Aplikacioni IOS Univlora (iphone, ipad)!!!

Nën kujdesin e rektorit, lancohet aplikacioni i ri i universitetit per pajisjet apple IOS.   – Ky aplikacion i dedikohet te gjithë atyre që kanë interes të informohen ne kohe reale mbi aktivitetet e ndryshme që zhvillon Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë. Aplikacioni suporton push notification. Në momentin që postohet një lajm i ri në faqen e Universitetit, ju do të njoftoheRead More…

Meeting with the Greek Ambassador on 26.10.2017

Meeting with the Greek Ambassador on 26.10.2017 University “Ismail Qemali” Vlore Today, Rector of the University “Ismail Qemali” Vlora, Prof. Dr. Roland ZISI and Vice Rector, PhD Enkelejd MËHILLI, held a working meeting with the Greek Ambassador, Mrs. Eleni Surani, as well as Deputy Ambassador, Mr. Grigoris Delavekouras.   Initially, the UV Rector introduced the University as welRead More…

Vlerësimi i kandidatëve për punësim si staf akademik më kohë të plotë në Departamentin e Shkencave Kompjuterike

    Vlerësimi i kandidatëve për punësim si staf akademik më kohë të plotë nw Departamentit të Shkencave Kompjuterike       Shkollimi Për çdo 1/10 mbi notën mesatare tetë –                                        vlerësimi me 0.5 pikë. Doktoraturë në vazhdim në fushat e kërkuara.           Read More…

Pikët për vlerësimin e kandidatëve për për Specialist (Staf Akademik) me kohë të plotë pranë Qendrës Kërkimore Shkencore

Pikët për vlerësimin e kandidatëve për për Specialist (Staf Akademik)  me kohë të plotë pranë Qendrës Kërkimore Shkencore   Të dhënat Pikë Shkollimi Mesatarja Bachelor   0.5 pikë për çdo 1/10 mbi notën mesatare 8.5 Mesatarja DIND (4 vjet) 0.75 pikë për cdo 1/10 nga nota 8.5 Mesatarja DIND (5 vjet) 1 pikë për cdo 1/10 nga nota 8.5 MesRead More…

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vendin e lirë të punës, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   QENDRA KËRKIMORE SHKENCORE SHËNDETIT PUBLIK   PersonelRead More…

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE   DEPARTAMENTI I EDUKIMIT   Personel akademik me angazhim me koRead More…

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 1(një) vend të lirë pune, për punonjësndihmës akademik me karakter mësimor(Laborant), me angazhim me kohë të plotë, si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   QENDRA KËRKIMORE SHKENCORË   1 (një vend i lirë) Personel ndihmës akademik me karakter mësimor (Laborant me arsim tRead More…

Meeting of representatives of “Ismail Qemali” University in Vlora with representatives of the Bulgarian Parliament.

A very important and fruitful meeting took place between Prof. Dr. Roland Zisi, Rector and representatives of University “Ismail Qemali” Vlore, with Mr. Krasimir Bogdanov and parliamentarians from various Bulgarian parties. Mr. Bogdanov and the parliamentarians who participated in this meeting are the working group in the Bulgarian Parliament for Bulgaria-Albania friendship.   InRead More…

Meeting held in Sofia, Bulgaria

A very important meeting took place on 19-10-2017 in Sofia, Bulgaria, between University “Ismail Qemali” Vlore and the University of Chemical Technology and Metallurgy in Sofia. With reputable representative.  Prof. Dr. Roland Zisi – Rector, PhD Enkelejd A. Mehhilli – Rector, prof. Assoc. HajdarKiçaj – Dean of the Faculty of Technical Sciences, Dr. Eva Çipi – Pedagogue Department of ComputeRead More…