK 372 Teknologjia e Materiale R, E 09:30-11:00 C 202 LULJETA GUSHA 58 31
  MEK 386 Projektimi i Sistemeve Mekanike H, M 08:00-09:00 C 203 DJANA BAZINI 60 33
  MEK 388 Aplikime Kompjuterike ne inxhinierine Mekanike R, E 08:00-09:30 C 202 DJANA BAZINI 58 33
  NAV 210 Hidrostatika dhe Stabiliteti i Anijes R, E 08:00-09:00 C 203 KRISTOFOR LAPA 60 16
  NAV 223 Teori Anije R, E 09:30-11:00 C 204 BLENARD XHAFERAJ 52 13
  NAV 330 Sistemet Energjitike Detare R, E 09:00-10:00 C 203 Harilla Savo Rexho 60 6
  NAV 335 Impiantet e levizjes se Anijes H, M 13:00-14:00 C 203 Harilla Savo Rexho 60 6
  NAV 350 Sistemet dhe Mekanizmat ne Anije R, E 10:00-11:00 C 203 DJANA BAZINI 60 6
  NAV 370 Projektim Anije P, R 08:00-09:00 C 407 BLENARD XHAFERAJ 63 6
 • Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Kapaciteti Te Regjistruar
  BIO 222 Biokimia R, E 08:00-09:00 C 101 HAJDAR KICAJ 100 98
  BIO 222 Biokimia R, E 08:00-09:00 C 102 INA NASTO 100 69
  BIO 222 Biokimia H, M 12:00-13:00 C 105 INA NASTO 76 57
  CSI 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi H 16:00-18:00 B 409 STAF INFIERMERI 01 100 78
  CSI 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi M 16:00-18:00 B 409 STAF INFIERMERI 01 100 79
  CSI 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi P 14:00-16:00 B 409 STAF INFIERMERI 01 100 100
  ENGI 131 Anglisht H, M 18:00-19:00 B 409 KOZETA HYSO 100 100
  GERI 131 Gjermanisht R, E 16:00-17:00 B 104 Arlinda Velaj 130 15
  INF 131 Anatomi humane II H, M, P 09:00-10:00 B 205 AFERDITA NIKAJ 90 90
  INF 131 Anatomi humane II H, M, P 10:00-11:00 B 204 AFERDITA NIKAJ 90 66
  INF 131 Anatomi humane II H, M, P 08:00-09:00 B 206 Adela Haxhiraj 90 62
  INF 150 Fiziologji H, M, P 10:00-11:00 B 205 MAJLINDA ZAHAJ 90 91
  INF 150 Fiziologji R, E 09:30-11:00 B 205 ELA PETO 90 66
  INF 150 Fiziologji R, E 08:00-09:30 B 205 ELA PETO 90 61
  INF 160 Principet baze te infermierise H, M, P 08:00-09:00 B 205 EMIRJONA KICAJ 90 90
  INF 160 Principet baze te infermierise H, M, P 09:00-10:00 B 206 EMIRJONA KICAJ 90 63
  INF 160 Principet baze te infermierise H, M, P 08:00-09:00 B 204 DENADA VLADIMIR SELFO 90 66
  INF 170 Zhvillimi pedriatik, human e social R, E 08:00-09:30 B 206 ERILDA RUCI 90 90
  INF 170 Zhvillimi pedriatik, human e social H, M, P 10:00-11:00 B 206 EVIS ALLUSHI 90 66
  INF 170 Zhvillimi pedriatik, human e social H, M, P 09:00-10:00 B 204 Adela Haxhiraj 90 62
  INF 250 Semundje infektive R, E 12:30-14:00 B 206 ERILDA RUCI 90 90
  INF 250 Semundje infektive R, E 11:00-12:30 B 206 ERILDA RUCI 90 72
  INF 260 Shendeti publik dhe mjedisor R, E 11:00-12:30 B 204 BRUNILDA SUBASHI 90 90
  INF 260 Shendeti publik dhe mjedisor H, P 12:00-14:00 B 206 Qamil Dika 90 66
  INF 270 Gjinekologji dhe shendet riprodhues R, E 08:00-09:30 B 204 SAEMIRA DURMISHI 90 60
  INF 273 Dietologji dhe dietoterapi R, E 09:30-11:00 S 107 YLLKA STRAMARKO 40 19
  INF 273 Dietologji dhe dietoterapi R, E 14:00-15:30 S 107 FATJONA KAMBERI 40 38
  INF 275 Traumatologji R, E 12:30-14:00 S 107 ROZETA LUCI 40 41
  INF 276 Dermatologji H, M, P 14:00-15:00 S 107 GLODIANA SINANAJ 40 36
  INF 280 Kujdesi infermieror per nenen dhe femijen H, M, P 13:00-14:00 S 107 RUDINA CERCIZI 40 39
  INF 290 Kujdesi gjate zhvillimit intrauterin R, E 14:00-15:30 B 204 DIANA XHUBERI 90 52
  INF 300 Praktika profesionale R, E 08:00-12:00 S 102 EVIS ALLUSHI 50 50
  INF 300 Praktika profesionale R, E 08:00-12:00 S 103 JULIANA JOSIF XHINDOLI 50 50
  INF 300 Praktika profesionale R, E 08:00-12:00 S 104 SONILA NIKA 50 50
  INF 300 Praktika profesionale R, E 08:00-12:00 S 105 EMIRJONA KICAJ 40 40
  INF 300 Praktika profesionale R, E 08:00-12:00 S 106 RUDINA CERCIZI 40 39
  INF 330 Infermieri speciale per adultin H, M, P 11:00-12:00 B 204 EVIS ALLUSHI 90 90
  INF 330 Infermieri speciale per adultin H, M, P 11:00-12:00 B 205 SONILA NIKA 90 76
  INF 330 Infermieri speciale per adultin H, M, P 11:00-12:00 B 206 JULIANA JOSIF XHINDOLI 90 77
  INF 350 Semundje te brendeshme II H, M, P 12:00-13:00 B 205 AFERDITA NIKAJ 90 69
  INF 350 Semundje te brendeshme II H, M, P 12:00-13:00 B 204 FEJZI ALUSHI 90 90
  INF 350 Semundje te brendeshme II H, M, P 13:00-14:00 B 204 FEJZI ALUSHI 90 86
  KIM 223 Kimi per Infermierine H, M 13:00-14:00 C 105 FLORA QARRI 76 59
  KIM 223 Kimi per Infermierine R, E 09:00-10:00 C 101 PETRIT KOTORI 100 53
  KIM 223 Kimi per Infermierine R, E 09:00-10:00 C 102 MARINELA MUCO 100 116